Brederwiede

Voormalige gemeente
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

brederwiede_welkom_in_de_gemeente.jpg

De gemeente Brederwiede heeft maar kort bestaan; opgericht als fusiegemeente in 1973, is zij met nog een aantal gemeenten in 2001 opgegaan in de nieuwe gemeente Steenwijkerland. (© www.rtvoost.nl)

De gemeente Brederwiede heeft maar kort bestaan; opgericht als fusiegemeente in 1973, is zij met nog een aantal gemeenten in 2001 opgegaan in de nieuwe gemeente Steenwijkerland. (© www.rtvoost.nl)

Brederwiede

Terug naar boven

Status

Brederwiede is een voormalige gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel. De gemeente is ontstaan in 1973. De gemeente is in 2001 opgeheven en opgegaan in de gemeente Steenwijkerland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tijdens het werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan De Wieden in maart 2018 heeft de Overijsselse gedeputeerde Van Hijum een kennisvoucher overhandigd aan de riettelers van het Natuurcollectief Noord West Overijssel. Dit collectief van riettelers heeft in maart 2018 op eigen initiatief de natuurlijke kwaliteit van het veenmosrietland hersteld op particuliere gronden in De Wieden. In totaal telt het gebied meer dan 600 hectare particulier eigendom. Deze natuurherstelmaatregel vindt plaats in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken om de natuur te versterken en het teveel aan stikstof terug te brengen.

Een van de te nemen maatregelen in de natuurgebieden zelf is het graven van 540 hectare aan petgaten in een periode van 18 jaar, om zo het karakteristieke veenlandschap en de bijbehorende plantenrijkdom te behouden. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zoeken samen met de Provincie naar innovatieve en circulaire oplossingen voor het graven, afvoeren en vermarkten van de enorme hoeveelheden organisch materiaal. Daarvoor hebben genoemde partijen op 11 april 2018 in MFC De Ploats in Blokzijl een Pitch & Match georganiseerd voor innovatieve ideeën en oplossingen uit de markt. (bron: Provincie Overijssel, 15-3-2018)

Terug naar boven

Beeld

- Kaart van de gemeente Brederwiede, geprojecteerd op een actuele kaart.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Brederwiede (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Sinds 2013 is er de digitale Brederwiedekrant (die als werkgebied de voormalige gemeente Brederwiede heeft = de kernen Vollenhove, Sint Jansklooster, Blokzijl, Giethoorn, Wanneperveen en Belt Schutsloot).

Reactie toevoegen