Lambertschaag

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

lambertschaag_collage.jpg

Lambertschaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lambertschaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lambertschaag stempel (Kopie).jpg

Lambertschaag was altijd te klein voor een eigen postkantoor. Van 1994 tot 1997 heeft het wel een 'mobiel postagentschap' gehad in de lokale SRV-wagen.

Lambertschaag was altijd te klein voor een eigen postkantoor. Van 1994 tot 1997 heeft het wel een 'mobiel postagentschap' gehad in de lokale SRV-wagen.

Lambertschaag (2).JPG

En ineens staan we vanuit Abbekerk in Lambertschaag (de lintbebouwing van beide dorpen gaat naadloos in elkaar over)

En ineens staan we vanuit Abbekerk in Lambertschaag (de lintbebouwing van beide dorpen gaat naadloos in elkaar over)

Lambertschaag.JPG

Lambertschaag, één van de vele 'kleine maar fijne' dorpjes in West-Friesland uit de categorie 'nooooit van gehoord', maar wél de moeite waard om doorheen te wandelen of fietsen en alle monumentale panden te bekijken.

Lambertschaag, één van de vele 'kleine maar fijne' dorpjes in West-Friesland uit de categorie 'nooooit van gehoord', maar wél de moeite waard om doorheen te wandelen of fietsen en alle monumentale panden te bekijken.

Lambertschaag..JPG

De Hervormde kerk van Lambertschaag is nu nog te zien door de bomen

De Hervormde kerk van Lambertschaag is nu nog te zien door de bomen

Lambertschaag

Terug naar boven

Status

- Lambertschaag is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 1978 grotendeels gemeente Abbekerk (die ook wel 'Abbekerk en Lambertschaag' werd genoemd), deels gemeente Hoogwoud. In 1979 over naar gemeente Noorder-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- Onder het dorp Lambertschaag valt ook de buurtschap Coppershorn.

- De dorpen Abbekerk en Lambertschaag werken op veel gebieden samen, qua verenigingsleven, voorzieningen e.d. Ze worden dan ook als een tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Westfries
Lambertskaag.

Oudere vermeldingen
Lambertshage, Lambertschagen, Lamberschaag, ca. 1312 Lambrechtscoch, 1343 Lambrechtscoich, 1396 Lambrechtkage.

Naamsverklaring
Genoemd naar de in de 7e eeuw in het naburige Abbekerk geleefd hebbende H. Lambertus. Het tweede lid bevat het woord koog of kaag 'buitendijks land', later, met onjuiste syllabificatie, ten onrechte opgevat als schaag (onder invloed van de voorafgaande s).(1)

Terug naar boven

Ligging

Lambertschaag ligt N van Abbekerk, rond de weg Noordeinde. Dit is in feite de 'dorpsstraat' van het dorp, en de enige bebouwing binnen de bebouwde kom. Het is nog altijd een lintbebouwing, waar zich geen komvorming heeft voorgedaan. Langs aansluitende zijwegen liggen in totaal ook nog enkele tientallen panden die ook onder het dorpsgebied vallen. Dit Noordeinde is het oude noordelijke einde van de voormalige gemeente Abbekerk. Vergelijkbaar ligt Z van Abbekerk de weg Zuideinde. Het dorp viel vanouds deels onder de gemeente Hoogwoud, deels onder de gemeente Abbekerk. De gemeentegrens liep midden door de weg Noordeinde. W hiervan was gem. Hoogwoud, O hiervan was gem. Abbekerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lambertschaag 38 huizen met 226 inwoners, waavan 34/206 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Abbekerk en 4/20 onder de gemeente Hoogwoud. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 190 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lambertschaag lag oorspronkelijk aan de Zuiderzee. Door de aanleg van de Wieringermeerpolder rond 1930 grenst het dorp sinds die tijd dus aan die polder. De Dijkweg N van het dorp is onderdeel van de Westfriese Omringdijk, die West-Friesland moest beschermen tegen de Zuiderzee.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Stichting Historisch Abbekerk en Lambertschaag (SHAL). "Er liggen genoeg uitdagingen voor de komende tijd. Wij willen het imago van een stoffige club die alleen wat oude foto's laat zien en oude verhalen oprakelen van ons afschudden. Ons streven is met de tijd mee te gaan en ook de jongere generatie enthousiast te maken voor ons werk en de doelstellingen. Wij zijn al gestart met de modernisering. Wij hebben inmiddels zeer veel digitaal materiaal. Om al dat moois te delen met onze donateurs hebben wij een paar beeldschermen aangeschaft, mogelijk gemaakt door een onverwachte schenking. Ook verkregen wij een paar beeldschermen van donateurs. Deze beeldschermen gebruiken wij o.a. bij de donateuravonden. Wij werken hard aan het verstrekken van allerlei interessante informatie via de sociale media zoals e-mail, Facebook en Google. Het is je vast niet ontgaan. Deze ontwikkeling wordt doorgezet. Wij gaan er voor. Blijf ons ondersteunen door het aanleveren van foto’s en/of leuke verhalen voor onze jaarboeken. Ook een extra steuntje in de rug is altijd welkom. Els Horsten-Bijlsma, voorzitter."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Abbekerk en Lambertschaag (2011). - Eind 2017 is een nieuwe Kernvisie voor deze dorpen verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lambertschaag heeft 4 rijksmonumenten.

