Megen, Haren en Macharen

Voormalige gemeente
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

nb_gemeente_megen_haren_en_macharen_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Megen, Haren en Macharen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Megen, Haren en Macharen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Megen, Haren en Macharen

Terug naar boven

Status

- Megen, Haren en Macharen is een voormalige gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant. De gemeente is per 2-2-1821 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Megen en 'Haren en Macharen'. De gemeente is in 1994 opgeheven en opgegaan in de gemeente Oss.

- Omdat de kleine kernen Megen, Haren en Macharen veel voorzieningen delen en ook gemeenschappelijk hun problematieken, uitdagingen en kansen voor de toekomst oppakken en uitwerken, zullen wij onderwerpen die op alle drie de kernen betrekking hebben, ook op deze pagina vermelden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
In de loop der jaren zijn voor deze gemeente ook diverse andere benamingen en spellingen in gebruik geweest, zijnde: Megen c.a., en rond 1930 ook wel kortweg Megen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Megen, Haren en Macharen 290 huizen met 1.914 inwoners, verdeeld in de stad Megen 150/1.040 (= huizen/inwoners) en de dorpen Haren 80/485 en Macharen 60/389.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Megen, Haren en Macharen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Tijdens de eerste bijeenkomst voor de (eind 2017 verschenen, red.) Voorzieningenkaart Megen, Haren en Macharen (MHM) in januari 2016 waren zo’n 120 geïnteresseerde inwoners van onze drie kernen aanwezig om mee te denken over de maatschappelijke voorzieningen in onze kernen. Zo’n grote opkomst was bij de andere wijk- en dorpsraden nog niet voorgekomen. Als dorpsraad zijn wij daar heel trots op! Bij de Voorzieningenkaart staat de vraag centraal wat de inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid in onze kernen. Het gaat dan om de mogelijkheden voor woningbouw, ontmoeten, onderwijs en sport. En om voorzieningen die betrekking hebben op bereikbaarheid, zorg, toerisme en recreatie. Velen, van 18 tot 80+, hebben tijdens de bijeenkomsten actief deelgenomen aan het uitwerken van ideeën. Gedurende het traject bleek dat er nog vele vraagstukken zijn, waarop nog geen eenduidig antwoord is te geven. Een daarvan is bijvoorbeeld de toekomstige situatie voor het basisonderwijs. En in Macharen is de vraag hoe het verder moet met gemeenschapshuis De Bongerd.

Daarnaast zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals het samengaan van de jeugdafdelingen van RKSV Ulysses uit Megen en SBV uit Haren en de wens om ook de seniorenafdelingen van beide verenigingen te fuseren. Dat betekent echter ook dat in de toekomst een geschikte locatie beschikbaar moet zijn om zo’n vereniging te huisvesten; en dan bij voorkeur in combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen. De betrokkenheid van inwoners bij de Voorzieningenkaart MHM laat zien dat zij grote waarde hechten aan de leefbaarheid in onze drie kernen. Wij danken hen hartelijk voor hun ideeën en de tijd die zij hiervoor hebben vrij gemaakt. Daarnaast danken wij Marc Geurts, Sjoerd Naus en Fleur van der Zandt als gemeentelijk projectteam voor de procesbegeleiding en de realisatie van de Voorzieningenkaart. “Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.” Met dit motto eindigt de laatste pagina van elke Voorzieningenkaart. Maar laat het ook het motto zijn voor initiatieven die de leefbaarheid in onze kernen bevorderen en in stand houden. Namens Dorpsraad Megen, Haren en Macharen: Carlo Broeders, secretaris en Rick Damme, voorzitter."

Reactie toevoegen