Ontsnippering

barrierewerking_lijninfrastructuur_kopie.jpg

De aanleg van zogeheten lijninfrastructuur (wegen, spoorlijnen, waterlopen) doorsnijdt landschappen en natuurgebieden. Gelukkig wordt er tegenwoordig veel aan gedaan om de landschappen weer te verbinden, o.a. middels het Meerjarenprogramma Ontsnippering

De aanleg van zogeheten lijninfrastructuur (wegen, spoorlijnen, waterlopen) doorsnijdt landschappen en natuurgebieden. Gelukkig wordt er tegenwoordig veel aan gedaan om de landschappen weer te verbinden, o.a. middels het Meerjarenprogramma Ontsnippering

In de loop der jaren zijn veel natuurgebieden versnipperd geraakt doordat ze worden doorsneden door bijvoorbeeld nieuwe wegen, woningen, spoorlijnen en landbouwbedrijven. Het is beter om zo groot mogelijke aaneengesloten natuurgebieden te creëren. Bijvoorbeeld omdat bepaalde dieren een biotoop van een bepaalde minimale omvang nodig hebben. Als het leefgebied van bepaalde diersoorten te klein wordt, of als ze niet meer van het ene gebied naar het andere gebied kunnen trekken, sterven ze op den duur uit. Of krijg je inteelt en degeneratie van de soort, wat ook niet goed is voor de kwaliteit van de populatie. Om 'versnipperd' geraakte gebieden weer met elkaar te verbinden, is in 2005 het Meerjarenprogramma Ontsnippering gestart. Zie ook de pagina Natuurnetwerk Nederland.

Reactie toevoegen