Maasbree

Plaats
Dorp
Peel en Maas
Peelland
Limburg

LB gemeente Maasbree in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Maasbree in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Maasbree in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Maasbree

Terug naar boven

Status

- Maasbree is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Peelland, gemeente Peel en Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009.

- Wapen van de voormalige gemeente Maasbree.

- Onder het dorp Maasbree vallen ook de buurtschappen Dubbroek, 't Heeske, Houthei, Korte Heide, Laar, Lang Hout, Lange Heide, Leeuwerik, Molenhuizen, Rinkesfort, Rooth, Schoorveld, Tongerlo en Zandberg. Dat zijn in totaal 14 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Maasbree ligt W van Venlo, Z van Sevenum, NO van Helden en grenst in het N aan de A67.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Maasbree 682 huizen met 4.145 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 79/490 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Westering 20/140, Schoorveld 20/96, Tongerloo 12/95, De Korteheide 18/107, Langeheide 14/98, Rooth 20/115, Dubbroek 15/88, Rinkesfort 15/86, Bout 3/17, Zandberg 10/78 en Veldshuizen 17/96, dorp Blerick 146/832 met de buurtschappen Hout-Blerick 57/338 en Bokend 60/390, en dorp Baarloo 77/395 met de buurtschappen Verijeld 27/192, Bosch 13/85, De Bong 28/187 en Zoterbeek 31/220.

- Per 1-10-1940 heeft de gemeente Maasbree een fors deel van haar grondgebied en inwoners afgestaan aan de gemeente Venlo. Het betreft het dorp Blerick met omgeving, met destijds 10.855 inwoners.

- Tegenwoordig heeft het dorp incl. de buurtschappen ca. 2.500 huizen met ca. 6.500 inwoners, waarvan ca. 1.500 in het buitengebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Inventaris van het archief van de gemeente Maasbree 1940-1979.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 1989 opgerichte Historische Werkgroep De Brede. "De doelstellingen van de werkgroep zijn het verzamelen en bewaren van voorwerpen en documenten uit het verleden, het uitgeven van publicaties en het beheren en openstellen van Museum De Brede. In 1990 hield de werkgroep een eerste tentoonstelling in het toenmalige gemeentelager met de naam "Bree vruúger". Deze tentoonstelling werd met enthousiasme ontvangen door de Maasbreese bevolking. De werkgroep kreeg veel gebruiksvoorwerpen uit de land- en tuinbouw. In 1995 kreeg de werkgroep een grote loods om niet ter beschikking. De medewerkers van de werkgroep gingen hierin aan de slag om een museum in te richten. De offiële opening van Museum De Brede was op 27 april 1996. Dat de oprichting van het museum succesvol is, blijkt uit de vele bezoekers die in de loop van de tijd belangstelling hebben getoond. Niet alleen de inwoners van Maasbree en omgeving brengen een bezoek aan het museum, ook krijgt de Historische Werkgroep veel aanvragen voor een bezoek en rondleiding van buiten de regio.

Historische Werkgroep De Brede bestaat uit 35 leden en 8 vrijwilligers. Wekelijks op de dinsdagmiddag is er een bijeenkomst van 2 groepen. Een groep van 5 personen houdt zich bezig met het opknappen van oude materialen en gebruiksvoorwerpen uit de land-en tuinbouw. Heb je belangstelling kom dan gerust een keer op dinsdagmiddag kijken en/of neem contact op met Th. Verheijen, tel. 077-4652789. Een andere groep van 4 personen houdt zich bezig met het inventariseren en ordenen van het archief. Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij L. Grubben, tel. 077-4651723."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2014 hebben we in Maasbree onze dorpsvisie gemaakt. Daarin geven we op tal van thema's aan welke richting we in willen met ons dorp. Gelukkig is er de afgelopen jaren al veel uitgevoerd zoals de nieuwe school, het MFA en het zorgcentrum. Toch hebben we gemerkt dat de visie op een aantal onderwerpen nog onvoldoende keuzes heeft gemaakt en onvoldoende aanzet tot acties. Om een volgende stap te zetten op weg naar een vitaler dorp hebben we vanuit het Dorpsoverleg (DO) ons voorgenomen scherpere keuzes te gaan maken en willen we tot acties komen. Dat is nodig om als dorpsgemeenschap beter te kunnen sturen op de toekomst maar ook om onze partners, zoals de gemeente, mee te kunnen nemen.

