Hexel

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

Hexel

Terug naar boven

Status

- Hexel is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschap Hexel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nijverdal.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Lokaal wordt de buurtschap 't Hexel genoemd.

Oudere vermeldingen
1855 Hexel.

Naamsverklaring
Samenstelling met lo 'bos'. Het eerste lid is onduidelijk. Vergelijk Hoge Hexel.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hexel ligt direct Z van Nijverdal, rond de Hexelerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Hexel nog niet vermeld. Vermoedelijk viel het toen nog onder Noetsele. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk viel Hexel onder de nabijgelegen buurtschap Noetsele. Aanvankelijk was de grond hier niet erg vruchtbaar, door de ligging aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, welke stuwwal weinig keileem bevat. De esgronden zijn pas betrekkelijk recent vruchtbaarder gemaakt door het opbrengen van grote hoeveelheden plaggenmest.

Reeds vóór 1940 was hier een zondagsschool. Deze is in 1956 of 1957 afgebrand en niet herbouwd. Enkele jaren later rezen er plannen voor een buurthuis. Deze werd van elders aangekocht en in de buurtschap weer opgebouwd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- W van Hexel ligt het Hexelerbos.

- Sinds 2012 helpen runderen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten met het beheer van de Hexelse Heide op de Sallandse Heuvelrug. Begrazing door runderen leidt tot meer variatie in planten en struiken. Door die variatie in begroeiing wordt het terrein aantrekkelijker voor insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren. Het gebied blijft wel toegankelijk voor bezoekers. Om ervoor te zorgen dat de grazers in dit gebied blijven, is er een raster geplaatst. Ruiters en menners worden om het raster heen geleid. Hierdoor kunnen mensen nog steeds genieten van het gebied, zonder verstoring voor de grazers te geven.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging 't Hexel.

Reactie toevoegen