Lomm

Plaats
Dorp
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

Lomm

Terug naar boven

Status

- Lomm is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 2009 gemeente Arcen en Velden.

- Onder het dorp Lomm vallen ook de buurtschappen De Voort (deels) en Hanik.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Lóm.

Terug naar boven

Ligging

Lomm ligt N van Venlo, N van Velden, Z van Arcen en grenst in het W aan de Maas en in het O (via het buitengebied en de buurtschap Hanik) aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Lomm 38 huizen met 211 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 390 huizen met ca. 990 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2003 is t.b.v. de komst van de hoogwatergeul archeologisch onderzoek verricht, waaruit blijkt dat de oudste sporen van nederzettingen in dit gebied vlak langs de Maas hun oorsprong gehad moeten hebben in de IJzertijd (800 voor Christus tot aan de Romeinse tijd). Het dorp Lomm zelf dateert echter uit de middeleeuwen. Het heeft geen eigen schepenbank, maar valt ook toen al (met zekerheid vanaf 1420) bestuurlijk onder Arcen. Volgens de oudste archieven van onder meer de gemeente Arcen en Velden, staat er al in 1455 een kleine kapel waar nu het dorpscentrum ligt. Aannemelijk is dat zich bij deze kapel boeren gevestigd hebben, die het vruchtbare gebied tussen Maas en heide zijn gaan bewerken. Zo ontstaat een buurtschap, die in 1735 28 gezinnen telt. Pas op 4 september 1938 wordt Lomm een zelfstandige parochie met een eigen pastoor, waardoor men eigenlijk pas vanaf die datum kan spreken van een echt dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lomm heeft 4 rijksmonumenten.

- De Sint-Antoniuskerk (Kapelstraat 15) is de parochiekerk van Lomm. Aanvankelijk lag hier een aan Antonius Abt gewijde kapel, waarvan reeds in de 16e eeuw melding wordt gemaakt. In 1669 is er sprake van een eigen rector, die afhankelijk is van de pastoor van Arcen. In 1671 is een eenbeukig schip gebouwd. In 1871 is het schip vergroot. In 1881 is de kapel gerestaureerd door Caspar Franssen. De vlakke zoldering is daarbij vervangen door een gewelf. In 1937 is een nieuwe rectoraatskerk in gebruik genomen die in 1938 tot parochiekerk is verheven. De kapel werd voortaan gebruikt als gemeenschapszaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden de paters van Missiehuis Sint Paul hier onderdak, maar van eind november 1944 tot maart 1945 is de kapel verwoest door geallieerd vuur. In 1959 zijn de resten ervan gesloopt.

De, eveneens aan Antonius Abt gewijde, kerk uit 1937 is ontworpen door Frans Stoks. Het was een bakstenen kruisbasiliek in traditionalistische stijl, die op 150 meter afstand van de kapel werd gebouwd. Ook de kerk is in de Tweede Wereldoorog zwaar beschadigd, onder meer aan de toren en de achterste twee traveeën. Van 1948-1949 is de schade hersteld. In de kerk bevindt zich een 18e-eeuws Antoniusbeeld dat uit de kapel afkomstig is. In 1960 is door Wim van Hoorn ook een stenen Antoniusbeeld vervaardigd, dat zich in de kerk bevindt. De viering van het Antoniusfeest, en de komst van vele pelgrims, vond vooral plaats in de eerste helft van de 20e eeuw.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsveriëniging De Thiëtuite.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Veerpont Lottum-Lomm v.v. over de Maas (ook voor auto's). De pont vaart van april t/m september.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Lomm.

- Onderwijs: - Basisschool 't Kapelke in Lomm maakt actieve verbindingen met partners en is een educatieve spil in het dorp. Vanuit een hechte teamspirit wordt op deze wijze gewerkt aan de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. De school kenmerkt zich door eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Zij verbinden kennis, vaardigheden en inzichten tot een integrale ontwikkeling van het kind. Kinderen leren stapsgewijs eigenaar te worden van hun leerproces. De talenten van kinderen worden herkend en gestimuleerd. Het is tevens een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat zij schoolbreed aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'.

Reactie toevoegen