Nibbixwoud

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

Nibbixwoud.JPG

Het damesteam handbal van Nibbixwoud speelt in de hoogste klasse en is al vaak landskampioen geweest!

Het damesteam handbal van Nibbixwoud speelt in de hoogste klasse en is al vaak landskampioen geweest!

Nibbixwoud..JPG

De neogotische Gunerakerk in Nibbixwoud

De neogotische Gunerakerk in Nibbixwoud

Nibbixwoud (3).JPG

Stelphoeve in Nibbixwoud

Stelphoeve in Nibbixwoud

Nibbixwoud (2).JPG

Kerk en Cultureel Centrum Bessie in Nibbixwoud

Kerk en Cultureel Centrum Bessie in Nibbixwoud

NH gemeente Nibbixwoud in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nibbixwoud in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nibbixwoud in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nibbixwoud

Terug naar boven

Status

- Nibbixwoud is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978; in 1979 over naar gemeente Wognum, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- Wapen van de voormalige gemeente Nibbixwoud.

- Onder het dorp Nibbixwoud valt ook de buurtschap Wijzend (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Nibbik. Een inwoner van dit dorp is een Nibbikker.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nibbixwoud ligt O van de A7, ONO van het dorp Wognum, OZO van de dorpen Benningbroek en Sijbekarspel, ZO van het dorp Abbekerk, ZZW van het dorp Midwoud, ZW van het dorp Oostwoud, WZW van de dorpen Hauwert en Zwaagdijk-Oost, WNW van het dorp Westwoud, NW van het dorp Oosterblokker, NNW van de dorpen Zwaag en Blokker en N van het dorp Zwaagdijk-West en de stad Hoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Nibbixwoud 109 huizen met 700 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 40/280 (= huizen/inwoners), het dorp Hauwert 49/301 en buurtschappen De Wijzend 11/57 en De Zwaagdijk 9/62. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1997 opgerichte Historische Stichting de Cromme Leeck. Het werkgebied wordt gevormd door de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West. De stichting is genoemd naar de voormalige veenrivier de Kromme Leek. Dit water is een van de oudste nog aanwezige landschapselementen in deze streek. De Kromme Leek loopt van de Baarsdorpermeer langs de drie genoemde dorpen naar het oosten. De schrijfwijze van de naam van de stichting is ontleend aan een kaart in het Kaartboek van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (1745).

De belangrijkste doelstelling van De Cromme Leeck is: "de kennis van de historie van de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West te vergroten, deze historie te onderzoeken, bekend te maken en waar mogelijk te behouden, een en ander in de ruimste zin van het woord." De stichting bereikt dit doel door: het verzamelen en publiceren van gegevens en kennis over de dorpen; het verwerven, beheren, in stand houden en zo mogelijk exposeren van historische documenten en voorwerpen; het organiseren van lezingen, excursies en exposities; het beheren van door schenking of erfstelling verkregen goederen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2020 wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd op het SEW-terrein in Nibbixwoud. De verdeling is als volgt: Zuidveld: 5 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-één-kap woningen, 8 huurwoningen, 12 appartementen, 5 rijwoningen. Noordveld: 5 vrijstaande woningen, 8 twee-onder-één-kap woningen, 9 huurwoningen en 5 rijwoningen. (bron: gemeente Medemblik)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nibbixwoud heeft 1 rijksmonument.

- Klassieke neogotische RK Sint Cunerakerk uit 1877 (Dorpsstraat 53) met naastgelegen monumentale pastorie.

- De voormalige Hervormde kerk van Nibbixwoud (Dorpsstraat 62) is een van de oudste kerkjes in West-Friesland, die in de volksmond gemoedelijk 'het Bessie' wordt genoemd. Dit is afgeleid van de oorspronkelijke naam Sint Elisabethkerk. Het gebouw dateert oorspronkelijk uit de 13e of 14e eeuw en bestond voor het grootste gedeelte uit tufsteen. Rond 1820 verkeert de losstaande toren van het Bessie in een zodanige staat dat deze moet worden afgebroken. Er wordt dan een houten torentje door middel van een zogeheten dakruiter op het kerkje geplaatst. Rond 1830 raakt ook het Bessie zelf zodanig in verval dat men besluit de kerk ingrijpend te verbouwen, d.w.z. hij wordt kleiner gemaakt, waarbij het grootste gedeelte van de tufstenen muren is gesloopt. In 1834 is het herrezen Bessie ingewijd.

