Kaweide

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Kaweide

Terug naar boven

Status

- Kaweide is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, in gedeeltelijk gemeente Gemert-Bakel (t/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze, in 1997 over naar gemeente Gemert-Bakel), gedeeltelijk gemeente Deurne (t/m 1925 gemeente Deurne en Liessel, in 1926 over naar gemeente Deurne).

- De buurtschap Kaweide valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Milheeze, deels onder het dorp Deurne.

- De buurtschap Kaweide heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kaweide ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Oldert (het (korte) gedeelte Z vanaf rond het kruispunt met de weg Wolfskamp; vanaf het water de Kaweise Loop alleen O zijde), Bakelseweg (de N604; het gedeelte NW van de Voortseweg; O zijde), Wolfskamp, Pottingen, Rooiweg (het geeelte buiten de bebouwde kom van het dorp Milheeze), Walsbergseweg (het gedeelte NW van het kruispunt met de Voortseweg), Griensvennersteeg, Kaweiseweg, Kouterdreef, Milhezerweg (het gedeelte tussen de kruispunten met de Bankertseweg/Fortweg en Kerkeindseweg) en Bankertseweg. De buurtschap ligt ZW van het dorp Milheeze, ZO van het dorp Bakel, N en NW van het dorp Deurne en NW van het dorp Walsberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kaweide omvat ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Kaweise Loop
Door onder meer de buurtschap Kaweide loopt de Kaweise Loop. Deze diagonaal (ZW-NO) lopende waterloop is 11,2 kilometer lang en vormt de grens tussen de gemeenten Gemert-Bakel en Deurne. De waterloop stroomt door een interessant beekdal met tal van landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals oude vloeivelden en historische wegen.

Deze ‘rijke’ geschiedenis blijft behouden en is waar mogelijk versterkt, doordat Waterschap Aa en Maas de waterloop eind 2010 heeft heringericht. De Kaweise Loop heeft niet alleen een maatschappelijk belang. Het is ook een belangrijke afvoerende waterloop voor de landbouw met een groot achterliggend gebied. Waterberging is dan ook één van doelen in het herinrichtingsplan. Voor de gebiedsontwikkeling moest ruim acht hectare nieuwe natuur langs de Kaweise Loop worden aangelegd als natuurcompensatie. Voor dieren is er een migratieroute gekomen tussen landgoed Stippelberg en de Kaweise Loop.

Het toekomstbeeld is een kronkelende waterloop - zoals vroeger - met brede oevers, meer bomen en planten, verschillende soorten vissen en een veilig onderhoudspad. Er zijn onder meer vishevels, vispassages en vissenpaaiplaatsen, poelen en voordes (doorwaadbare plekken) aangelegd. Ook zijn oude meanders en stijlwallen in ere hersteld en landschappelijke structuren versterkt.

Het Waterschap slaat met de herinrichting drie vliegen in één klap. "Eén: er ontstaat een veilige en duurzame, natuur- en onderhoudsvriendelijke en beheersbare waterloop. Twee: we geven er invulling mee aan de beleidsmatige doelen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water die eisen stelt aan ecologie, waterkwaliteit en stromingsdynamiek. En drie: twintig jaar achterstallig onderhoud van deze waterloop komt op orde”, aldus het Waterschap. (bron: Waterschap Aa en Maas, augustus 2010)

Reactie toevoegen