- In ieder geval in 1395 had deze nederzetting al een kerk. De huidige Hervormde kerk dateert uit ca. 1500. De kerk heeft een bijzondere vormgeving met o.a. een groene toren. Het kerkje staat daarom ook bekend als het Groene Kerkje. - Documenten m.b.t. de restauratie van het unieke torenuurwerk van dit kerkje. - Beschrijving van het kerkorgel van de kerk te Lambertschaag. In 1968 is de kerk buiten gebruik gesteld. Tegenwoordig wordt de kerk gebruikt voor o.a. exposities, schrijversavonden en koffieconcerten. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Evenementen etc.

- Naast de kerk heeft het dorp nog 2 rijksmonumenten, namelijk het naastgelegen pand op nr. 30 uit 1850, vermoedelijk gebouwd als consistoriekamer, en stolphoeve De Stins op Dorpsstraat 2 (dat voor het postadres onder Abbekerk valt, maar in de praktijk tot Lambertschaag wordt gerekend).

- Het Doorbraakmonument is een steen van de na de aanleg van de Wieringermeerpolder overbodig geworden en afgebroken sluis, en herinnert aan de dijkdoorbraak van 1877, die tientallen mensenlevens heeft gekost.

- Gevelstenen in Lambertschaag.

- "Nederland wordt overspoeld door toeristen. Ze worden aangevoerd met vliegtuigen, cruiseschepen en touringcars. De grote steden en favoriete toeristenplaatsjes kunnen de stroom bijna niet meer aan. Tijd dus om West-Friesland te verkennen. Lopend of op de fiets. En dan kom je natuurlijk ook door het mooie Abbekerk en Lambertschaag. Maar zijn daar wel interessante en historische attracties te zien? Ja, die zijn er zeker. Ze zijn beschreven in dit historisch/toeristisch gidsje van onze dorpen, een initiatief van de lokale heemkundekring."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting het Groene Kerkje is in 1974 opgericht om het kerkje van Lambertschaag van verder verval te redden. De stichting heeft het kerkje indertijd voor het symbolische bedrag van fl 1,- gekocht van de Nederlandse Monumenten Stichting. Daarna is men met vereende krachten begonnen aan de verschillende fasen van restauratie. In de statuten staat dan ook dat de doelstelling van de stichting in de eerste plaats het restaureren van de kerk is en het daarna in een goede staat te bewaren. Een belangrijk hulpmiddel om de kerk te conserveren is een regelmatig en intensief gebruik. De kerk moet zo geëxploiteerd worden dat de stichting er financieel uitspringt, zodat het reguliere onderhoud kan worden bekostigd. In 1974 heeft de stichting dan ook besloten om de kerk te gaan gebruiken voor klassieke kamerconcerten. De waarde van cultuur en klassieke muziek in het bijzonder ziet de stichting als een levenskwaliteit. Om aan deze kwaliteit te voldoen, kan het kerkje ook gehuurd worden voor diverse culturele activiteiten en ook voor huwelijksceremonies.

