mussel_hervormde_kerk_en_attent_supermarkt.jpg

In een klein dorp als Mussel zijn natuurlijk ook de voorzieningen op de grootte van het dorp afgestemd. Zo is er een Hervormd kerkje en een Attent supermarktje. Overigens staat het kerktorentje niet echt scheef, dat is een vertekend beeld van de foto. ;-)

In een klein dorp als Mussel zijn natuurlijk ook de voorzieningen op de grootte van het dorp afgestemd. Zo is er een Hervormd kerkje en een Attent supermarktje. Overigens staat het kerktorentje niet echt scheef, dat is een vertekend beeld van de foto. ;-)