Moespot

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

moespot plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Moespot is genoemd naar de moespot van café De Moespot. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Geschiedenis.

De buurtschap Moespot is genoemd naar de moespot van café De Moespot. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Geschiedenis.

Moespot

Terug naar boven

Status

- Moespot is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1817 gemeente Vollenhove, in 1818 over naar gemeente Ambt Vollenhove, per 1-2-1942 over naar gemeente Vollenhove, in 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland..

- De buurtschap Moespot valt, ook voor de postadressen, onder de stad Vollenhove.

- De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1846 Moespot.

Naamsverklaring
De letterlijke betekenis is 'pot om groente in te koken'. Vergelijk het Groningse Moushörn 'boerenkoolhoek'.(1) De buurtschap is genoemd naar de vroegere moespot van het gelijknamige café. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Moespot ligt rond de gelijknamige weg, direct N van Vollenhove, achter de oude zeewering - vóór de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 lag dit gebied immers aan de Zuiderzee - die ter plekke Weg van Twee Nijenhuizen heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Moespot omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Waar het allemaal mee begon: de moespot in het café
Zoals bij Naam reeds vermeld, is de buurtschap dus genoemd naar het gelijknamige café (en niet andersom, wat ook had gekund). De overgrootvader van de huidige exploitant Reinier Belt begint hier namelijk rond 1850 een café, als aanvulling op zijn schamele inkomsten uit het boerenbedrijf, aan de route van Zwolle naar de destijds nog belangrijke handelsstad Blokzijl. Het is een welkome halteplaats voor de reizigers. De reis over de zeedijk duurde destijds natuurlijk veel langer dan tegenwoordig. Er was iedere dag maar één soort middagmaal te verkrijgen, dat boven een vuur werd gekookt in één pot: de moespot.

'McDrive'
Het café was een 'McDrive' avant la lettre: het was namelijk ook een stalling en doorrit voor diligences (postkoetsen). Dankzij dubbele baanderdeuren konden de voertuigen er aan de ene kant in en, na een verdiende pauze voor koetsier en passagiers, aan de andere kant er weer uit. Door een luikje in de muur werden de verzorgers van de paarden in de stal van een versnapering voorzien.

Café De Moespot is nog echt een ouderwets bruin café: sinds de oprichting anderhalve eeuw geleden is er nauwelijks iets aan het interieur veranderd. Zelfs het hiervoor genoemde luikje zit er nog steeds in. Het café is ook een onderkomen voor diverse verenigingen uit de omgeving, waaronder de 'Hengstenvereniging zonder hengst'. Hoe dat zit, en nog meer, kun je lezen in de reportage over café De Moespot in de Meppeler Courant.

Strategisch punt tijdens de veenontginningen
Tijdens de vroegere veenontginningen in deze streek was Moespot het eindpunt van de nog altijd bestaande vaarverbinding Moespotsvaart (naar de Beulakerwijde en het achterland), waarover veel turf werd aangevoerd.

Tram
De tram van Vollenhove naar Blokzijl had een halte in Moespot. Het tramhuisje is nog te bekijken in Vollenhove (weet iemand waar dat object staat?, red.)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De bebouwing op een voormalig industrieterrein in de buurtschap is in 2012 gesloopt. Vervolgens is het terrein gesaneerd. Op het terrein zijn in 2014 enkele nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Anno 2014 waren er plannen voor het weer bevaarbaar maken van de Moespotsvaart tot in de buurtschap Moespot (het deel in de buurtschap is tot heden niet bevaarbaar). Of dit doorgaat is nog onzeker. Er zijn namelijk bezwaren tegen ingediend.

Reactie toevoegen