Groen in en om de stad

groen_in_en_om_de_stad_www.mijngroenestad.nl_kopie.jpg

Eén van de vele mogelijkheden om een stad te 'vergroenen' is door het aanleggen van meer moestuinen aan huis. Stichting Mijn Groene Stad maakt het de mensen makkelijk en levert kant en klare duurzame moestuinen.

Eén van de vele mogelijkheden om een stad te 'vergroenen' is door het aanleggen van meer moestuinen aan huis. Stichting Mijn Groene Stad maakt het de mensen makkelijk en levert kant en klare duurzame moestuinen.

'Groen in en om de stad' is een term die vaak wordt gehanteerd als containerbegrip voor alle initiatieven om de versteende steden weer meer te 'vergroenen'.

Voorbeelden in dit kader zijn:

- Groene daken.

- Groene gevels.

- De Ecotoren in het Jekerdal te Maastricht is een constructie van gebruikte stenen, die ruimte biedt voor planten en dieren. Mede bedoeld als stimulans voor anderen om op een dergelijke manier hun versteende tuin weer groener te maken en de flora en fauna te stimuleren.

- In Parkwijk, een multiculturele Haarlemse wijk, is in 2012 in samenspel met bewoners, ondernemers, wijkorganisaties en corporatie Pré Wonen een tweetal ‘buitenkamers’ met smaakvol groen aangelegd. Met als doel op speelse wijze de verbondenheid van de bewoners met elkaar, hun eten en leefomgeving gevoelsmatig en ruimtelijk dichterbij te brengen. En het daarmee voor mens en milieu gezonder te maken. Het project, MoesMobiel gedoopt, is in 2013 door de KNHM gekozen tot beste buurt-leefbaarheidsproject van Nederland.

In Scheveningen zijn in 2012 gratis appelbomen aan bewoners verstrekt. Vanwege de zeer beperkte openbare ruimte staan de appelbomen in grote bakken van 65 liter op de stoep voor het huis. Meer groen, meer interactie en meer lol, aldus initiatiefnemer Onno Bakkers.

- Stichting Mijn Groene Stad levert kant en klare duurzame moestuinen voor bedrijven, zorginstellingen, scholen én thuis. Ook dit is een initiatief van Onno Bakkers.

De gemeente Den Haag heeft in 2016 laten onderzoeken welke effecten hun 'groen in de stad' heeft. En dat blijkt nogal wat te zijn: De aanwezigheid van groen in de stad zorgt ervoor dat alle woningen in Den Haag samen 1,9 miljard euro meer waard zijn dan wanneer er geen bomen, parken en grasvelden zouden zijn. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waardestelling groen in Den Haag' van Buck Consultants, dat in 2016 in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. In de gemeente staan in totaal bijna 250.000 woningen, met een totale waarde van 46,3 miljard euro. Dat er veel groen in de stad is zorgt er volgens de onderzoekers voor dat een woning gemiddeld 4% meer waard is. Dat is gemiddeld 7500 euro per woning.

De hogere waarde van woningen is gunstig voor de eigenaren, en heeft ook positieve gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. Zo stroomt er via de onroerendzaakbelasting (OZB) jaarlijks 1,3 miljoen euro extra de gemeentekas in. De onderzoekers hebben berekend dat Den Haag in totaal ca. 1.400 ha groen telt. Daarmee beslaat de natuur ongeveer 17% van het totale oppervlak van de gemeente. Het gaat daarbij om 944 ha aan grote groengebieden en 776 ha aan kleinschalig groen. In de straten van Den Haag staan ca. 116.000 bomen. Deze bomen vertegenwoordigen een waarde van 22 miljoen euro, aldus Buck Consultants. In het rapport wijzen de onderzoekers tevens op de waarde die de aanwezigheid van groen heeft op de gezondheid van mensen, wat zijn weerslag heeft op zorgkosten, het ziekteverzuim, de arbeidsproductiviteit en de arbeidsuitval.

Tijdelijk groen

Een bijzondere trend van de laatste jaren is om terreinen die bijvoorbeeld voor woningbouw of bedrijventerrein zijn bestemd, maar die vooralsnog (deels) leegstaan wegens tegenvallende vraag, tijdelijk een groene inrichting te geven. Dat ziet er aantrekkelijker uit en dan heeft het in de tussentijd toch een 'zinvolle herbestemming', waar mensen, planten en dieren plezier van hebben. Soms wordt dit 'tijdelijke natuur' genoemd, maar 'tijdelijk groen' lijkt ons een betere benaming, omdat het vaak om groen in bredere zin gaat, zoals bijv. volkstuintjes of landbouw. Nadere toelichting op het begrip 'tijdelijke natuur'.
Voorbeelden van initiatieven in dit kader (wellicht ter inspiratie voor locaties elders in het land):

- Beugen (NB). Hier ligt het beoogde bedrijventerrein Sterckwijck al jaren braak. Agrarische Natuurvereniging Groen Boxmeer verbouwt hier sinds 2013 tarwe, vergeten gewassen en laat er wilde bloemen groeien die mensen mogen plukken.

- Bedrijventerrein Het Klooster te Nieuwegein, gelegen langs de A27, wordt vanwege de malaise op de bedrijventerreinenmarkt voorlopig slechts deels ontwikkkeld. Daarom is Het Klooster in 2013 deels heringericht tot 'tijdelijke natuur'.

- Door demografische krimp zijn er minder voetballers in Zutphen (GL) en fuseerden twee clubs. Een van de sportparken kwam daardoor vrij. Dat werd bestemd voor woningbouw maar door de crisis komt het daar de eerste 10 jaar niet van. Vandaar het plan Stadsakker Zutphen, dat laat zien hoe je stadslandbouw inbedt in het onderwijs en, vice versa, tieners middenin de samenleving laat leren en produceren. Over hoe je voedselproductie weer tussen de mensen brengt en deze actief mee laat doen.

Reactie toevoegen