Lomm

Plaats
Dorp
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

Lomm

Terug naar boven

Status

- Lomm is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 2009 gemeente Arcen en Velden.

- Onder het dorp Lomm vallen ook de buurtschappen De Voort (deels) en Hanik.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Lóm.

Terug naar boven

Ligging

Lomm ligt N van Venlo, N van Velden, Z van Arcen en grenst in het W aan de Maas en in het O (via het buitengebied en de buurtschap Hanik) aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Lomm 38 huizen met 211 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2003 is t.b.v. de komst van de hoogwatergeul archeologisch onderzoek verricht, waaruit blijkt dat de oudste sporen van nederzettingen in dit gebied vlak langs de Maas hun oorsprong gehad moeten hebben in de IJzertijd (800 voor Christus tot aan de Romeinse tijd). Het dorp Lomm zelf dateert echter uit de middeleeuwen. Het heeft geen eigen schepenbank, maar valt ook toen al (met zekerheid vanaf 1420) bestuurlijk onder Arcen. Volgens de oudste archieven van onder meer de gemeente Arcen en Velden, staat er al in 1455 een kleine kapel waar nu het dorpscentrum ligt. Aannemelijk is dat zich bij deze kapel boeren gevestigd hebben, die het vruchtbare gebied tussen Maas en heide zijn gaan bewerken. Zo ontstaat een buurtschap, die in 1735 28 gezinnen telt. Pas op 4 september 1938 wordt Lomm een zelfstandige parochie met een eigen pastoor, waardoor men eigenlijk pas vanaf die datum kan spreken van een echt dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lomm heeft 4 rijksmonumenten.

- De Sint-Antoniuskerk (Kapelstraat 15) is de parochiekerk van Lomm. Aanvankelijk lag hier een aan Antonius Abt gewijde kapel, waarvan reeds in de 16e eeuw melding wordt gemaakt. In 1669 is er sprake van een eigen rector, die afhankelijk is van de pastoor van Arcen. In 1671 is een eenbeukig schip gebouwd. In 1871 is het schip vergroot. In 1881 is de kapel gerestaureerd door Caspar Franssen. De vlakke zoldering is daarbij vervangen door een gewelf. In 1937 is een nieuwe rectoraatskerk in gebruik genomen die in 1938 tot parochiekerk is verheven. De kapel werd voortaan gebruikt als gemeenschapszaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden de paters van Missiehuis Sint Paul hier onderdak, maar van eind november 1944 tot maart 1945 is de kapel verwoest door geallieerd vuur. In 1959 zijn de resten ervan gesloopt.

De, eveneens aan Antonius Abt gewijde, kerk uit 1937 is ontworpen door Frans Stoks. Het was een bakstenen kruisbasiliek in traditionalistische stijl, die op 150 meter afstand van de kapel werd gebouwd. Ook de kerk is in de Tweede Wereldoorog zwaar beschadigd, onder meer aan de toren en de achterste twee traveeën. Van 1948-1949 is de schade hersteld. In de kerk bevindt zich een 18e-eeuws Antoniusbeeld dat uit de kapel afkomstig is. In 1960 is door Wim van Hoorn ook een stenen Antoniusbeeld vervaardigd, dat zich in de kerk bevindt. De viering van het Antoniusfeest, en de komst van vele pelgrims, vond vooral plaats in de eerste helft van de 20e eeuw.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsveriëniging De Thiëtuite.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Veerpont Lottum-Lomm v.v. over de Maas (ook voor auto's). De pont vaart van april t/m september.

