Faunapassage

faunapassage_ecoduct_best_kopie.jpg

Natuurbrug De Scheeken/Ecoduct Best over de A2

Natuurbrug De Scheeken/Ecoduct Best over de A2

Een faunapassage is een overkoepelende term voor een viaduct of tunnel e.d. waarmee dieren veilig een weg, spoorlijn of waterloop kunnen passeren. Er zijn verschillende varianten, zoals een ecoduct dat over een weg heen gaat (met als variant het eco-aquaduct en voor reptielen en amfibieën het herpetoduct), een faunatunnel die er onderdoor gaat (met als variant speficiek voor amfibieën: de amfibieëntunnel) en een vispassage.

- Een ecoduct is een brug over een snelweg of provincialeweg, speciaal aangelegd om bepaalde diersoorten veillig van de ene kant naar de andere kant van de weg te helpen. Tevens worden door wegen doorsneden natuurgebieden zo weer met elkaar vervonden en bieden ze de diersoorten in kwestie een groter leefgebied. Dat is soms noodzakelijk voor de dieren om een gezonde populatie te kunnen houden, om genoeg soortgenoten elders te vinden om zich in stand te houden. De afgelopen jaren zijn in het hele land honderden faunapassages aangelegd. Alleen al bij de in 2015 gereed gekomen heringerichte en deels omgelegde N381 (betreffende het deel Drachten - Drentse grens) zijn tientallen van dit soort voorzieningen aangelegd. Op deze pagina vindt u daar een mooi overzicht van.

Ook op de Veluwe is in dit kader een grote slag geslagen. Vanaf 2010 zijn daar 7 ecoducten aangelegd, en nog eens 3 in omliggende gebieden. De eerste ecoducten die 20 jaar geleden over de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn zijn aangelegd, worden benut door edelherten, damherten, wilde zwijnen, reeën en Schotse hooglanders die als grazers in het gebied worden ingezet. De ministeries van Verkeer en Waterstaat, LNV en VROM zijn in 2005 een ’Meerjarenprogramma Ontsnippering’ gestart. De aanleg van de 10 extra ecoducten maakt daar deel van uit. De breedte van de nieuwe ecoducten varieert van 30 tot 60 meter. Om de dieren zo weinig mogelijk te storen komen er geen wandel- of fietspaden over de overgangen.

- Een ecoduct specifiek bedoeld voor reptielen en amfibieën wordt herpetoduct genoemd. Herpetoducten zijn in 2010 aangelegd bij Elspeet en op de Ginkelse Hei in de gem. Ede.

- Verder is er nog de bijzondere variant eco-aquaduct. Deze is in 2014 gerealiseerd in natuurgebied Olde Maten / Veerslootlanden bij Rouveen, en in 2015 is er een van maar liefst 100 meter breed aangelegd over de nieuwe A4 door Midden-Delfland.

- Nog een bijzondere en minder bekende variant is de 'hop-over voor vleermuizen'. Voor een specifieke, in 2015 aangelegde hop-over zie bij Hoornsterzwaag.

- Zie verder de rapportage over faunapassages, stand van zaken anno 2014 en de rapportage over vispassages, stand van zaken anno 2012, beide door het Compendium voor de Leefomgeving.

- Tips voor het aanleggen van een amfibieëntunnel.

- Mark van Heukelum van Arcadis vroeg zich af of er een handige methode is om aan te tonen dat bepaalde faunapassages überhaupt werken, en wélke dieren er dan per passage specifiek gebruik van maken. Welnu, die oplossing heeft hij gevonden middels de in 2016 door hem opgezette site Wildspotter.nl, waar aan de hand van 'cameravallen' getoond wordt dat en welke dieren gebruik maken van bepaalde faunapassages. Bezoekers van de site kunnen meehelpen om de passerende dieren te 'determineren', en dat gebeurt inmiddels al volop. Voor nadere informatie zie de 'recensie' van het project Wildspotter.nl.

Reactie toevoegen