Milheeze

Plaats
Dorp
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

milheeze klooster 1939 [640x480].jpg

Milheeze klooster 1939

Milheeze klooster 1939

Milheeze

Terug naar boven

Status

- Milheeze is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- Onder het dorp Milheeze vallen ook de buurtschappen Bankert (deels), Hoeven, Kaweide (deels), Klef, Schutsboom en Ven (deels). Dat zijn in totaal 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Milheeze ligt N van Deurne, O van Bakel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Milheeze 101 huizen met 579 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Milheeze, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundekring Bakel en Milheeze.

- Verhalen over de geschiedenis van Bakel en Milheeze op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Milheeze heeft 5 rijksmonumenten.

- Milheeze heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Molen Laurentia.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 is de Esperloop bij Milheeze-Noord heringericht. De Esperloop heeft een meer natuurlijk karakter gekregen met brede flauwe oevers en een lichte meandering (= kronkeling). Dat is een impuls voor de waterhuishouding en voor de natuur. Door de aanleg van deze ecologische verbindingszone ontstaat er voor dieren ook een migratieroute tussen natuurgebied de Stippelberg en de Grotelsche Heide. Het deeltracé van de Esperloop bij Milheeze-Noord is bijna 2 kilometer lang en is aan de westzijde begrensd door de Kreijtenberg, waar het aansluit op een natuurvriendelijk ingericht tracé van de Esperloop / Snelle Loop. Verder worden agrarische bedrijven in deze omgeving geleidelijk omgevormd tot bijzondere woonvormen. Ca. 30.000 m2 stallen zijn of worden hiervoor gesloopt en dat maakt kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met bedrijfswoningen mogelijk. Hierdoor verbetert het leefklimaat in Milheeze aanzienlijk. Het doel is de overlast van de intensieve veehouderij op de kern Milheeze te verminderen. De intensieve veehouderij wordt ook niet passend geacht in de recreatieve ontwikkeling van het gebied. (bron: Waterschap Aa en Maas, 29-10-2013)

- Het bijna 1.000 hectare grote landgoed De Stippelberg ten noorden van Milheeze wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het gebied is van een monotoon productiebos geleidelijk veranderd in een divers natuurgebied. Dat is gebeurd door kale plekken aan te brengen, rechte sloten te veranderen in kronkelende beekjes en meer dan 30 poelen aan te leggen. Door de aanpassingen gedijen diverse diersoorten goed. Vrijwilligers en beheerders nemen steeds meer soorten waar. Kleine veranderingen in het landschap kunnen al tot grote resultaten in aanwezige flora en fauna leiden. De poelen zorgen bijvoorbeeld voor een sterke toename van het aantal libellensoorten. Daar zijn er in 2009 46 van geteld, terwijl er in 2000 nog maar 34 soorten werden gevonden. Nadere informatie over landgoed De Stippelberg op de site van beheerder Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Milheeze (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorghoeve De Kruidenhoeve.

Reactie toevoegen