Leeuwen

Plaats
Dorp
Roermond
Midden-Limburg Roerstreek
Limburg

Leeuwen

Terug naar boven

Status

- Leeuwen is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg en daarbinnen in de Roerstreek, gemeente Roermond. T/m 31-7-1959 gemeente Maasniel.

- Het dorp Leeuwen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Roermond.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Leeve.

Oudere vermeldingen
1431 Lewen, 1444 Leuwen, 1593 Leuen, 1838-1857 Leuwen, 1867 Leeuwen.

Naamsverklaring
De betekenis van Leeuwen (datief meervoud) is '(nederzetting) bij de (graf)heuvel', van het Gotische hlaiw, en het Oudsaksische en Oudhoogduitse hlêo '(graf)heuvel'. Zie ook Heiligerlee.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Leeuwen grenst in het W aan de rivier de Maas, in het N aan de Asseltse Plassen en Asselt, in het O en ZO aan het 'dorp in de stad' Maasniel en in het Z aan Roermond, en ligt O van Horn en het Lateraalkanaal Linne-Buggenum, ZO van het punt waar dit kanaal en de Maas samenvloeien en van Buggenum en Haelen, ZW van de A73 en Swalmen, WZW van Boukoul en NW van Asenray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Leeuwen 49 huizen met 269 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leeuwen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- De eerste Sint Jozefkerk in Leeuwen (Burgemeester Thomas Wackersstraat 56) is in 1923 als noodkerk gebouwd, naar een ontwerp van L. Mooren. Op 20 november 1944 is de kerk ten gevolge van oorlogshandelingen bijna geheel verwoest. De kerk is door Engelse bombardementen zo ernstig toegetakeld, dat vrijwel de gehele inventaris is vernield. Er bleven van het gebouw slechts enkele brokstukken staan. Van de inventaris resteerden alleen het missiekruis, een enkel beeld en de preekstoel als herstelbaar.

In 1948 is, naar een ontwerp van architect J. Bogaerts, op dezelfde plek de nieuwe kerk gebouwd. Het is een charmante wederopbouwkerk met kruisingtoren en kleine klokkenstoel op de voorgevel. De kerk is in december 2008 aan de eredienst onttrokken. De parochie is bij een buurkerk gevoegd. Het torenkruis op de kruisingtoren is in ca. 2008 verwijderd. De kerk is verkocht aan een inwoonster van Leeuwen, die er een kinderopvang in wilde onderbrengen. Deze is in 2010 van start gegaan. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Links > Onderwijs en kinderopvang.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovesvereniging Vv De Tuinhagedisse. - Jeugd Tuinhagedisse. - Prinsekapel Leeve is opgericht in 1949.

- Euver de Sjreef (juni, in 2020 voor de 6e keer) is een jaarlijks terugkerend evenement bij "Geweun Meneerkes". Een soort 'Ter land, Ter zee en In de lucht'.

- Op een zaterdag eind juni is er in Leeuwen jaarlijks de Rommelroute, waarbij inwoners aan huis hun overtollige spullen aan de man brengen, georganiseerd door Scouting Sint Joris. "Maak de buren enthousiast Waarom? Met meer huizen in 1 straat meedoen, betekent voor jullie en de bezoekers: 1. Gezelligheid! 2. Meer bezoekers! 3. Leer elkaar beter kennen. 4. Saamhorigheid. 5. Verbinding. 6. En het belangrijkste: een leuke dag! Dus stap op je straatgenoten, buren, kennissen af en vraag ze ook gezellig deel te nemen aan de Rommelroute! Organiseer en creëer een leuke, gezamenlijke dag in je eigen straat. Meer info of opgeven kan via damhuislinda@hotmail.com. Deelname kost slechts €5,- en komt volledig ten goede aan de jeugd van Scouting Sint Joris."

- "Al jaren organiseren Vv De Tuinhagedisse en Buurtvereniging De Put het Pleinfeest in Leeuwen (weekend begin september). De laatste jaren als opvolger van de Kermis. In 2019 pakken we echt uit met tal van activiteiten en muziek.
We starten met een gezellige Lichtjesmarkt op de btw straat en gezellige live muziek op het plein, waar ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Voor de jeugd staat er een giga rodelbaan en een springkussen voor de kleintjes onder ons. Op zondag starten we traditioneel met ons ontbijt om 10 uur. Aansluitend live muziek, een pannavoetbaltoernooi, spijkerbroekhangen en ook aan de kleinsten onder ons wordt gedacht met een theaterkist, springkussen en schminken. Kortom een bruisend weekend voor de gehele familie."

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Het in 1993 opgerichte Dorpscomité Leeuwen wil een netwerk bieden aan het rijke verenigingsleven in het dorp om ervaringen en kennis met elkaar te delen: met inwoners, lokale organisaties en ondernemers uit het dorp. Activiteiten worden vooral door en met de verenigingen c.q. buurtbewoners zelf georganiseerd en iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om mee te doen. Het Dorpscomité streeft een samenwerking na onder eigen regievoering van elke vereniging en op basis van gelijkheid. Daar waar nodig en mogelijk vervult het Dorpscomité, vanuit de behoefte aan samenwerking en samenhang, een ondersteunende en coachende rol."

- Buurtvereniging: - Het doel van de in 1946 opgerichte Buurtvereniging St. Jozefput is het bevorderen van de onderlinge band binnen onze kleine gemeenschap en het creëren van een prettige woonomgeving in Leeuwen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Kinderopvang Keet in de Kerk is een professionele kinderopvangorganisatie. We bieden: dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar; peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar; buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. We zijn gevestigd in het oude kerkgebouw van Leeuwen. Daarnaast hebben wij nog een BSO-locatie voor kinderen vanaf 8,5 jaar bij de basisschool in de buurt (BS Leeve). Naast de reguliere opvang bieden we ook flexibele opvang en incidentele opvang. Werk of studeer je op wisselende dagen? Dan kun je nog steeds je kind bij ons langsbrengen. Keet in de Kerk is van maandag tot en met vrijdag van 6:30-19:00 uur geopend. We zijn alle weken in het jaar geopend (behalve op de feestdagen)."

- Muziek: - Het hart van Fanfare St. Laurentius bestaat uit het grote korps en de percussiegroep waarin ca. 50 mensen musiceren, waarbij het plezier in samen muziek maken voorop staat. Verder is er een jeugdensemble en de Prinsekapel, die voor de muzikale noot zorgt in de vastelaovend periode.

- Sport: - De huidige voetbalvereniging is opgericht in 1961. Maar al decennia eerder speelde voetbal reeds een rol in het dorp. Al in 1922 werd de Leeuwer Footbal Club (L.F.C.) opgericht. Al snel wordt de club omgedoopt in Victoria en in 1929 verschijnt de naam V.V. Leeuwen. Vlak na de oorlog in 1945 fuseert de club met M.V.C (Maasnielder Voetbal Club) en ontstaat S.V.V.M (Sportvereniging Victoria Maasniel). In 1961 ontstaat vanuit de scouting het idee om weer een eigen Leeuwer voetbalclub op te richten en zo wordt sportclub S.C. Leeuwen geboren.

- "Ruiterclub de Cabello's is een recreatieve rijvereniging. 1x per week rijles op zondagmorgen. Door het jaar heen zijn er diverse extra activiteiten zoals wedstrijden, kamp, dropping en een uitstapje."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leeuwen.

Reactie toevoegen