Hauwert

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

Hauwert

Terug naar boven

Status

- Hauwert is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 1978 in grotendeels gemeente Nibbixwoud en deels gemeente Wervershoof, in 1979 in zijn geheel over naar gemeente Noorder-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- Het dorp Hauwert heeft grotendeels postcode 1691. Een klein N stukje (= Notweg en Vok Koomenweg 16, totaal 10 panden) heeft in 1978 een eigen postcode gekregen, 1692, omdat dat onder een andere gemeente viel (Wervershoof).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1312 en ca. 1338 Oudeboxwoude, 1436 Oudebocxwoude, 1494 Hauwaert, 1496-1513 Hauwerden alias Obexwoude, 1573 Hauwart, 1639 Hauwert, 1680 herdruk 1745 Hauwaert.

Naamsverklaring
Hauwert wordt wel verbonden met houw 'plaats waar men hout mag kappen', bij het Middelnederlandse houwen 'hout kappen', maar de consequente spelling met -au- wijst eerder op het Middelnederlandse hauwe 'peul, dop'. De vorm op -aert is oud en kan niet ontstaan zijn onder invloed van Boekert en Gankert (eerder omgekeerd). Mogelijk betreft het het Middelnederlandse aert = aard 'beploegde of bebouwde grond, bouwland'. Heette vroeger Oudeboxwoude, met oud, ter onderscheiding van Nibbixwoud.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hauwert ligt OZO van het dorp Midwoud, Z van het dorp Oostwoud, ZW van de dorpen Wervershoof en Onderdijk, W van het dorp Zwaagdijk-Oost, NW van het dorp Westwoud, N van het dorp Oosterblokker, NNO van de dorpen Zwaag en Blokker en de stad Hoorn, NO van de dorpen Nibbixwoud en Zwaagdijk-West en O van de A7 en het dorp Benningbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hauwert 49 huizen met 301 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Historisch Genootschap Hauwert.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hauwert heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde (PKN) Nicolaaskerk kerk met toren. Opvallend aan de 15e-eeuwse kerk is dat het gebouw vrijwel geheel wit gecementeerd is - daarom staat de kerk ook bekend als het Witte Kerkje - en dat de muren niet geschoord worden door steunberen. De kerk, met inhoud, en de kerktoren zijn twee aparte rijksmonumenten. Het rijksmonumental deel van de kerk omvat ook het preekgestoelte, de lessenaar en het spiltrapje, alle uit de 17e eeuw. Ook het orgel behoort tot het rijksmonument. Het betreft een tweeklaviers orgel uit 1870, gemaakt door L. Van Dam en Zonen.

De toren bestaat uit twee geledingen, de onderste is uit de 16e eeuw en de bovenste uit de 17e eeuw. De tweede geleding heeft in elke zijde twee korfbogige galmgaten. De klokkenstoel, met klok, is van Gobel Zaal en stamt uit 1530. De diameter van de luidklok is 101,2 centimeter. In 2004 is de restauratie van de kerk afgerond, in 2009 is de restauratie van het orgel afgerond. In 2011 is een subsidie van ruim 100.000 euro aan de kerk toegekend, bedoeld om het rijksmonument in stand te houden. Protestantse gemeente THOMAS heeft i.v.m. teruglopend kerkbezoek besloten tot een concentratie van de geloofsgemeente, en van haar 4 kerken de kerk in Hauwert te verkopen. Dit proces is in 2016 in gang gezet. Of de kerk inmiddels is verkocht, is ons niet bekend.

- Windmotor Hauwert is een poldermolen van het type 'Amerikaanse windmotor'. De windmotor is eigendom van Stichting Molen Sluispolder en is niet meer maalvaardig. Hij staat achter de boerderij op huisnr. 127 en is tot op enkele meters te benaderen. De windmotor stond vroeger aan de rand van het Egboetswater, maar toen dit natuur- en recreatiegebied in 2009 met ca. 22 ha werd uitgebreid, kwam de motor in het Egboetswater te liggen. In de directe omgeving werden in 2009 tevens voorbereidingen getroffen voor woningbouw. Van 2010 tot 2013 is de windmotor gerestaureerd. Hiervoor is hij tijdelijk van zijn plek geweest. Op 24 mei 2013 is de windmotor weer teruggeplaatst.

- Gevelstenen in Hauwert.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Hauwert in Concert organiseert sinds 2004 concerten in de sfeervolle middeleeuwse kerk van dit dorp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Behalve het Streekbos ligt er in West-Friesland nog een 'groene parel', en wel het bos- en waterrijke natuur- en recreatiegebied Egboetswater, O van Oostwoud, NO van Hauwert, en ook vallend onder de beide dorpsgebieden. Het gebied is rond 2010 fors uitgebreid. De uitbreiding omvat 22 ha aan natuurgebied en recreatie. 7 ha is benut voor waterberging. De uitbreiding sluit aan op het bestaande natuurgebied, en omvatte ook de aanleg van voetpaden en fietspaden, bruggen en vaargebieden. IVN West-Friesland heeft van Recreatieschap Westfriesland (RSW) in 2010 de beschikking gekregen over een voormalige werkschuur om hun natuuractiviteiten daar uit te breiden. Deze is Het Egboetje gedoopt (adres: Liederik 15, Oostwoud). Sindsdien kunnen ze hier o.a. natuuractiviteiten ondernemen met groepen (school)kinderen, en excursies door het Egboetswater organiseren. - Nieuws over het Egboetswater op de site van Medemblik Actueel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hauwert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hauwert.

- Onderwijs: - Basisschool De Vijzel.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Hauwert '65 is, zoals de naam reeds suggereert, opgericht in 1965.

Reactie toevoegen