- "Hoogwatergeulen liggen parallel aan de Maas. Ze vormen een soort inham die bij hoogwater met de rivier meestroomt om het Maaswater versneld af te voeren, zodat het gebied stroomopwaarts minder last heeft van hoogwater. Maaswerken heeft op drie plaatsen in de Zandmaas hoogwatergeulen laten aanleggen, waarvan een bij dit dorp (en twee bij Well en Aijen). Aan de oostzijde van de Maas realiseert Delfstoffen Combinatie Maasdal Exploitatie Lomm BV (DCM) hier een hoogwatergeul van bijna twee kilometer lang. De geul stroomt bij hoogwater mee met de Maas en helpt het vele water op te vangen. Dat gebeurt vanaf een afvoer van 1.000 kubieke meter per seconde. De waterstandsdaling die dit oplevert, merk je tot in Venlo. Uiterwaarden zijn de stukken grond tussen het rivierbed en de winterdijk van de rivier. Bij hoogwater kan de rivier hier uitwijken. Door de uiterwaarden aan de oostzijde van de geul te verlagen, vergroten we hun waterstandsverlagende effect op de Maas van zeven naar twaalf centimeter.

Alle drie de hoogwatergeulen worden gerealiseerd via zogeheten zelfrealisatie. Dit betekent dat de aannemers de aanleg van de geul en andere werkzaamheden - voor eigen rekening en riciso - bekostigen met de opbrengst van het vrijkomende zand en andere delfstoffen. Op die manier kost het het rijk en daarmee de maatschappij dus vrijwel niets (net zoals dat Z hiervan bij de herinrichting van de Grensmaas het geval is). Feiten en cijfers: DCM heeft de basis voor Hoogwatergeul Lomm tussen 2006 en 2015 aangelegd; de beoogde hoogwaterdoelstelling is eind 2015 gehaald; in het projectgebied winnen ze tot 2023 meer zand; het project beslaat 80 hectare natuur, waarvan 32 hectare geul; in totaal heeft DCM 8,2 miljoen kubieke meter grond verzet; de hoogwatergeul is 1600 meter lang en max. 2,5 meter diep; er is een rivierverruiming van 3,1 miljoen m3 gerealiseerd." Het gehele project komt medio 2023 gereed. (bron: Rijkswaterstaat, project Zandmaas)

In 2006 is DCM reeds met het project gestart. Na het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en een archeologisch archeologisch onderzoek is DCM hier gestart met de productie van zand en grind voor de betonindustrie. Daarvoor is de zandklasseerinstallatie Rotterdam 55 van Dekker ingezet. Vanaf 2020 neemt Dekker met zandwininstallatie Emmy-Yvonne het laatste deel van de hoogwatergeul voor haar rekening. De doelen van het project Hoogwatergeul Lomm zijn: verlaging waterstand bij hoogwater (als onderdeel van Programma Zandmaas); realisatie natte natuur; zand- en grindwinning.

De 'drijvende zandfabriek' Emmy-Yvonne van Dekker Groep ligt sinds januari 2000 bij Lomm ten behoeve van de realisatie van de laatste fase van de hoogwatergeul alhier. De Emmy-Yvonne lag sinds 2018 aan de Waal bij Deest om een haven te realiseren voor het zandwinningsproject Geertjesgolf. De 'zandfabriek' heeft daar in 2018 en 2019 zo’n 2 miljoen ton industriezand geproduceerd voor de betonindustrie. Sinds januari 2019 werkt deze zandwininstallatie geheel elektrisch, op 100% groene stroom. De dieselmotoren zijn vervangen door fluisterstille elektrische motoren. De verplaatsing van zandzuiger Emmy en klasseerinstallatie Yvonne had veel voeten in de aarde. De Yvonne moest voor het transport gedeeltelijk worden afgebroken om onder bruggen door te kunnen. Het transport heeft 2 dagen in beslag genomen. Het was een hele toer om de zandklasseerinstallatie door sluizen te loodsen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lomm, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - "LommOnline is het ‘nieuwe’ platform waarbij wij al het nieuws over uiteenlopende onderwerpen en actualiteiten van verenigingen, gemeenschappen en stichtingen in en rondom Lomm samenbrengen op één centrale plek. Het platform ‘LommOnline.nl’ is meer dan alleen het laatste nieuws. LommOnline is de plek waar de bezoeker ook terecht kan voor evenementen, actualiteiten, informatie en nog veel meer. Het biedt de bezoeker verdieping in bepaalde onderwerpen of activiteiten die in een kleine gemeenschap spelen. De kracht van dit platform is dat wij de bezoeker zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk van informatie willen voorzien. Ons doel is om iedereen, jong en oud(er), op de hoogte te brengen van wat er speelt in en rondom Lomm en dat op één centrale plek. Het platform is geen vervanger voor bestaande websites van verenigingen, maar biedt wel een mooie aanvulling daarop. Voor verengingen die geen eigen website hebben, biedt LommOnline ook een uitkomst. Verenigingen, gemeenschappen en stichtingen kunnen namelijk gratis deelnemen. Wil jij ook graag met een vereniging, gemeenschap of stichting deelnemen? Stuur dan een mailtje naar info@lommonline.nl."

