Hooghout

Plaats
Buurtschap
Tilburg
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Hooghout

Terug naar boven

Status

- Hooghout is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Tilburg. T/m 1996 gemeente Udenhout. In 1997 over naar gemeente Haaren, in 2021 over naar gemeente Tilburg.

- De buurtschap Hooghout valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Biezenmortel.

- De buurtschap Hooghout heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 Hooghoutsche Tiend, 1899 Hooghout.

Naamsverklaring
Samenstelling van hout, holt 'hoogopgaand loofbos' en het bijvoeglijk naamwoord hoog 'hooggelegen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hooghout ligt rond de Hooghoutseweg, ZO van het dorp Biezenmortel, O van het dorp Udenhout, NW van het dorp Haaren, ZW van het dorp Helvoirt en NO van het dorp Berkel-Enschot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hooghout omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Leemputten of Leemkuilen
De Leemputten of Leemkuilen is een natuurgebied van 86 ha, in bezit van Brabants Landschap*. Het gebied ligt ZW van buurtschap Hooghout bij Biezenmortel, tussen de N65 afslag Biezenmortel en de spoorlijn Tilburg - Nijmegen. De leemkuilen zijn ontstaan door het graven van leem voor de baksteenfabricage. De baksteenfabriek is in 1890 gesticht. De kleinere plassen zijn met de hand gegraven en van elkaar gescheiden door dammen. In 1967 is het terrein door Brabants Landschap aangekocht en in overleg hiermee heeft de steenfabriek ook daarna nog leem gewonnen. Van 1970-1997 is er echter ook op grootschalige wijze zand gewonnen, waardoor diepe gaten zijn ontstaan, zoals Brabandshoek. Zandwinning vond tot 2010 nog plaats in de plas Heidekreiten. Het terrein van de steenfabriek is ondertussen eveneens verworven door Brabants Landschap. De steenfabriek wordt gesloopt.
* Op de site van Brabants Landschap is ook veel informatie over dit natuurgebied te vinden. Daar kunnen wij echter niet naar 'deeplinken'. Je moet het gebied daar opzoeken op een kaart of door de naam van het gebied in te voeren in de zoekfunctie.

Inmiddels hebben de plassen zich ontwikkeld tot een water- en moerasgebied. Hoewel het daar niet direct bij aansluit vormt het gebied samen met de Loonse en Drunense Duinen een Natura2000-gebied, vooral wegens het voorkomen van de kamsalamander en de drijvende waterweegbree. Ook moeraswolfsklauw, pilvaren, teer vederkruid en moeraswederik komen daar voor. Ook de boomkikker en de vinpootsalamander zijn er te vinden. Vogels in het gebied zijn aalscholver, oeverzwaluw, kleine plevier, oeverloper en groenpootruiter. Het gebied is moeilijk toegankelijk, maar er is wel een vogelkijkscherm.

Reactie toevoegen