In 1980 is het kort ervoor overbodig geworden naburige raadhuis aan het kerkje gekoppeld, en is het geheel met steun van fondsen, en met sponsoring van materialen door lokale ondernemers en me veel zelfwerkzaamheid van de inwoners, herbestemd tot Cultureel Centrum Bessie. Zie verder de pagina Geschiedenis van het Bessie. Het cultureel centrum is de thuisbasis van een 4-tal verenigingen. Verder worden de zalen verhuurd voor bijv. trouwerijen, cursussen en vergaderingen. 1x in de 6 weken is er nog een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Het Vierkant (Wognum - Benningbroek - Sijbekarspel - Nibbixwoud).

- Gevelstenen in Nibbixwoud.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "In 2017 waren een aantal wielerfanaten in het dorp de eerste plannen aan het beramen voor een cross. Na veel vergaderen, brainstormen, overleggen is uiteindelijk DresCross Nibbixwoud (op een zondag in januari) geboren. In 2020 hebben we voor het eerst een brug in het parcours opgenomen. Hierdoor hebben we ook een nog beter parcours kunnen neerzetten. Toeschouwers kunnen nu bij elk obstakel kijken en voor de deelnemers belooft het vernieuwde parcours nog meer spektakel. Voor de jongste jeugd hebben we een MTB-clinic. Deze clinic wordt geheel verzorgd door de trainers van de jeugdafdeling van WV Westfrisia. Na de clinic volgen de jeugdwedstrijden, met direct na de finish van de jeugd op het rechte stuk de prijsuitreiking. Hierna is het tijd voor de Topklasse, Damesklasse en Funklasse. Kortom een mooie wielerdag voor jong en ouder!"

- Koningsdag.

- Kermis (gedurende 5 dagen in juni).

- Jaarmarkt (op een zaterdag begin juli). Tijdens de Jaarmarkt 2017 heeft Nibbixwoud zich op de kaart gezet middels het Wereldrecord Grootste Smoothie. Met 4030 liter is het vorige record met ruim 200 liter verbroken. De smoothies werden verkocht voor €1,- per stuk. De opbrengst was voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dat heeft €3.851 opgebracht.

- Het Nibbik Tour Team is er al sinds 1990. Dit houdt in dat meer dan 300 dorpelingen aan een Tour de France 'poule' meedoen, d.w.z. dat zij dagelijks trachten de uitslagen te voorspellen. Natuurlijk is dit in het hele land in die periode een populaire bezigheid. Bijzonder in Nibbixwoud is dat men het hier al zo lang en zo consequent doet. Regelmatig winnen er mensen die uitslagen goed hebben, lekkere taarten.

- Voor de jaarlijkse Dorpsveiling Nibbixwoud (op een zaterdag eind oktober) wordt het hele dorp gemobiliseerd. Natuurlijk als kopers voor de veiling, maar ook als inbrengers van 'koopjes'. Dat kunnen zowel producten als diensten zijn. Inwoners en bedrijfsleven in het dorp doen hun best om creatieve 'koopjes' te bedenken. Vaak zijn het originele dingen in natura die mensen zichzelf of een ander cadeau kunnen doen. Enkele van de bijzondere 'koopjes' waren bijvoorbeeld een motortoertocht voor een groepje mensen door West-Friesland, en een nachtje slapen voor 6 mensen in de etalage van de woonwinkel van Erik Luken. - Dorpsveiling 2019 (onder de link vind je de 'aftermovie' ervan) heeft maar liefst € 65.750,- opgebracht, wat wordt verdeeld over de 26 deelnemende verenigingen.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nibbixwoud (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Nibbixwoud op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Nibbixwoud.

- MFC: - In 2012 is in het dorp een multifunctioneel dorpshuis gerealiseerd met feestzaal, sporthal, kinderopvang en sportvelden.

