Lambertschaag

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

lambertschaag_collage.jpg

Lambertschaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lambertschaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lambertschaag stempel (Kopie).jpg

Lambertschaag was altijd te klein voor een eigen postkantoor. Van 1994 tot 1997 heeft het wel een 'mobiel postagentschap' gehad in de lokale SRV-wagen.

Lambertschaag was altijd te klein voor een eigen postkantoor. Van 1994 tot 1997 heeft het wel een 'mobiel postagentschap' gehad in de lokale SRV-wagen.

Lambertschaag (2).JPG

En ineens staan we vanuit Abbekerk in Lambertschaag (de lintbebouwing van beide dorpen gaat naadloos in elkaar over).

En ineens staan we vanuit Abbekerk in Lambertschaag (de lintbebouwing van beide dorpen gaat naadloos in elkaar over).

Lambertschaag.JPG

Lambertschaag, één van de vele 'kleine maar fijne' dorpjes in West-Friesland uit de categorie 'nooooit van gehoord', maar wél de moeite waard om doorheen te wandelen of fietsen en alle monumentale panden te bekijken.

Lambertschaag, één van de vele 'kleine maar fijne' dorpjes in West-Friesland uit de categorie 'nooooit van gehoord', maar wél de moeite waard om doorheen te wandelen of fietsen en alle monumentale panden te bekijken.

Lambertschaag..JPG

De Hervormde kerk van Lambertschaag is nu nog te zien door de bomen.

De Hervormde kerk van Lambertschaag is nu nog te zien door de bomen.

Lambertschaag

Terug naar boven

Status

- Lambertschaag is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 1978 grotendeels gemeente Abbekerk (die ook wel 'Abbekerk en Lambertschaag' werd genoemd), deels gemeente Hoogwoud. In 1979 over naar gemeente Noorder-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- Onder het dorp Lambertschaag valt ook de buurtschap Coppershorn.

- De dorpen Abbekerk en Lambertschaag werken op veel gebieden samen, qua verenigingsleven, voorzieningen e.d. Je zou ze dan ook als een tweelingdorp kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het Westfries
Lambertskaag.

Oudere vermeldingen
Lambertshage, Lambertschagen, Lamberschaag, ca. 1312 Lambrechtscoch, 1343 Lambrechtscoich, 1396 Lambrechtkage.

Naamsverklaring
Genoemd naar de in de 7e eeuw in het naburige Abbekerk geleefd hebbende H. Lambertus. Het tweede lid bevat het woord koog of kaag 'buitendijks land', later, met onjuiste syllabificatie, ten onrechte opgevat als schaag (onder invloed van de voorafgaande s).(1)

Terug naar boven

Ligging

Lambertschaag ligt N van Abbekerk, rond de weg Noordeinde. Dit is in feite de 'dorpsstraat' van het dorp, en de enige bebouwing binnen de bebouwde kom. Het is nog altijd een lintbebouwing, waar zich geen komvorming heeft voorgedaan. Langs aansluitende zijwegen liggen in totaal ook nog enkele tientallen panden die ook onder het dorpsgebied vallen. Dit Noordeinde is het oude noordelijke einde van de voormalige gemeente Abbekerk. Vergelijkbaar ligt Z van Abbekerk de weg Zuideinde. Het dorp viel vanouds deels onder de gemeente Hoogwoud, deels onder de gemeente Abbekerk. De gemeentegrens liep midden door de weg Noordeinde. W hiervan was gem. Hoogwoud, O hiervan was gem. Abbekerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lambertschaag 38 huizen met 226 inwoners, waavan 34/206 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Abbekerk en 4/20 onder de gemeente Hoogwoud. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 190 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lambertschaag lag oorspronkelijk aan de Zuiderzee. Door de aanleg van de Wieringermeerpolder rond 1930 grenst het dorp sinds die tijd dus aan die polder. De Dijkweg N van het dorp is onderdeel van de Westfriese Omringdijk, die West-Friesland moest beschermen tegen de Zuiderzee.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Historisch Abbekerk en Lambertschaag.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lambertschaag heeft 4 rijksmonumenten.

- In ieder geval in 1395 had deze nederzetting al een kerk. De huidige Hervormde kerk dateert uit ca. 1500. De kerk heeft een bijzondere vormgeving met o.a. een groene toren. Het kerkje staat daarom ook bekend als het Groene Kerkje. In 1968 is de kerk buiten gebruik gesteld. Tegenwoordig wordt de kerk gebruikt voor o.a. exposities, schrijversavonden en koffieconcerten. Voor nadere informatie zie de site van het Groene Kerkje. - Het uurwerk van de toren is in 2003 gereviseerd. - Beschrijving van het kerkorgel van de kerk te Lambertschaag.

- Naast de kerk heeft het dorp nog 2 rijksmonumenten, namelijk het naastgelegen pand op nr. 30 uit 1850, vermoedelijk gebouwd als consistoriekamer, en stolphoeve De Stins op Dorpsstraat 2 (dat voor het postadres onder Abbekerk valt, maar in de praktijk tot Lambertschaag wordt gerekend).

- Het Doorbraakmonument is een steen van de na de aanleg van de Wieringermeerpolder overbodig geworden en afgebroken sluis, en herinnert aan de dijkdoorbraak van 1877, die tientallen mensenlevens heeft gekost.

- Gevelstenen in Lambertschaag.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarmarkt en Paalzitten (juli).

Terug naar boven

Beeld

- Toelichting bij het afgebeelde poststuk: Lambertschaag is altijd te klein geweest voor een eigen postkantoor. Het heeft in 1854 slechts een brievenbus gekregen. In 1994 ging de PTT in zee met SRV-wagens om dorpen te kunnen bedienen die te klein waren (geworden) voor een eigen postvestiging. Dit werden 'mobiele postagentschappen' genoemd. In het dorp was er zodoende van 1994 tot 1997 een mobiel postagentschap middels de SRV-wagen van Marcel Smit. Deze deed ook omliggende dorpen aan. De afgebeelde brief is, getuige het aantekenstrookje, aangeboden in Zwaagdijk(-Oost) en afgestempeld met het stempel van het mobiele postagentschap: 'Lambertschaag-Noordeinde' (welk toevoegsel eigenlijk niet nodig was: immers de dorpskern bestaat alleen maar uit de weg Noordeinde...).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lambertschaag (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Abbekerk - Lambertschaag.

- Sport: - De ALIJV (Abbekerker en Lambertschager IJsvereniging) zorgt voor veel plezier bij jong en ouder, organiseert het jeugdschaatsen en de Veldloop, en bij vorst kan er geschaatst worden op de natuurijsbaan.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lambertschaag.

Reactie toevoegen