Als DO hebben we via de gemeente ondersteuning gekregen van een bureau dat ons helpt om een toekomstvisie te maken. Deze toekomstvisie zal vooral focussen op een aantal ruimtelijke punten zoals de kwaliteit en identiteit van ons centrum, toenemende leegstand, maar ook woningbouw. Vanuit het DO hebben we inmiddels met het bureau een discussie gevoerd aan de hand van een aantal thema's en ook samen nagedacht over ontwikkelingsmogelijkheden. Deze thema's willen we graag breed in het dorp bediscussiëren. Daartoe hebben we in april 2018 een interactieve avond georganiseerd voor de inwoners van Maasbree, waarin we met elkaar over een reeks vraagstukken hebben gesproken en waarin een aantal eerste oplossingsrichtingen is geschetst, waar mensen ook op konden reageren en aanvullen.

Wat is op deze avond onder meer aan de orde gekomen?: "Veilig naar je plek": hoe kunnen we ons dorp leefbaarder maken voor fietsers en voetgangers? "Een aantrekkelijk hart": hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van ons centrum versterken en hoe kunnen we de leegstand oplossen? Is er een betere plek denkbaar voor onze sporthal? "Maasbree onder druk": we hebben behoefte aan goede woningen en we hebben nog veel ruimte om uit te breiden. Tegelijkertijd hebben we leegstand en versleten plekken in ons dorp. Hoe gaan we met dit dilemma om? "Ruimte in de woonwijken": we zijn een mooi woondorp. Toch zien we in enkele wijken dat het best vol is en dat er behoefte is aan vernieuwing van woningen om te zorgen dat de wijken aantrekkelijk blijven. Hoe gaan we dat aanpakken?" (bron: Dorpsoverleg, 2018)

- Het her in te richten dorpshart wordt een plek voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Met onder andere een brede school met alle voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Verpleeghuiszorg in eigen kern. En een bruisend Kennedyplein (hart) als ontwikkelings- en ontmoetingsplek voor jong en oud(er) en als spil van hechte verenigingsactiviteiten. Plannen en wensen vanuit het dorp die nauw met elkaar verweven zijn, elkaar versterken en als geheel de kern een flinke injectie geven. Maasbreenaren hebben mee kunnen denken om het dorpshart mee in te vullen zoals zij graag zouden willen voor de komende 50 jaar. Zodat ook een volgende generatie er optimaal van kan genieten. Voor nadere toelichting zie het Bestemmingsplan 'Hart voor Maasbree' (2012).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maasbree heeft 7 rijksmonumenten.

- De RK Sint-Aldegundiskerk of Sint-Aldegondiskerk (Dorpstraat 33) is de parochiekerk van Maasbree. In de 15e eeuw is een laatgotisch schip met toren gebouwd, dat in 1535 met een travee is uitgebreid. In 1866 is een nieuw koor aangebouwd. In 1920 is dit onder architectuur van Joseph Cuypers vervangen door een neogotisch koor. Op het eind van de Tweede Wereldoorlog (najaar 1944) is de toren opgeblazen. Jules Kayser was de architect van de herbouw. Van 1950-1951 is het schip herbouwd, en in 1955 is, op de onderbouw van de oude toren, een nieuwe toren gebouwd, waarbij ook Pierre Cuypers jr. als architect betrokken was. Deze toren was wat hoger dan de voorganger. De kerk is een bakstenen kruisbasiliek met voorgebouwde westtoren en vieringtorentje. De toren heeft twee geledingen en is gedekt door een ingesnoerde naaldspits. De toren wordt geflankeerd door een veelhoekig traptorentje. Het interieur is gestuct en in het koor bevinden zich glas-in-loodramen. Voorts is er een preekstoel, voorzien van houtsnijwerk. De oudste kerkklok, mt een doorsnee van 81 cm, dateert uit 1399 en is gegoten door meester Arnoud uit Grave.

- Op de plaats waar nu Huize De Berckt staat, is in de 15 eeuw kasteel Scheres gebouwd.

- Riddergoed De Raay (1236).

- Slot Roffaerts.

- Hof De Boecket (14e eeuw).

- Monackijerhof (1229).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het Maasbrees Dorpsommetje is een toeristische wandelroute langs enkele markante plekken die historische en landschappelijke aspecten uit de Maasbreese dorpsgemeenschap laten zien. De goed begaanbare route is niet alleen bestemd voor wandelaars maar is ook geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Het dorpsommetje heeft een lengte van ongeveer 6 km. De route is aangegeven met bordjes met het opschrift 'Het Maasbrees dorpsommetje' en 'Jeugd en Natuur Maasbree'. In de tekst van de folder en op de toegevoegde kaart staan nummers die verwijzen naar interessante plekken en objecten in de route. Op enkele plekken in de route zijn rustplaatsen aanwezig (zie R op de kaart)."