- Onderwijs: - "De Sint Nicolaasschool in Nibbixwoud werkt vanuit een katholieke levensvisie, maar staat open voor alle kinderen en ouders die de grondslag van de school respecteren. Om de katholieke levensvisie van onze school inhoud te geven, maken wij tijdens de godsdienstles gebruik van de methode Hemel en Aarde. Daarnaast spelen de kerkelijke feestdagen een belangrijke rol. Alle kinderen van onze school krijgen jaarlijks een rondleiding in de kerk. Zo wordt in groep 3 alles verteld over de doopvont en het altaar en krijgt groep 7 de zolder en de klokkentoren te zien. In goede samenwerking met de St. Cuneraparochie doet een aantal kinderen van onze school de Eerste Heilige Communie in groep 4 en wordt gevormd in groep 8. Daarnaast weten wij dat onze school op elk ander gewenst moment welkom is voor een viering in de kerk. Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: Bibliotheek; Speellokaal; Gymlokaal; we beschikken over een goed ingericht Muzieklokaal; recentelijk hebben we een Ontdeklab ingericht.

In de aula van de Sint Nicolaasschool in Nibbixwoud bevindt zich een Biebclub van de Westfriese Bibliotheken. De biebclub is elke woensdagmiddag open van 11:45-13:00 uur. Gesloten tijdens schoolvakanties. De biebclub geeft kinderen van 0 t/m 12 jaar de gelegenheid om dicht bij huis materialen uit de bibliotheek te lenen. De collectie bestaat onder andere uit prentenboeken, informatieve boeken en films. Natuurlijk hebben we ook leesboeken voor alle niveaus. Een groep leerlingen uit groep 6, 7 en 8 verzorgt het innemen en uitlenen van de collectie. Om de beurt beheren zij in tweetallen de biebclub voor een middag. Zij helpen ook bij het adviseren van andere kinderen en opruimen van alle materialen. De helpers van de biebclub zijn ambassadeurs voor het lezen. De kinderen stimuleren elkaar in het lezen, bijvoorbeeld door lees tips te geven en activiteiten rondom boeken te organiseren. Naast de leespromotie leren de kinderen ook verantwoordelijk te zijn voor de biebclub en de collectie. De kinderen worden getraind in het uitlenen en innemen, zoeken in de catalogus en opruimen van de collectie. Tijdens de uitlening worden de kinderen geholpen door vrijwilligers.

Méér muziek in de klas! Dat is de slogan waarmee het ministerie van Cultuur duidelijk maakt dat het vak muziek op school meer aandacht moet krijgen. Het is bewezen dat het in contact komen met muziek, kinderen op vele gebieden rijker maakt. Het is onze school gelukt om de subsidie die hiervoor aangevraagd kon worden, middels een goed onderbouwd muziekplan, binnen te halen. Dat betekent dat wij de komende jaren onze kinderen goede gevarieerde muzieklessen kunnen aanbieden. Hierbij kunnen wij ook gebruiken maken van externe muziekleerkrachten! In groep 1, 2 en 3 krijgen de kinderen Algemene muzikale vorming. Hierbij worden spelenderwijs zingen, luisteren, spelen en bewegen aangeboden. Van groep 4 t/m 8 maken de kinderen kennis met; snaarinstrumenten, percussie-instrumenten en keyboard. Van elk genoemd instrument hebben wij 30 stuks aangeschaft zodat elk kind actief muziek kan maken. Aan het eind van het jaar zal elke groep een gezamenlijke muzikale activiteit presenteren! De kinderen die enthousiast raken door deze muzieklessen, kunnen muziekles krijgen bij muziekschool de Vuurvogel."

"Jarenlang liet hij de kinderen in zijn klas een koe figuurzagen en schilderen. En in het hele dorp staan deze kunstwerkjes nu voor de ramen. Als eerbetoon aan de in april 2020 overleden Piet Bos, die niet alleen als meester - die ruim 40 jaar op de Sint Nicolaasschool heeft lesgegegeven - maar ook als bevlogen bestuurslid van voetbalclub SEW een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten in Nibbixwoud. De duizend brieven die hij van oud-leerlingen heeft gekregen, sinds in de zomer van 2018 bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was, zijn een bewijs van de sterke en blijvende band die Bos met de kinderen opbouwde."

