Natura 2000

natura_2000_logo.jpg

Natura 2000 is een - volop in ontwikkeling zijnd - samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa, die ook op Europees niveau van bijzonder belang zijn. In Nederland betreft het ca. 160 gebieden.

Natura 2000 is een - volop in ontwikkeling zijnd - samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa, die ook op Europees niveau van bijzonder belang zijn. In Nederland betreft het ca. 160 gebieden.

Om de natuur die in Europees verband van bijzonder belang is te beschermen en duurzaam goed te beheren, heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000, een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland betreft het ca. 160 gebieden. Het netwerk van Natura 2000-gebieden is momenteel volop in ontwikkeling.

Links
- Overzicht van de ca. 160 Natura 2000-gebieden in Nederland.
- Regiegroep Natura 2000.
- Rapport Recreatie en Natuur. Kennis over effecten, kwetsbaarheid, handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden. (Alterra / Wageningen UR, 2012)
- Informatie over het samenvoegen en vervallen van enkele Natura2000-gebieden (2013).

Reactie toevoegen