Hippolytushoef

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

hippolytushoef elft 1945 [640x480].jpg

Hippolytushoef Elft 1945

Hippolytushoef Elft 1945

Hippolytushoef

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hippolytushoef.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Hippolytushoef.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hippolytushoef (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Hippolytushoef is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringen. Hippolytushoef was de hoofdplaats en de grootste plaats van de gemeente Wieringen, waar ook de meeste voorzieningen zijn geconcentreerd.

- Onder het dorp Hippolytushoef vallen ook de buurtschappen Elft, Noordburen, Oosterklief, Smerp, Stroe en Westerklief (deels). In totaal zijn dit 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve benamingen
Lokaal wordt het dorp ook wel kortweg Hippo genoemd, of dörrep. Het stond in de 19e en het eerste deel van de 20e eeuw ook wel bekend als Klein Parijs, vanwege de vele cafés die er stonden en het uitgebreide uitgaansleven dat erbij hoorde, met als hoogtepunt de kermisperiode. In de mobilisatieperiode voor de Tweede Wereldoorlog was Hippo zelfs verboden gebied voor de soldaten die de Afsluitdijk verdedigden, omdat volgens de legerleiding het uitgaansleven in het dorp een onzedelijke en verwerpelijke invloed had. Sinds de jaren zestig is het aantal cafés afgenomen. Tegenwoordig zijn er nog maar drie van over.

Oudere vermeldingen
1343 Ypolshof, 1396 Ecclesia beati Ypoliti.

Naamsverklaring
Samengesteld uit hoef, hoeve (landmaat) (vergelijk Tienhoven), oorspronkelijk 'landstuk groot genoeg om een gezin te onderhouden', later ook 'boerderij met grondstuk' en Hippolytus, de beschermheilige van de kerk gewijd aan wie de grond toebehoorde. Hippolytus was een katholiek martelaar die in de 3e eeuw naar Sardinië werd verbannen en daar de marteldood stierf. Zijn naam betekent 'paardenuitspanner'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hippolytushoef ligt NO van Anna Paulowna, ZW van Den Oever.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hippolytushoef 72 huizen met 340 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is gevestigd in een boerderij van het Wieringer type uit 1853. Authentiek ingericht. Tevens geeft het museum een beeld van de visserij en gebruiken op Wieringen. Jan Lont heeft samen met zijn broer Jaap geleefd en gewerkt op deze ouderlijke boerderij. Voor Wieringen een doorsnee boerderij; er was onderdak voor 6 koeien, een paard en enkele schapen. Na zijn 65e stopt Jan met boeren. De koeien verdwijnen en de traditionele zomerstal blijft ook in de winter intact. Jan heeft in zijn testament de boerderij vermaakt aan de Vereniging Wieringer Museum Jan Lont onder de voorwaarde dat hij er zelf tot zijn dood mocht blijven wonen. De boerderij is na een ingrijpende restauratie veranderd in een museum, waarin alle facetten van het leven en werken van de vroegere eilandbewoners een plaats hebben gekregen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hippolytushoef heeft 14 rijksmonumenten.

- Doopsgezinde Vermaning uit 1861 (Vermaningsteeg 7).

- RK kerk uit 1868.

- Protestantse Ankerkerk (gebouwd na WO II).

- Wieringen telde ooit 4 korenmolens en 8 watermolens. Tegenwoordig zijn daar alleen korenmolen De Onderneming uit 1851 in Hippolytushoef en Korenmolen De Hoop in Den Oever nog van over. De molens worden beheerd door Vereniging De Wieringer Molens.

- Gevelstenen in Hippolytushoef.

- De Hippolytuskerk (Protestantse Gemeente), gewijd aan kerkvader Hippolytus, ligt op een kunstmatige hoogte in het midden van het dorp. Het is een van de oudste kerken in de Kop van Noord-Holland. De basis van de toren is van tufsteen en dateert uit de 12e eeuw. De toren is in de 15e eeuw verhoogd (baksteen) en van een gemetselde spits voorzien. Het 14e-eeuwse gotische koor is opgetrokken uit de tufsteen van de voorganger die hier heeft gestaan. Het oorspronkelijke romaanse of vroeggotische schip van de kerk is tijdens de zomerstorm van 1674 verwoest. In het na deze ramp herbouwde schip zijn gebrandschilderde ramen geplaatst. Van deze ramen (vervaardigd in 1676) is alleen dat van het Noorderkwartier over. Het herinnert aan de ondersteuning van de Westfriese steden bij de herbouw. De kerk is in de afgelopen 175 jaar verscheidene malen gerestaureerd. De laatste restauraties hebben van 1998 t/m 2003 plaatsgevonden. Ter herinnering hieraan is een kleurrijk glas-in-loodraam aan de zuidzijde van het schip, naast de 17e-eeuwse kansel, geplaatst. Het is vervaardigd door de Wieringse kunstenaar Piet Lont en het verwijst naar het verleden en de toekomst van de kerk op het oude eiland, gelegen aan het Wad. Regelmatig worden tentoonstellingen van beeldende kunst georganiseerd die aansluiting vinden bij de eredienst. De akoestiek geldt als subliem voor zang en (kleinere) muziekuitvoeringen. Hiervoor staan naast het Knipscheer-orgel nog een Pels-orgel uit 1900 en een Bechstein-vleugel ter beschikking.

De kerk kent tegenwoordig de volgende 'gebruikers': de Protestantse Gemeente van Wieringen - eigenaar - houdt in de Hippolytuskerk als vanouds de erediensten; de Stichting Kulturele Aktiviteiten Hippolytuskerk (SKAH) organiseert jaarlijks een serie kamermuziek concerten; de Stichting Geestelijke Muziek voert met enige regelmaat (Bach-)cantates uit; de Werkgroep Exposities organiseert tentoonstellingen op gebied van religie, bezinning, maatschappij en folklore; de Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk neemt de taak op zich om - binnen de door de Protestantse Gemeente toegestane ruimte - bestaande en nieuwe aktiviteiten in de kerk te faciliteren, zodat die een levend monument blijft in de Wieringer gemeenschap.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Polder Waard Nieuwland, O van Hippolytushoef, wordt de komende jaren heringericht, rekening houdend met de belangen van landbouw, water, natuur en recreatie.

- W van Hippolytushoef ligt het Normerven. Dit vogelreservaat was een keileemhoogte die in de middeleeuwen door de zee is aangetast. Later is het keileem afgegraven voor dijkverhogingen. Vanaf de 18e eeuw is geprobeerd het Normerven in te polderen. Na dijkdoorbraken is het gebied in het begin van de vorige eeuw aan de zee teruggegeven. Staatsbosbeheer heeft het gebied afgesloten, met zand verhoogd en een dijkje gemaakt. Het Normerven is nu een broedgebied en hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. Met een kijker kun je vanaf de dijk vanachter een vogelkijkscherm (dat in 2016 is hersteld) - zodat je de vogels niet verstoort - soms duizenden overtijende vogels zien. Scholeksters, kluten en bontbekplevieren broeden er. Rosse grutto's, kanoeten, bonte en kleine strandlopers rusten er uit. In de nazomer zijn er ruiende bergeenden en 's winters ook eidereenden en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen als de maan schijnt, slapen er duizenden ganzen en kleine zwanen. (© Bert de Vries, Ecomare)

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis Hippo.

- Buurtvereniging Noordervenne.

Reactie toevoegen