- Muziek: - Fanfare St. Gregorius is volgens hun site de gezelligste fanfare van Noord-Holland. "Onder deskundige leiding wordt fanatiek muziek gemaakt en laat de fanfare vaak en goed van zich horen. De leden leven altijd vol enthousiasme en gezonde spanning toe naar een optreden. Samen repeteren, nazitten en presteren op concerten is voor velen een geslaagde combinatie. Iedere donderdagavond wordt er met veel plezier en enthousiasme gemusiceerd in cultureel centrum Bessie. Het orkest bestaat uit ruim 35 leden en heeft aardig wat jeugd in haar gelederen. Binnen Nibbixwoud en omstreken heeft Gregorius een actieve rol. Concerten, serenades, festivals, maar ook bij de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, carnaval, dodenherdenking, gehandicaptenvoetbal en in de kerk: de fanfare is erbij. Het doel is om op elke plek, in elke situatie mooie, goed in het gehoor liggende muziek te maken. Mensen worden vrolijk van muziek, zowel de muzikanten als de toehoorders. Dit willen we graag zo houden!

Kinderen hebben het tegenwoordig veel te druk. De een moet voetballen, de ander handbalt en weer een ander zit op de scouting. Van muziek maken komt nog maar weinig. Vooral het bespelen van blaasinstrumenten lijkt minder populair te worden. Fanfare St. Gregorius uit Nibbixwoud wil daar verandering in brengen. Genoodzaakt door de vergrijzing binnen het orkest, is de fanfare dringend op zoek naar nieuw bloed en jonge talentjes. Het orkest is daarom in 2012 gestart met Music4u, een nieuw muziekprogramma waarin alles uit de kast wordt gehaald om kinderen kennis te laten maken met de fanfare en blaasmuziek. Om net dat duwtje in de rug te geven, biedt het orkest geheel gratis een basiscursus muziek aan, wat wordt ondersteund door de gemeente Medemblik. Een muziekopleiding is over het algemeen niet goedkoop. Men moet vaak dure muziekinstrumenten aanschaffen en hoge instructiekosten betalen. Dat dit de moeite waard is, weten de huidige musici maar al te goed. Toch is deze drempel vaak voor veel ouders te hoog om hun kind op te geven voor een muziekopleiding. Door middel van een gratis muziekcursus van twee keer 13 weken lang wil het Music4u-project de ouders helpen om deze drempel te overbruggen."

- Blaaskapel De Eigenheimers speelt natuurlijk met de Carnaval, maar ook bij de wedstrijden van SEW handbal, waarbij ze alle thuiswedstrijden proberen aanwezig te zijn en ze naar de overwinning te blazen.

- "Interkerkelijk popkoor Tight Formation verzorgt gemiddeld 1 keer per maand een viering in een kerk. Afwisselend in de Cunerakerk in Nibbixwoud en de Lambertuskerk in De Weere. Wij vinden het heerlijk om te zingen en daarom doen wij ook ongeveer 2 keer per jaar mee aan een korenfestival. We zingen dan een ander repertoire en uit het hoofd!"

- "Gemengd Popkoor OtherWise is in 2000 opgericht onder de naam Sentimental Journey en telt momenteel een kleine 40 enthousiaste mannen en vrouwen, afkomstig uit de regio, die veel plezier hebben in zingen en daarbij een goed niveau willen neerzetten. Wij zijn breed georiënteerd; ons repertoire bestaat uit nummers van bijv. Anouk, Robbie Williams, Billy Joel en Adèle, maar ook fantastische “evergreens” en een enkel musicalnummer. Modern, veelzijdig, de nadruk op harmonie in de klank met hier en daar een vleugje choreografie. Onze dirigent/pianist is de bekende Frank Hoebe. Frank arrangeert alle nummers voor ons koor, waardoor de liedjes een geheel eigen karakter krijgen. Spreekt dit je aan en wil je je wellicht aansluiten bij onze vereniging? Schroom niet, neem contact op of kom gewoon eens vrijblijvend langs tijdens onze repetities, om te luisteren en te ervaren hoe leuk het is om in een groep te zingen. We oefenen iedere woensdagavond in cultureel centrum Bessie in Nibbixwoud."

