Haren (Brabant)

Plaats
Dorp
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

Haren (Brabant)

Terug naar boven

Status

- Haren is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Oss. T/m 1993 gemeente Megen, Haren en Macharen.

- Wapen van de voormalige gemeente Haren.

Terug naar boven

Ligging

Haren ligt NO van Oss, ZO van Megen, WNW van Ravenstein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Haren 80 huizen met 485 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 720 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- De recent opgerichte Heemkundegroep Haren heeft een erfgoedlokaal Haren ons Dorp.

- De doelstellingen van de in 1992 opgerichte Heemkundekring Megen, Haren en Macharen zijn: het in brede kring wekken van belangstelling voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen en over deze voormalige gemeente in het bijzonder; het onderzoeken en bestuderen van verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals de geschiedenis, het volksleven, het landschap, de bodem, het milieu en de ruimtelijke ordening; het bewaren en/of beschermen van heemkundig gezien belangrijke roerende en onroerende goederen, zaken en voorwerpen, de volkstaal en oudheidkundige gegevens.

De vereniging is begonnen met 6 leden en heeft er nu meer dan 150. Zij ontvangen het blad van de vereniging, de Zendgraaf. Verder organiseert de kring regelmatig een expositie over een onderwerp uit de Megense geschiedenis en heeft zij al een aantal boeken uitgegeven. De maandagavond is hun vaste werkavond (behalve in de maand augustus). De 2e maandagavond kunnen belangstellenden vanaf 20.00 uur de heemkamer in Gemeenschapshuis Acropolis in Megen bezoeken. Ook op afspraak is dat mogelijk. Je kunt je informeren, lezen of oude foto’s bekijken of voor de heemkundekring waardevol materiaal brengen. Eventeel kunnen stukken ter plekke worden ingescand, zodat je de originelen kunt behouden.

- Verhalen over de geschiedenis van Megen, Haren en Macharen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haren heeft 5 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Groene Dijk Tocht (15 km) is een wandeltocht voor de liefhebber van rivierlandschappen, die het eventuele overige dijkverkeer niet al te hinderlijk vindt. De tocht start in Haren en gaat na het verlaten van het dorp over de Groene Dijk. Deze dijk is als cultuurhistorisch onderdeel van een natuurontwikkelingsproject opnieuw aangelegd. De dijk heeft geen waterstaatkundige functie meer maar is een natuurgebied dat wordt begraasd met runderen. Na het verlaten van de Groene Dijk gaat de tocht richting Dieden en Demen, beide leuke maasdorpjes kennen lintbebouwing met hooguit een tweede straat parallel aan de dijk. Na het verlaten van deze dorpjes gaat de tocht struinend via de uiterwaarden, een stukje dijk en door natuurgebied de Groene Dijk weer terug naar het beginpunt. Tijdens natte jaargetijden kunnen delen van de tocht drassig zijn, waterdichte schoenen zijn dan aan te bevelen. 36% van deze wandeltocht is onverhard.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Megen - Haren - Macharen.

- Onderwijs: - Dorpsschool Sint Lambertus is nauw verbonden met de collegascholen Klim Op en De Linde. Samen vormen ze een 'kindlandschap' in de driehoek Megen, Haren en Macharen. Ze vormen één team met één directeur en dezelfde inhoudelijke aanpak. Vanuit krachtenbundeling bieden ze samen alle faciliteiten voor brede ontwikkeling, betekenisvol leren en passend onderwijs. Hoewel elke school zijn eigen dorpseigen kenmerken heeft, focussen ze vooral op samenwerking vanuit gedeelde waarden. Ze vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen ervaren. Daarnaast willen ze op alle niveaus verbondenheid realiseren. Partnerschap vormgeven met ouders en instellingen uit het dorp en samenwerken met collegascholen, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. Om goed onderwijs te waarborgen, versterken ze de lerende houding van hun professionals en wisselen ze kennis uit tussen de 3 scholen. Zie ook de reportage over basisschool Sint Lambertus in Haren.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV SBV (Sport Brengt Vreugde) is opgericht in 1957 en heeft dus in 2017 het 60-jarig bestaan gevierd (dat was dus een extra reden tot vreugde ;-)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Haren kerkplein.

Reactie toevoegen