Omgevingswet / Omgevingsvisie / Omgevingsplan

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Onder de links is alle relevante informatie over de Omgevingwet gebundeld (de eerste is van de Rijksoverheid, de tweede van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)). De Omgevingswetwet treetd in 2021 in werking.

Landschap en Omgevingsvisie

Het landschap meenemen in een omgevingsvisie, hoe kunnen gemeenten dat doen? En hoe kunnen zij hierbij bewoners en andere betrokkenen meenemen (participatie)? De 'Handreiking Landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie. Met een landschapsbiografie op zoek naar kernkwaliteiten en ontwikkelprincipes' (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019) helpt gemeenten hierin, stap voor stap. Bijvoorbeeld door een landschapsbiografie te maken. Een gemeente brengt hiermee samen met bewoners uit de streek de kernkwaliteiten en ontwikkelrichtingen van een gebied in kaart. De handreiking bevat vier casussen die laten zien hoe je dit kunt aanpakken. Vervolgens wordt besproken hoe de biografie en de kernkwaliteiten van het landschap richting kunnen geven aan de plannen, ontwerpen en ambities van gemeenten. De Handreiking is gemaakt in het kader van het project 'Gewaardeerd landschap'. Ook het 'Eindrapport Gewaardeerd Landschap' is online te lezen. In dit eindrapport zijn ook de vier casussen uitgebreider te lezen.

Reactie toevoegen