Grensmaas

Water
Limburg

DK_20110703_0036_Grensmaas_Natuurmonumenten.jpg

Bloemrijke uiterwaard aan de Grensmaas

Bloemrijke uiterwaard aan de Grensmaas

DK_20110703_1493_Grensmaas_Natuurmonumenten.jpg

Weids uiterwaardenlandschap langs de Grensmaas

Weids uiterwaardenlandschap langs de Grensmaas

DK_20110703_1497_Grensmaas_Natuurmonumenten.jpg

Oude rivierarm langs de Grensmaas

Oude rivierarm langs de Grensmaas

Grensmaas

Terug naar boven

Status en ligging

- De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas in de provincie Limburg. Dit deel van de Maas is ruim 40 km lang en loopt in Nederland van Maastricht tot Stevensweert en in België van Lanaken tot Kessenich, ZW van Roermond.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam Grensmaas duidt op het feit dat de Maas hier de natuurlijke grens vormt tussen Nederlands Limburg in het O en Belgisch Limburg in het W. De streek rond de rivier, inclusief de rivier zelf, wordt aangeduid als Maasvallei. Voor zover het de natuur-aspecten in het gebied betreft, worden die op de kaart gezet als Rivierpark Maasvallei.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rijkswaterstaat werkt in het Grensmaas-project aan de bescherming tegen hoogwater door de stroomgeul te verbreden en te verdiepen en de uiterwaarden te verlagen. De rivier krijgt meer ruimte en dat zorgt bij hoogwater voor tot een meter lagere waterstanden. Tegelijkertijd levert de verruiming van de rivier een meer afwisselend landschap op. Er ontstaan natte en droge stukken, waar meer planten- en diersoorten kunnen leven dan nu. De natuur krijgt in een gebied van ongeveer 1.100 hectare vrij spel om zich te ontwikkelen. Daarnaast wil men de reeds bestaande grindplassen ook een nieuwe bestemming geven voor recreatie en toerisme. De financiering van het project komt vooral van inkomsten uit de grindwinning. Het project is gestart in 2008 en beoogt in 2024 gereed te zijn. Nadere informatie vind je op de site van het Consortium Grensmaas.

- Het Natura 2000-gebied Grensmaas betreft een strook van 301 hectare in de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Stein.

- De Grensmaas is traditioneel een soortenrijk water met enkele voor Nederland bijzondere stroomminnende vissoorten. Dat het goed gaat met de diversiteit van de visfauna in de Grensmaas blijkt uit de bemonstering van 2011, waarbij een recordaantal soorten (30) is gevangen. De populatie van de elrits lijkt te zijn gegroeid. Ook is Nederlands zeldzaamste beeksoort aangetroffen: een gestippelde alver, die verder in Nederland alleen in de Geul voorkomt. Bijzondere vangsten zijn verder zalm, sneep, kopvoorn, serpeling en rivierdonderpad. Een aantal soorten, namelijk giebel en vetje, is voor het eerst gevangen in de 15 jaar dat deze Vismonitoring tot 2011 loopt. Tot slot viel de toename van het aantal marmergrondels op. Deze invasieve exoot is in 2008 voor het eerst aangetroffen in de Grensmaas en neemt sindsdien explosief in aantal toe.

- De Grensmaas wordt door veel trekvogels gevolgd op hun reis naar het noorden. De natuurgebieden in deze omgeving vormen een aantrekkelijke stopplaats voor veel van deze soorten. In mei 2016 zijn vogels waargenomen die normaal vaker langs de kust worden gezien: grote stern, noordse stern, drieteenplevier, zilverplevier en steenloper. Ook zijn kleine zilverreiger, lepelaar, visarend en bontbekplevier waargenomen. De klapper voor de liefhebber van zeldzame vogels is de griel die op 4 mei een dag in het begraasde natuurgebied bij Borgharen heeft verbleven. Wie hier zelf vogels wil gaan kijken is van harte welkom. De natuurgebieden zijn er vrij toegankelijk, meer informatie vind je op de website van ARK Natuurontwikkeling.

Terug naar boven

Links

- Nadere informatie over de natuur rond de Grensmaas en in de Maasvallei op de site van Natuurmonumenten (een der beheerders in het gebied).

Reactie toevoegen