Biodiversiteit

biodiversiteit_boek.jpg

'De Nederlandse biodiversiteit' (2010) is het eerste boek waarin al onze bijna 50.000 dier- en plantensoorten zijn vastgelegd. Een standaardwerk van letterlijk en figuurlijk megaformaat dus. Via de link op deze pagina kunt u het online bestellen.

'De Nederlandse biodiversiteit' (2010) is het eerste boek waarin al onze bijna 50.000 dier- en plantensoorten zijn vastgelegd. Een standaardwerk van letterlijk en figuurlijk megaformaat dus. Via de link op deze pagina kunt u het online bestellen.

Eerste boek met alle Nederlandse planten- en diersoorten
Sinds november 2010 zijn alle 47.800 planten- en diersoorten uit Nederland terug te vinden in één boek, getiteld 'De Nederlandse biodiversiteit'. Nederland is het eerste land dat zo grondig alle voorkomende dieren en planten vastlegt. In het overzicht zijn alle soorten meegenomen die sinds 1758 langere tijd in Nederland zijn waargenomen. In dat jaar publiceerde de Zweedse natuuronderzoeker Carl Linnaeus zijn Systema Naturae en begon de moderne beschrijving van dieren en planten. Ruim honderd specialisten hebben aan het boek meegewerkt. Voor 18.000 dieren- en plantensoorten zijn ook de verspreidingsgegevens in kaart gebracht. "Elk van deze soorten is uniek en heeft haar bijzonderheden", menen de schrijvers. "Zo zijn we hand-in-handvliegende galmijten, stampvoetende stofluizen, slavenhoudende mieren en levendbarende dopluizen tegengekomen." Toch blijft er een onmogelijk te vullen lacune in het boek. "Vooral van veel eencelligen, zoals bacteriën, is onze kennis nog beperkt." Tijdens het samenstellen van het boek is nog een voor Nederland geheel nieuwe diergroep ontdekt, de kransdiertjes (cycliophora). Dat zijn minuscule diertjes die op de kaken van kreeften leven. Ondertussen is in 2010 nog een soort ontdekt die er nog niet in staat: het Trompet steelkwalletje.
- Bestel het standaardwerk 'De Nederlandse biodiversiteit' hier online.

Nederland richt Centrum voor Biodiversiteit op
In 2010 is het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis opgericht. In dit nationale centrum zullen in de nabije toekomst de natuurhistorische collecties die Nederland heeft opgebouwd worden geïntegreerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoek, zodat de kennis over biodiversiteit verder kan worden ontwikkeld. Op basis daarvan levert Nederland internationaal een kennisbijdrage van belang aan biodiversiteit.

Om de achteruitgang van biodiversiteit wereldwijd tegen te gaan is in 1992 door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten. Daaraan doen 168 landen actief mee. In 2005 hebben deze landen zich ten doel gesteld om in 2010 voor zover mogelijk een halt toe te roepen aan de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat. Minister Plasterk van OCW: ""De biodiversiteit van nu is ontstaan in 4 miljard jaar, en - hoewel het ongelooflijk lijkt - is ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder. Door nieuwe technologieën zoals grootschalig DNA-onderzoek kunnen we de hele 'boekhouding' van die evolutie nu herlezen, en die kennis combineren met die uit andere bronnen. Dat is de taak van NCB-Naturalis. De 30 miljoen euro voor dit centrum is bestemd voor de uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten en het samenbrengen en ontsluiten van de belangrijkste Nederlandse collecties: de zoölogische en botanische collecties van de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Wageningen Universiteit. Hierdoor ontstaat een collectie die tot de top-5 van de wereld behoort". Website NCB Naturalis.

Cahier Biodiversiteit
De Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij heeft in 20112 het Cahier Biodiversiteit uitgebracht. Dit cahier gaat in op de vraag wat biodiversiteit is, hoe belangrijk deze is voor het voortbestaan van de mens en of het daarvoor nodig is alle soorten te beschermen.

In de vele miljoenen jaren dat op onze planeet leven bestaat, zijn talloze soorten uitgestorven en zijn ook nieuwe soorten ontstaan. Door de invloed van de mens verdwijnen de laatste 150 jaar soorten sneller dan ooit. Vele deskundigen menen dat de rappe aantasting van de biodiversiteit uiteindelijk grote problemen zal veroorzaken. Ecosystemen zullen er zo door veranderen dat ze niet meer in staat zijn de diensten te leveren waar mensen afhankelijk van zijn, zoals schoon water, voedingsgewassen, bestuiving, vis en vee, en belangrijke biologische grondstoffen, zoals hout.

In het Cahier Biodiversiteit wordt de bijzondere biodiversiteit in Nederland beschreven en wat het nut ervan is voor de mens. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het huidige biodiversiteitsbeleid in Nederland en daar buiten, waaronder verschillende manieren om biodiversiteit te behouden en te stimuleren. Het Cahier Biodiversiteit is via de link ook online te lezen.

- Biodiversiteit.NL is het centrale Nederlandse webportaal over Biologische Diversiteit. De doelstelling is het ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in relatie tot Nederland.

- Het Nederlands Soortenregister geeft een actueel en volledig overzicht van alle ca. 34.000 Nederlandse soorten planten en dieren. Dit op basis van gegevens die experts op de verschillende gebieden voor het Soortenregister bijeenbrengen.

Reactie toevoegen