- "Jeugd en Natuur Maasbree is opgericht in 1976. De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur van vijf personen en een aantal seniormedewerkers. Daarnaast zijn er twee groepen juniorleden. Tot groep 1 behoren leerlingen van groep 8 van de basisscholen in het dorp, tot groep 2 behoren de schoolverlaters t/m 17 jaar. De vereniging heeft ongeveer 50 leden (5 bestuursleden, 13 seniormedewerkers en ca. 30 juniorleden). Het beleid en de activiteiten zijn gebaseerd op twee doelstellingen. De primaire doelstelling heeft een natuureducatieve basis en behelst het geven van informatie aan de juniorleden over allerlei aspecten van de natuur en het kweken en vergroten van enthousiasme en belangstelling voor de natuur in het algemeen. De secundaire doelstelling heeft een natuurbeschermende basis en heeft betrekking op het nemen van bepaalde natuurbeschermende maatregelen en het meedoen aan natuurbeschermende activiteiten. Het dagelijks bestuur en de seniormedewerkers komen regelmatig bij elkaar voor het vaststellen en uitvoeren van een activiteitenprogramma. Daarnaast zijn er enkele kleine werkgroepen die op thema's gericht zijn (o.a. paddestoelen, nestkasten en waterinsecten). De juniorleden van groep 2 hebben een bepaalde zelfstandigheid bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.

De activiteiten voor de juniorleden vinden meestal plaats op de tweede zondag en op de vierde maandag van elke maand, soms ook op een zaterdagmorgen. Op zondagmorgen is het een buitenactiviteit (o.a. waterinsecten, paddestoelen, sporen zoeken); op maandagavond is het een binnenactiviteit (o.a. info over bomen, braakballen, nestkasten maken, wintervoedering vogels, natuurquiz). Op zaterdagmorgen wordt er gewerkt in een plaatselijk natuurgebied. Er wordt naar gestreefd de juniorleden zoveel mogelijk zelf bezig te laten zijn d.m.v. doe-activiteiten. Ook wordt elk jaar meegedaan aan de Boomfeestdag. Bovendien wordt elk jaar voor de hele gemeenschap een fietsoriëntatietocht door de mooie natuurgebieden in de omgeving georganiseerd. Natuurbescherming. Een bijzondere vorm van natuurbescherming is de paddenbeschermingsactie waarmee Jeugd en Natuur Maasbree in 1984 is gestart en die elk jaar plaatsvindt in het gebied Breestraat/Vlasrooth ten tijde van de paddentrek. De resultaten worden doorgegeven aan geïnteresseerde instanties zoals IKL en RAVON. Medewerkers van Jeugd en Natuur zijn ook regelmatig betrokken bij het bespreken van natuur- en milieuzaken met instanties als IKL en Groen Platform."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Maasbree, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maasbree (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Maasbree van het Dorpsoverleg op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsoverleg Maasbree.

- MFA: - "MFA 't Hoës van Bree is een moderne multifunctionele accommodatie, die voorziet in de behoefte aan ruimte en faciliteiten voor de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen van Maasbree. De accommodatie beschikt over een aantal grote zalen, kleinere vergaderruimtes, sport-, muziek- en cultuurfaciliteiten, de dorpsdagvoorziening voor ouderen en een horecavoorziening. De MFA biedt onderdak aan meer dan 30 kleinere en grotere groepen vaste gebruikers. Verder zijn ook Dorpsontmoeting Maasbree en Basisschool de Violier vaste gebruikers van de MFA. Daarnaast zijn er diverse incidentele gebruikers die ruimtes huren voor evenementen, voorstellingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten.

De voorzieningen zijn ook zeer geschikt voor: bruiloften en jubilea; afscheidsdiensten; sfeervolle bijeenkomsten met koffietafels en lunches; bedrijfsfeesten, bedrijfspresentaties, vergaderingen, opleidingen, workshops, cursussen en studiebijeenkomsten. Er zijn uitstekende bar- en restaurantmogelijkheden. In de zomermaanden kun je ook terecht op het gezellige terras. Het 'Hoës van Bree' kan ook prima dienen als ankerpunt bij fiets- en wandeltochten, onder het genot van een kop koffie met vlaai. Het voorste gedeelte, waarin het horecagedeelte gevestigd is, is het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Maasbree. Het gebouw dateert uit 1873. Het ontwerp is van Johannes Holtackers. In de loop der jaren is het gebouw uitgebreid richting Op de Kemp. Ten behoeve van de realisatie van 't Hoës van Bree zijn de nieuwere gedeelten in 2015 gesloopt. De verbouwing en nieuwbouw is medio 2016 gereedgekomen."

- Muziek: - Blaaskapel De Breethaler is is in 1986 ontstaan uit Fanfare St. Aldegondis. De kapel bestaat uit een 20-tal ervaren muzikanten aangevuld met een zangduo. Het repertoire is voornamelijk een keuze uit Böhmische, Tsjechische en Egerländer muziek. Ook populaire stimmungsmuziek behoort tot het repertoire. Ze spelen op blaaskapellenfestivals en frühshoppen, maar zetten ook regelmatig een complete feesttent, Schuttersfeest of Oktoberfest op z'n kop. - Kapel De Koëlemoëters.

