Oene

Plaats
Dorp
Epe
Veluwe
Gelderland

Oene

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oene (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oene is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe.

- Onder het dorp Oene vallen ook de buurtschappen Boshoek en Ooster Oene.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Une.

Oudere vermeldingen
1176 kopie midden 17e eeuw Unen, 1e helft 13e eeuw Vone, 1263 Hoynen, 1342 / 1726 / 1840(1) Oen.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Men heeft deze naam wel verklaard als ône* 'water, beek'.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Oene ligt O van Epe, O van de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de dorpskern van Oene 34 huizen met 235 inwoners. Samen met de bijbehorende buurtschappen Hothoek 25/178 (= huizen/inwoners), Dijkerroth 35/243 en Oost-Oene 30/211 omvat het dorpsgebied van Oene in genoemd jaar 124 huizen met 869 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (incl. de buurtschappen) ca. 600 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 heeft het dorp een Kulturhus gekregen. Kulturhus Oene biedt onderdak aan diverse organisaties en voorzieningen. Van basisschool tot sporthal en van huisarts en fysiotherapeut tot muziekvereniging. De komst van het Kulturhus was een langgekoesterde wens van de bewoners. De provincie Gelderland steunt de komst van dergelijke gebouwen omdat het concept een bijdrage levert aan het overeind houden van voorzieningen in kleine kernen en in stadswijken. "Een Kulturhus bestaat niet uit stenen, maar uit de samenwerking die nodig is om het gebouw mogelijk te maken. Samenwerking bij de planvorming, maar ook bij de exploitatie en programmering in het gebouw. Die samenwerking kan leiden tot tal van nieuwe initiatieven," aldus gedeputeerde Hans Esmeijer bij de start van het project.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oene heeft 7 rijksmonumenten.

- Oene heeft 20 gemeentelijke monumenten.

- In 1176 is er in de bronnen voor het eerst sprake van een tot de moederkerk van Epe behorende kapel. De kapel in Oene is waarschijnlijk gesticht in de 2e helft van de 8e eeuw. In die tijd was het Liudger die als Evangelieprediker onder priester Lebuïnus in Deventer werkte en in de IJsselstreek op diverse plaatsen bidkapellen stichtte. In 1238 wordt de kapel van het kerspel Epe afgescheiden en verheven tot zelfstandige parochiekerk. De kapel is thans nog terug te vinden in de vorm van het middenschip van de huidige kerk, terwijl ook de ruimte onder de toren daartoe behoorde.

Zeer waarschijnlijk heeft er in 1238 tevens een verbouwing van de eenbeukige, Romaanse kapel plaatsgevonden, waarbij het tufstenen gebouw en de toren met bakstenen zijn verhoogd. Ook daarna onderging het kerkgebouw meerdere malen een wijziging, o.a. in 1959 aanbouw en in 1985 portaal oostzijde. Een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de kerk en het interieur vind je op de site van de Hervormde Gemeente Oene.

- Korenmolen Werklust domineert al vanaf 1858 het dorpsbeeld van Oene. Nadat de molen in 1984 volledig is gerestaureerd, wordt er weer veel gedraaid, en zelfs weer regelmatig gemalen door enthousiaste molenaars. - Korenmolen Werklust op Facebook.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjefeest (weekend in september).

- Oener Koefeest (weekend in oktober) met o.a. Paardenmarkt en Veemarkt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Veluwe heeft in 2010 drie zogeheten stapstenen aangelegd langs de Stroombreed bij Oene. Stapstenen zijn gebieden van zo'n 1 hectare groot waar paaiwateren zijn aangelegd voor karperachtigen zoals de winde. Er zijn flauwe rietoevers, nevengeulen en diepe plekken met weinig stroming aangelegd waar vissen kunnen overwinteren. In totaal is zo'n 12.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd. Verder is de Stroombreed in 2009 uitgebaggerd. Met de bagger zijn aangrenzende percelen opgehoogd.

- Oener Kijktuin.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oene.

- Belangenvereniging: - Oener Belang.

- Onderwijs en kinderopvang: - Kinderopvang De Groene Weide.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oene (alg.).

Reacties

(4)

Oene is een rustig en een heel mooi dorp in de IJsselvallei.

Dat Oene in 1840 34 huizen had en 235 inwoners is onzin. Alleen in Oosteroene staan al wel 34 boerderijen van vóór 1840! Ik schat dat Oene in 1840 ca. 1000 inwoners had. Er stonden wel veel minder huizen (ik schat 150-200) dan nu, maar de gezinnen waren ook 3x zo groot!

Red.:
We hebben het even uitgezocht, en u heeft in die zin gelijk, dat de statistieken uit de Volkestelling 1840 die wij vermeld hadden, alleen betrekking hadden op de dorpskern Oene. Vroeger werden de bijbehorende buurtschappen namelijk apart vermeld in de Volkstellingen e.d. statistieken, tegenwoordig zitten die statistisch doorgaans bij de dorpen inbegrepen. Maar voor een goed begrip is het natuurlijk beter om de buurtschappen van Oene er ook bij te zetten, wat wij nu gedaan hebben. Dan krijgt men inderdaad een beter kloppend beeld van wat het dorpsgebied van Oene werkelijk omvatte.

Bert van de Wetering:
Bedankt voor de moeite!

In een akte van indemniteit van 15 mei 1756 wordt vermeld dat Willem Proper 'in Oen' geboren was in 1728, dus 100 jaar eerder dan vermeld in bovenstaande vermelding.

Dank voor de melding Rob. Maar Oene blijkt nog vele eeuwen ouder (dat blijkt ook al uit de beschrijving van de kerk). De onvolledigheid onder het kopje Naam kwam omdat ik de naamsverklaarders nog niet had geraadpleegd, dat heb ik er nu wel in verwerkt. Het kan enkele dagen duren voor je dat ziet, omdat de pagina's naar de bezoekers toe slechts 1x per week worden ververst, om (met de tienduizenden afbeeldingen op mijn site) het dataverkeer en daarmee de hostingkosten in de hand te houden.

Reactie toevoegen