- Sport: - Voetbalvereniging S.E.W.

- Handbalvereniging S.E.W.

- Wat ooit begon als een paar fietsliefhebbers in Nibbixwoud die samen een rondje gingen fietsen, is inmiddels uitgegroeid tot een club met fanatieke wielrenners met een eigen tenue, die zelfs op trainingskamp zijn geweest. Uit hoeveel leden Toer Club Nibbik (TCN) exact bestaat, is niet bekend. Ze zeggen het zelf zo: als je bij de TCN hoort, dan weet je het zelf wel! De belangrijkste ongeschreven regels zijn; respect voor de wieler- en verkeersregels, en de liefde voor het wielrennen, maar ieder op zijn eigen manier. De TCN doet mee aan vele tochten, van klimmen tot waaiers en van off-road tot zelfs wedstrijden waarbij de mannen het uiterste uit zichzelf halen. Maar met de trainingsritjes gaat het een stuk gemoedelijker. Bijna elke dinsdag en donderdag zijn wel enkele TCN-ers te porren voor een lekker ritje. Wat is er immers lekkerder dan gezellig een zomeravondritje, met daarbij de gouden regel “samen uit, samen thuis”. Lijkt het je leuk om een keer mee te fietsen? Het startpunt is traditioneel om 19.00 uur, vanaf de Dres. Naast de genoemde ongeschreven regels, zijn het dragen van een helm, een propere fiets, en enige fietservaring een must.

- Zorg: - In appartementencomplex De Rietgans (van zorginstelling Leekerweide) in Nibbixwoud wonen 18 volwassenen en ouderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Er kunnen ook cliënten wonen met ernstige meervoudige beperkingen.

- "Zorgboerderij Giegel is in 2018 verhuisd van Wijdewormer naar Nibbixwoud. Door de verhuizing zijn we een ander soort bedrijf geworden. We werkten voorheen samen met een commercieel geitenbedrijf met strenge protocollen voor hygiëne en dierverzorging. Nu is dat niet meer zo. Dit is voor veel hulpboeren een opluchting; ze kunnen nu niks meer verkeerd doen. Onze groep deelnemers is zeer divers; van jong tot oud, met verschillende niveaus en vanuit verschillende achtergronden (Verslavingszorg, GGZ en mensen met een licht verstandelijke beperking). Wij bieden hen klussen aan op het niveau dat zij aan kunnen. En door onze manier van begeleiding (de Presentiemethode; aanwezig zijn is voldoende) voelt een ieder zich goed op zijn gemak. Ook de onderlinge contacten tussen de deelnemers verlopen hierdoor zeer goed. Iedereen laat elkaar in zijn waarde en gaat op een prettige manier met elkaar om. "De samenleving zou hier nog wel eens wat van kunnen leren" horen wij geregeld. We kunnen nu hulpboeren aan het werk helpen die meer en andere mogelijkheden nodig hebben om een zinvolle dagbesteding te volgen. We zullen dus doorgaan op deze ingeslagen weg aangezien dit een geslaagde werkwijze blijkt te zijn. Deelnemers de ruimte geven om zich bezig te houden met taken en klussen op hun eigen niveau.

Wij leveren ook eieren en groenten aan de Voedselbank. Dat past immers prima bij ons doel: ons inzetten voor mensen die ondersteuning nodig hebben. De kippen, de tuin, het werk op de boerderij en het verzorgen van het erf zijn allemaal activiteiten die onze hulpboeren graag doen. Vooral de kippen zijn een hit. Voor ons is het ook de wederkerigheid waarin wij geloven. Wij zijn niet alleen maar op de aarde om onze eigen doelen na te streven maar zien daarbij ook de medemens staan. En helaas zijn er mensen die niet altijd toegang hebben tot genoeg gezonde voeding. Dus helpen wij daarbij."

Reactie toevoegen