- Zorg en welzijn: - Zorgboerderij de Paddestool.

- Welzijn: - "Dorpsontmoeting Maasbree is gehuisvest in het Hoës van Bree. We maken gebruik van de hoëskamers Rinkesfort en Rooth. Het zijn toegankelijke ontmoetingsplekken in huiselijke sfeer. Het doel is lichamelijk, geestelijk en sociaal actief blijven en zo zelfstandig mogelijk functioneren. Mantelzorgers worden ontlast. Het aanbod is in de afgelopen jaren ontwikkeld en speelt in op de behoeftes van de inwoners van het dorp. Een groot aantal vrijwilligers - ondersteund door een dagbestedingscoach – zorgt voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten. De bezoeker kan een flexibel programma volgen: deelnemen voor hele of halve dagen met naar keuze een (warme) maaltijd. De maaltijd wordt bereid in onze eigen keuken. Bezoekers kunnen eventueel meehelpen met het voorbereiden van de maaltijden.

Ontmoeten, ontspannen en beleven zijn de kernwoorden voor onze activiteiten. Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken en de gezellige sfeer te proeven. Door verbinden en samenwerken met andere verenigingen en organisaties in Maasbree zijn onze ontmoetingsplaatsen levendig. Hierdoor ontstaan veel mogelijkheden voor zinvolle bezigheden. Doe mee! Aansturing gebeurt door 3 ervaren dagbestedingscoaches: Katja, Joke en Marion. Daarnaast zijn vrijwilligers actief die de bezoekers begeleiden. De dagbestedingscoach heeft ook een verzorgende taak. Ook hebben we stagiaires om te assisteren.

Met hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet bepalen vrijwilligers mede de stemming. Zij vervullen hierdoor een belangrijke taak. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Bezigheden variëren van het organiseren of begeleiden van de activiteiten, het schenken van koffie en thee of het verzorgen van de maaltijden. Inzet kan variëren naar gelang je beschikbare tijd. Bijvoorbeeld eenmalig, enkele keren per jaar, maandelijks of wekelijks. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor onze activiteiten. Heb jij een uurtje over in de week? Dan is dit vrijwilligerswerk misschien wel iets voor jou. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via maasbree@dorpsontmoeting.nl of tel. 077-4653827.

- "Sinds juli 2019 is ook 't Thoeshoes in Maasbree onderdeel van Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree. 't Thoeshoes biedt een huiselijke omgeving net zoals thuis aan mensen met dementie. Vertrouwd en geborgen, waar begeleiding is afgestemd op zowel het individu als op de groep door middel van activiteiten. De activiteiten zijn zowel fysiek als geestelijk en worden door en onder begeleiding van professionals en vrijwilligers verzorgd. Iedereen kan op volledig vrijwillige basis deelnemen. Denk hierbij aan tuinieren, beestenboel, huishouden, tv kijken, muziek luisteren enz. Dit geeft meer levenskwaliteit en kan het dementieproces vertragen, waardoor mensen langer in hun thuissituatie en in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en de partner/mantelzorger wordt ontlast.

In het najaar van 2018 startte een groep enthousiaste mensen uit Maasbree de zoektocht naar de mogelijkheden om een dagopvang voor mensen met dementie in de dorpskern te realiseren. Na een periode van intensief brainstormen kreeg het plan vorm en een duidelijke visie. Belangrijke punten binnen de visie zijn: de opvang wordt voor en door de inwoners van het dorp gedragen; mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers worden allen als deelgenoot van ‘t Thoeshoes gezien; ook opvang buiten kantoortijden en op een later tijdstip nachtopvang wordt zeer wenselijk bevonden; de locatie zou in het centrum van het dorp gelegen moeten zijn en een tuin moeten hebben.

’t Thoeshoes heeft geen commerciële doelstelling, is laagdrempelig en voor deelname is geen indicatie noodzakelijk. Het wordt een huis voor en door de gemeenschap van Maasbree. In januari 2020 wordt bekend dat de zoektocht naar een geschikte locatie zijn vruchten heeft afgeworpen; de pastorie in het dorp komt beschikbaar voor deze dagopvang. Om de pastorie hiervoor geschikt te maken en de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren zijn wel verbouwingen noodzakelijk. In januari 2020 hebben gemeente Peel en Maas, Provincie Limburg, Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg en een zorgaanbieder blijk gegeven te willen participeren in dit unieke project. Om de financiering helemaal rond te krijgen, vragen wij ook jou, als inwoner of lokaal bedrijf, om een geldelijke ondersteuning voor ’t Thoeshoes."

Reactie toevoegen