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Lomm.

- Onderwijs en kinderopvang: - "In de zomervakantie van 2019 is Basisschool 't Kapelke in Lomm inclusief de kinderopvang compleet verbouwd. Het gepersonaliseerd leren op onze school kan hierdoor nog meer tot uiting komen. In november 2019 heeft er een officiële opening plaatsgevonden en is onze nieuwe naam bekend gemaakt: Basisschool De Wegwijzer. Onze school maakt actieve verbindingen met partners en is een educatieve spil in het dorp. Vanuit een hechte teamspirit wordt op deze wijze gewerkt aan de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. De school kenmerkt zich door eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Wij verbinden kennis, vaardigheden en inzichten tot een integrale ontwikkeling van het kind. Kinderen leren stapsgewijs eigenaar te worden van hun leerproces. De talenten van kinderen worden herkend en gestimuleerd. We zijn tevens een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'."

- "Bij Peuterspeelzaal de Wegwijzer in Lomm zijn kinderen van harte welkom om te komen spelen en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes uit het dorp. Spelenderwijs leert je peuter belangrijke vaardigheden. De Wegwijzer is samen met de buitenschoolse opvang gevestigd in de gelijknamige basisschool; een kindcentrum voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De gezamenlijke aanpak zorgt voor een stabiele en veilige omgeving voor je kind. Bijzonder aan De Wegwijzer; kleinschalig peuteraanbod met veel persoonlijke aandacht voor je kind; spelenderwijs voorbereiden op de basisschool; een veilige en warme omgeving die je kind uitnodigt om te spelen én te leren; een vast team met vertrouwde gezichten en professionele medewerkers; leren en ontwikkelen aan de hand van dezelfde thema’s als op de basisschool. Ook de activiteiten en de inrichting worden hierop aangepast; gezellige groepsruimte met verschillende speelhoeken; goede samenwerking met de basisschool: peuteraanbod en onderwijs in één vertrouwde omgeving. Op de locaties voor peuteraanbod van Kinderopvang Spring kan je kind spelen met leeftijdsgenootjes uit de buurt en leert je kind belangrijke vaardigheden die de overgang naar de basisschool gemakkelijker maken. Dit gebeurt bij ons áltijd aan de hand van Spring Actief of een VVE-methode. De activiteiten passen bij de interesses van je kind en bieden de uitdaging die je peuter nodig heeft om de wereld om zich heen te ontdekken."

- "Bijzonder aan BSO De Wegwijzer in Lomm: Nieuw: in maart 2018 zijn de BSO en het peuteraanbod in De Wegwijzer geopend (voorheen: 't Kapelke). Bekijk hier het filmpje van de opening; goede samenwerking met school, waarbij de talenten van kinderen en de ontwikkeling ervan centraal staan; voor ieder wat wils: kletsen in de loungehoek, computeren, huiswerk maken, buitenspelen óf meedoen aan een van de vele activiteiten; enthousiast en ervaren team; speciale activiteitenprogramma's tijdens de schoolvakanties met extra activiteiten, workshops en uitjes. Voor een onvergetelijke vakantie!; uitdagende activiteiten. BSO De Wegwijzer werkt net als alle andere BSO's van Spring met de methode Spring Actief. De gevarieerde, supertoffe activiteiten zorgen voor urenlang speelplezier én zijn goed voor de ontwikkeling van je kind. De activiteiten bedenken we samen, dat maakt meedoen nog leuker!"

Reactie toevoegen