Lokale e-encyclopedieën

berltsum_fr_platsnaambord_fr_naam_bovenaan.jpg

Op sommige websites, zoals die over Berltsum, is de geschiedenis van een plaats echt tot bij wijze van spreken 3 cijfers achter de komma beschreven. Wij doen er de geschiedenisliefhebbers vast een plezier mee door daar op deze pagina melding van te maken.

Op sommige websites, zoals die over Berltsum, is de geschiedenis van een plaats echt tot bij wijze van spreken 3 cijfers achter de komma beschreven. Wij doen er de geschiedenisliefhebbers vast een plezier mee door daar op deze pagina melding van te maken.

Tijdens onze research op het internet, op zoek naar interessante lokale bronnen, lopen wij soms tegen 'pareltjes' aan van personen of instanties die over hun stad of dorp het ultieme naslagwerk hebben gemaakt, en dat middels een e-book en/of website beschikbaar hebben gesteld (soms alleen in digitale vorm, soms als digitaal alternatief voor het boek dat inmiddels uitverkocht is). Het lijkt ons nuttig ook hier een aparte pagina van te maken, om degenen van dienst te zijn die in brede zin in de geschiedenis van plaatsen in ons land geïnteresseerd zijn. Hieronder een beginntje:

(in alle gevallen geldt: voor de sites in kwestie, zie onder de links bij het kopje Geschiedenis)

Fryslân
- M.b.t. het dorp Berltsum heeft inwoner Watse Hendriks Posthumus (1945) al van kinds af aan historische interesses gehad in brede zin en voor zijn dorp in het bijzonder. Nadat hij met pensioen is gegaan, heeft hij in een aantal jaren tijd zijn gedurende vele decennia verzamelde zolder vol bronnenmateriaal over zijn dorp geordend tot 86 thematische artikelen, die je per thema als een pagina op zijn website 'Oh, dy Berltsumers!' kunt vinden. Het geheel is ook als 1 e-book (pdf) van 1.244 pagina's(!) te downloaden.

- S. Elsinga inventariseert en beschrijft op zijn website 'Kleine Kerkstraat' al sinds 2001 alle mogelijke aspecten van de geschiedenis van Harlingen. Zeer uitvoerige site met o.a. vele overzichten uit archieven, waaronder de overgang van wijkletters naar straatnamen in 1905, overzichten van huiseigenaren, adresboeken, huisnamen, gevelstenen, ansichtkaarten, plattegronden, prenten etc. etc.

- Het boek Noordbergum in woord en beeld is via de link ook online te lezen.

- Geschiedenis van Schettens en Longerhouw door André A. Buwalda in bijna 200 artikelen.

- De in het buurtschapje Twijtel geboren en opgegroeide Ruurd de Vries onderzoekt al meer dan 15 jaar iedere vierkante meter van het verleden en heden van deze buurtschap en publiceert daarover op zijn zeer uitvoerige en gedetailleerde tekst- én beeldrijke site.

- Het in 2012 verschenen 465 pag. dikke standaardwerk over de geschiedenis van Velden is inmiddels uitverkocht, en daarom ook online beschikbaar gesteld.

Natuurlijk houden wij ons ook met betrekking tot dit onderwerp aanbevolen voor aanvullingen.