Helkant

Plaats
Buurtschap
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Helkant

Terug naar boven

Status

- Helkant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. In 1997 over naar gemeente Drimmelen.

- De buurtschap Helkant heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is/heeft dus een eigen 'bebouwde kom' maar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hooge Zwaluwe.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838 Helkant(schen Dijk), 1840 Helkant.
Naamsverklaring
Samenstelling van hel 'laagliggend' (met betekenisverschuiving naar 'waterkant / -plas') en kant 'gebied aan de rand van iets', hier mogelijk naar de ligging aan de rand van de moeren.(1) Moeren is moerassig gebied dat voor turfafgraving werd benut.
Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Helkant Berenland.

Terug naar boven

Ligging

Helkant ligt ZO van Hooge Zwaluwe, NO van Wagenberg, W van Made, rond de Helkantsedijk, Zandstraat en Kerkdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Helkant 73 huizen met 461 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Helkant ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De Helkantsedijk dateert uit 1283. Vijf jaar later reeds vervulde hij een belangrijke functie, toen de streek overstroomde en inwoners uit de regio over de Helkantsedijk een veilig heenkomen zochten. De dijk beschermde de Grote Hollandse Waard, die in 1421 overstroomde, waarbij vele dorpen kopje onder gingen en niet meer boven water kwamen.

De eerste inwoners
De eerste schriftelijke vermelding van Helkant en haar inwoners dateert uit 1597 en staat vermeld in de archieven van de Schepenbank van Geertruidenberg. Er wordt een inwoner genoemd die schulden heeft en een persoon die zijn broer schadeloos stelt omdat ze de landerijen van hun vader hebben verdeeld.

Heikant bijna een dorp
Helkant was bijna een dorp geweest met een eigen kerk. Tot 1867 kerkten de inwoners van Helkant, die allen katholiek waren, en de katholieke inwoners van Hooge Zwaluwe (welk dorp voor een deel ook hervormd was), in de kerk van Lage Zwaluwe. Men vond het tijd worden voor een eigen RK kerk in het zuidelijke deel der gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. Maar ja, de inwoners van Helkant wilden de kerk in Helkant en de inwoners van Hooge Zwaluwe wilden hem in... Hooge Zwaluwe. Als compromis kwam de kerk in genoemd jaar tussen de beide kernen in te staan, aan de Kerkdijk 1, direct Z van van de spoorlijn. Aanvankelijk lag Hooge Zwaluwe alleen N van de spoorlijn. Door latere uitbreidingen Z daarvan, ligt de kerk inmiddels geheel in het dorp Hooge Zwaluwe.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kapel Middelares Aller Genade aan de Helkantsedijk.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Helkant, door Kees Wittenbols uit Breda.

Reactie toevoegen