Langeschouw

Plaats
Buurtschap
Rucphen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Langeschouw

Terug naar boven

Status

- Langeschouw is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Rucphen.

- De buurtschap Langeschouw valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schijf.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
De inwoners noemen de buurtschap kortweg 'de Schouw' (getuige de beschrijving op de site van de lokale touwtrekvereniging). Wellicht naar de steenfabriek, die ook zo heette.

Naamsverklaring
Schouw = schoorsteen, genoemd naar de schoorsteen van de voormalige steenfabriek De Schouw alhier.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Langeschouw ligt 2 km ZW van Schijf, 5 km ZW van Rucphen, parallel aan de Belgische grens (tussen de grenspalen 237 en 238). Gelegen rond de kruising van de Achtmaalsebaan (parallel aan de Belgische grens richting Achtmaal) met de Hoeksestraat (die vanuit Schijf naar de Belgische grens loopt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Langeschouw heeft ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Langeschouw is ontstaan door het bouwen van woningen voor de arbeiders van de steenfabriek. De steenfabriek aan de Achtmaalsebaan is tot 1985 in bedrijf geweest en toen wegens faillissement van de fabriek buiten gebruik gesteld. In de loop der jaren zijn er veel ideeën geweest over een 'zinvolle herbestemming' van deze fabriek. Dat bleek echter allemaal niet haalbaar. Steenfabriek De Schouw wordt daarom gesloopt en het gebied wordt teruggegeven aan de natuur.

In ruil daarvoor mag de eigenaar, aannemer Aan de Stegge uit Roosendaal, maximaal 5 woningen bouwen in de gemeente Rucphen, wat nodig is om de sloop lonend te maken. Dat is namelijk een kostbare aangelegenheid, mede omdat er asbest in het complex verwerkt zat. In 2009 leek alles in kannen en kruiken te zijn tussen gemeente en aannemer. Onder de link lezen we dat het nu 'eindelijk' geregeld is. Maar kennelijk is daar toch weer iets tussen gekomen. In de Internetbode van 6-1-2016 lezen we namelijk dat het complex nu medio 2016 gesloopt beoogd te worden, omdat nog niet alle vergunningen rond waren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Natuurmonumenten heeft in 1997 8 hectare grond verworven nabij de steenfabriek, grenzend aan gebieden die zij reeds in bezit had.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- NW van de buurtschap Langeschouw ligt het Jachthuis Schijf, dat niet te bezichtigen is. Het landgoed met jachthuis is in 2010 verkocht aan de Rotterdamse ondernemersfamilie De Bruin. De familie wil het landgoed in oude luister herstellen. Voor het bos betekent dit dat er een beheersvisie wordt ontwikkeld die is gericht op natuur- en landschappelijke overwegingen. Het jachthuis zal worden gerestaureerd om als familiehuis te worden gebruikt.

- W van Langeschouw, aan de Hoeksestraat, staat grenspaal 238. Deze (stalen) paal is er in 1843 neergezet, toen België zich uit het Koninkrijk der Nederlanden losmaakte. Het gaf de nieuwe grens aan, die in feite de oude grens was zoals die bij de Vrede van Munster in 1648 al was vastgesteld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Touwtrekvereniging Jagersrust organiseert op een zondag in oktober het Open Brabants Kampioenschap Touwtrekken.

Terug naar boven

Literatuur

- In 2010 is het boek Geschiedenis steenfabriek De Schouw te Langeschouw verschenen.

Terug naar boven

Links

- Touwtrekvereniging Jagersrust is genoemd naar het lokale café waar de vereniging oefent. De vereniging speelt op hoog niveau en is in 2001 zelfs Europees Kampioen geweest.

Reactie toevoegen