Al 700 jaar ligt het Groene Kerkje in de schaduw van de West-Friese Omringdijk in het voormalige vissersdorpje Lambertschaag. Vele generaties Westfriezen beleefden hier de belangrijkste momenten van hun leven. Men werd er gedoopt, men trouwde er en men werd er als slotakkoord begraven op het aan het kerkje grenzend kerkhof. Inmiddels heeft het oude romaanse kerkje geen religieuze functie meer, maar trouwen in deze idyllische omgeving is nog atijd mogelijk. 150 gasten kunnen hier getuige zijn van zowel het kerkelijk als ook het burgerlijk huwelijk. De feestelijkheid kan door een plaatselijke cateraar worden verhoogd met een bruidstaart, champagne en een assortiment hapjes en drankjes. De kleinschaligheid staat borg voor de intimiteit van de ceremonie. Binnen een straal van 15 km zijn talloze horecagelegenheden, waar de feestelijkheden kunnen worden voortgezet. Het bruidspaar kan dus kiezen uit meerdere combinaties. Omdat het kerkje geheel door vrijwilligers wordt beheerd, zijn de tarieven vriendelijk. De opbrengsten worden geheel aangewend om het Groene Kerkje in stand te houden.

In Het Groene Kerkje in Lambertschaag zijn van september t/m april op o.a. elke 2e zondag van de maand concerten van hoog niveau te beluisteren. In een ontspannen sfeer, waarin musici vaak het directe contact met het publiek zoeken, staat het samen genieten van muziek voorop. Maar ook in de pauze, onder het genot van een glas wijn en na het concert tijdens de gesprekjes met elkaar, en met de musici, blijft de muziek de boventoon voeren. Ook voor het nieuwe seizoen zijn wij er weer in geslaagd musici binnen de muren van ons sfeervolle Groene Kerkje te halen die garant staan voor vele uren muziekgenot. Al met al zijn wij er van overtuigd dat het weer een boeiend seizoen gaat worden, vol prachtige muziek. Graag tot ziens in Het Groene Kerkje!"

- Jaarmarkt en Paalzitten (juli).

Terug naar boven

Beeld

- Toelichting bij het afgebeelde poststuk: Lambertschaag is altijd te klein geweest voor een eigen postkantoor. Het heeft in 1854 slechts een brievenbus gekregen. In 1994 ging de PTT in zee met SRV-wagens om dorpen te kunnen bedienen die te klein waren (geworden) voor een eigen postvestiging. Dit werden 'mobiele postagentschappen' genoemd. In het dorp was er zodoende van 1994 tot 1997 een mobiel postagentschap middels de SRV-wagen van Marcel Smit. Deze deed ook omliggende dorpen aan. De afgebeelde brief is, getuige het aantekenstrookje, aangeboden in Zwaagdijk(-Oost) en afgestempeld met het stempel van het mobiele postagentschap: 'Lambertschaag-Noordeinde' (welk toevoegsel eigenlijk niet nodig was: immers de dorpskern bestaat alleen maar uit de weg Noordeinde...).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lambertschaag (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Abbekerk en Lambertschaag van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Abbekerk - Lambertschaag.

- Sport: - De ALIJV (Abbekerker en Lambertschager IJsvereniging) zorgt voor veel plezier bij jong en ouder, organiseert het jeugdschaatsen en de Veldloop, en bij vorst kan er geschaatst worden op de natuurijsbaan.

- Duurzaamheid: - In het dorpsgebied van Lambertschaag staat een aantal windturbines pal langs de A7, aan de Mijnsherenweg, ter hoogte van de afslag Medemblik. Eigenaar Enercom heeft ze in 2018 vervangen door een nieuwe generatie windturbines die een hogere energie-opbrengst hebben. Inwoners van de regio die hier regelmatig langskomen, hebben verzocht ze verder het land in te plaatsen, bang voor ongevallen met de wieken, en in de winter kans op afvallend ijs van de wieken, wat fietsers soms nog maar net kunnen ontwijken, aldus het artikel onder de link. De nieuwe windturbines zijn echter op dezelfde plaats neergezet als waar de oude zijn weggehaald. Ter verhoging van de veiligheid werken de nieuwe windturbines niet meer met versnellingsbakken maar, net zoals een waterkrachtcentrale werkt, via directe overdracht op de generator in de gondel van de molen. De oude windturbines zijn verkocht aan Rusland, waar ze dienst blijven doen voor energieopwekking.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lambertschaag.

Reactie toevoegen