Leidschendam

Plaats
Dorp
Leidschendam-Voorburg
Haaglanden
Zuid-Holland

leidschendam gezicht op 1905 [640x480].jpg

Leidschendam Gezicht op 1905

Leidschendam Gezicht op 1905

Leidschendam

Terug naar boven

Status

- Leidschendam is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Leidschendam-Voorburg. T/m 1937 viel Leidschendam deels onder de gemeente Stompwijk, deels onder de gemeente Veur. In 1938 is de gemeente Leidschendam uit deze twee gemeenten ontstaan. In 2002 is de gemeente opgegaan in de nieuwe gemeente Leidschendam-Voorburg.

- Wapen van de voormalige gemeente Leidschendam.

- Onder het dorp Leidschendam vallen ook de buurtschap Park Leeuwenbergh (grotendeels, namelijk voor zover het de woonbebouwing betreft) en, voor de postadressen, het dorp Stompwijk, een heel klein deel van de buurtschap Westeinde (één pand) en de buurtschap Wilsveen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1573 Leidzen Dam, 1840 Leijdschendam.

Naamsverklaring
Genoemd naar de onder Leiden in het water de Vliet gelegde dam.(1)

Terug naar boven

Ligging

Leidschendam ligt NO van Den Haag en Voorburg, en grenst in het O aan de A4 (daar achter liggen nog de buurtschap Wilsveen en het dorp Stompwijk, die ook onder Leidschendam vallen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft Leidschendam 105 huizen met 764 inwoners onder de gem. Stompwijk (welk deel als 'Leidschendam Zuidzijde' werd betiteld) en 49 huizen met 258 inwoners onder de gem. Veur (welk deel als '-Noordzijde' werd betiteld).

- Tegenwoordig heeft Leidschendam ca. 15.000 huizen met ca. 33.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het historische centrum van Leidschendam ligt tussen de Vliet en het Sluisplein, de Oude Trambaan, de Schoorlaan en de Plaspoelkade. Door de nieuwbouw van 550 woningen komt er een meer afwisselend woningaanbod met koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. Het winkelaanbod wordt sinds de oplevering van de ruimtes aan het Damplein en de Sluiskant in 2012 steeds meer uitgebreid met zowel winkels voor de dagelijkse boodschappen als speciaalzaken, maar ook restaurants, (grand) cafés en culturele voorzieningen. Daarnaast wordt het hele openbare gebied opgeknapt. Door dit alles ontwikkelt Leidschendam Centrum zich de komende jaren tot een levendig historisch centrum waar het prima wonen, werken, winkelen én recreëren is.

- Nieuwbouwwijk De Zaagmolen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leidschendam heeft 42 rijksmonumenten.

- Leidschendam heeft 60 gemeentelijke monumenten.

- Vereniging Erfgoed Leidschendam onderzoekt en beschermt het cultuurhistorisch erfgoed van Leidschendam en Stompwijk. De vereniging richt zich op cultuurhistorische monumenten, karakteristieke en historische gebouwen en landschappelijke waarden.

- Houtzaagmolen De Salamander is een achtkantige met riet gedekte stellingmolen die nog altijd vol in bedrijf is. De molen heeft 2 zaagramen. Op de molen wordt hout gezaagd voor o.a. parketvloeren, meubels, scheepsrestauratie en koets- en wagenbouw. Bij windstilte kan met een elektromotor worden gezaagd. De Salamander kan stammen zagen tot een diameter van 110 cm met een minimale lengte van 350 cm. De minimale plankdikte is 2,5 cm. Verder kan men op de 'Woodmizer' (horizontale bandzaag) stammen zagen tot een diameter van 60 cm en een minimale lengte van 80 cm en maximaal 500 cm. Ook iedereen die iets te zagen heeft (zowel particulieren, ZZP-ers als meubelmakers) kan hier terecht.

- Gevelstenen in Leidschendam.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Veur Theater.

- Het noordelijke deel van de Meeslouwerpolder NO van Leidschendam is sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw afgegraven en is nu de Meeslouwerplas. De plas maakt deel uit van Recreatiegebied Vlietland. Eerder waren reeds de nabijgelegen Spekpolder en Rietpolder afgegraven; deze polders vormen nu samen de Vlietlandplas in hetzelfde recreatiegebied. Als gevolg van de zandwinning zijn de onderwatertaluds in de Meeslouwerplas plaatselijk te steil en bestaat het gevaar van oeverval, waarbij delen van de oever de plas inglijden. Stabilisering van deze oevers is een belangrijke prioriteit voor de provincie en aannemer BAM. Tegelijkertijd is er de ambitie om de recreatieve en ecologische kwaliteit van Vlietland te verbeteren. Dit gebeurt door kwaliteitverhogende maatregelen zoals de aanleg van een krekenplan en natuurvriendelijke oevers.

Het in eerdere plannen beoogde geluidsscherm van 3 meter hoog maakt geen deel meer uit van de bijgestelde uitvoering door BAM. De daarvoor benodigde financiële middelen ontbreken als gevolg van het wegvallen van verwerkingsopbrengsten*. Daarnaast geeft een rapport van Witteveen + Bos aan dat geluidsschermen op deze locatie vanuit landschappelijk oogpunt onwenselijk zijn. In plaats van het geluidsscherm wordt in het kader van de asverlegging van de A4 een landschappelijk inpasbare geluid- en zichtwerende voorziening getroffen in de vorm van een lage geluidswal tussen Vinkesloot en Jan Bakkersloot.
* In 2009 hebben BAM en de provincie een overeenkomst gesloten over de herinrichting van de Meeslouwerplas. Hierbij was het uitgangspunt dat met de opbrengsten van het storten van grond en bagger de herinrichting kon worden gefinancierd. Sinds de aanvang van het werk in 2011 is het aanbod van grond en bagger achtergebleven bij de prognose. De uitvoering van het werk is daardoor in 2014 stil komen te vallen. De provincie en BAM zijn vervolgens in gesprek gegaan over oplossingen om de belangrijkste doelen van de herinrichting alsnog te realiseren. Daarbij heeft voor de provincie het zo snel mogelijk realiseren van veilige oevers steeds voorop gestaan.

In 2018 worden de oevers gestabiliseerd. Aansluitend start BAM met de inrichting van het krekenplan, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het aanvullen van grond bij de eilanden. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2019 gereed. (bron: Provincie Zuid-Holland, 22-3-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leidschendam (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leidschendam Noorthey.

Reacties

(2)

Mooie site! De link naar Molen De Salamander werkt alleen helaas niet meer.

Dank voor je compliment en voor de tip! Overigens moeten wij een aantal plaatsen, waaronder Leidschendam, nog uitwerken, dus dit is nog maar een beginnetje. Helaas heeft Molens.nl bij de recente vernieuwing van hun site ook alle www-adressen van hun molens veranderd, waardoor al onze ca. 1.000 links naar de molens op hun site niet meer werken. Dus dat is weer extra 'huiswerk' voor ons... :-( Maar De Salamander blijkt een eigen site te hebben dus die heb ik nu gelinkt.

Reactie toevoegen