Markluiden

Plaats
Buurtschap
Heerde
Veluwe
Gelderland

Markluiden bord Groen Rust en Ruimte (Kopie).jpg

In 2009 heeft de Markluidense werkgroep 'Groen, Rust en Ruimte' een fraai plaatsnaambord in de buurtschap geplaatst. Recentelijk is het bord echter helaas niet meer aangetroffen.

In 2009 heeft de Markluidense werkgroep 'Groen, Rust en Ruimte' een fraai plaatsnaambord in de buurtschap geplaatst. Recentelijk is het bord echter helaas niet meer aangetroffen.

Markluiden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Markluiden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Markluiden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Markluiden.

Terug naar boven

Status

- Markluiden is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Heerde.

- De buurtschap Markluiden valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heerde.

- Kennelijk is het buurtje rond de Oenerweg, voor zover gelegen O van de Nieuwe Wetering, een aparte buurtschap De Vosse. Dat maken wij althans op uit het feit dat daar een boerderij De Vosse ligt, gecombineerd met het feit dat de buurtvereniging Markluiden-De Vosse heet.

- De werkgroep 'Groen, Rust en Ruimte', die ageert tegen voorgenomen kassenuitbreiding in de buurtschap (zie bij Recente ontwikkelingen) heeft in mei 2009 op de hoek van de Oenerweg en de Weteringdijk een fraai plaatsnaambord geplaatst getiteld 'Hier be'j in Markluiden / Groen, Rust en Ruimte'. Een onzer informanten heeft dit bord recentelijk echter niet meer aangetroffen.

- Markluiden heeft een eigen wapen.

Terug naar boven

Ligging

Markluiden ligt ZO van Heerde en grenst in het W aan het Apeldoorns Kanaal, in het O aan de Groote Wetering en in het Z aan de gemeente Epe (kern Oene).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Markluiden 53 huizen met 306 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Markluiden is het oudst benoemde deel van de huidige gemeente Heerde. In 1025 komt de plaats namelijk al voor, onder de benaming Merclede. Dat Markluiden een nederzetting was waar al vroeg op systematische wijze landbouw en veeteelt werden bedreven, blijkt uit de vroege vermeldingen van een Markluiderenk en een Markluiderbroek. Enk is afgeleid van het Germaanse woord angi en betekent: bij een woonkern behorende akkers. Enkgronden werden in de loop der eeuwen door de bemesting opgehoogd, soms wel een meter. Het woord broek gaat terug op een Germaans woord dat moeras betekende. Het is een proces van eeuwen geweest om deze lage gebieden te ontwateren en in cultuur te brengen. Pas veel later kreeg het woord broek de algemene betekenis "laag weide-grasland". (bron: Heerderweb)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een deel van Markluiden is tuinbouwgebied. De tuinbouwers willen hun kassencomplexen graag uitbreiden. De inwoners willen wel dat dat met een goede landschappelijke inpassing gebeurt en zien het niet zitten dat Markluiden 'de glazen stad van de Noord-Veluwe' zou worden. Artikel over tuinbouw-uitbreiding in Markluiden I. Artikel over tuinbouw-uitbreiding in Markluiden II. Foto's van Markluiden uit mei 2009.

 

Reactie toevoegen