Easterwierrum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

easterwierrum_collage.jpg

Easterwierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterwierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

easterwierrum groeten uit 1907 [640x480].jpg

Easterwierrum, Groeten uit, 1907

Easterwierrum, Groeten uit, 1907

Easterwierrum.JPG

In Easterwierrum aangekomen

In Easterwierrum aangekomen

Easterwierrum (2).JPG

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Easterwierrum (3).JPG

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Easterwierrum

Terug naar boven

Status

- Easterwierrum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Easterwierrum valt ook de buurtschap Tsjerkebuorren.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oosterwierum. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Ooster Wierum, 1319 en 1461 Aesterwerum, 1329 kopie Werum, 1471 Osterwerum, 1510 Aesterwijrum.

Naamsverklaring
Werum is datief meervoud van wier 'kleinere, steilere terp, bewoonde hoogte'. De betekenis is 'nederzetting op de oostelijke wier'. Het dorp is verlegd naar weg en vaart, de oorspronkelijke terp is grotendeels afgegraven.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Easterwierrum ligt ZZW van de stad Leeuwarden en ZO van het dorp Winsum. Het dorpsgebied wordt doorsneden door de Easterwierrumer Aldfeart, en grenst in het O aan de Sneekertrekvaart of Zwette.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Easterwierrum 48 huizen met 328 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 330 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Easterwierrum heeft 4 rijksmonumenten.

- De RK Sint Wirokerk uit 1926 is de opvolger van een RK kerk uit 1792 die in genoemd jaar is gesloopt. De kerk is wegens teruglopend kerkbezoek in 2013 aan de eredienst onttrokken (evenals de RK kerk van Jirnsum, een andere kerk van het samenwerkingsverband Om de Zuid) en staat anno 2014 te koop, inclusief de pastorie. De katholieken van het dorp kerken nu in Wergea, Wytgaard of Sneek.

- Ook de voormalige Hervormde (PKN) kerk van het dorp (Fugelsangleane 9) is sinds 2010 niet meer als zodanig in functie. Tegenwoordig is het een vakantiehuis voor mensen met een beperking. De kerk uit 1902 was de opvolger van de 13e- of 14e-eeuwse dorpskerk in de oude dorpskern, welke kerk in 1905 is gesloopt. Tegenwoordig is dat de buurtschap Tsjerkebuorren N van het dorp.

- In 2016 is in het dorp een zogeheten zwaluwtil (Fries: 'swelletille') aangelegd. Het is een plek voor boerenzwaluwen om te zitten en een nest te maken. De zwaluwtil was een wens van Joast Stoelinga, vogelliefhebber en oud-voorzitter van de Vogelwacht in het dorp. Hij miste de zwaluwen, die vroeger massaal op de telefoon- en stroomkabels zaten, maar die zijn er nu veel minder. Zwaluwen houden er niet van om in bomen, op het dak of op de grond te zitten. In Easterwierrum staan nu twee palen met draden ertussen, waar de vogels kunnen zitten. Daarnaast staat een til met een dakje en hierop een vogeltje, die kunstenaar en inwoner Ids WIllemsma ontworpen heeft. Onder het dakje hangen 18 kunstnesten voor de zwaluwen. Er is ook een informatiepaneel bij geplaatst. (bron: Omrop Fryslân, 2-5-2016. Voor nadere informatie zie de link en beluister het interview dat daar staat gelinkt)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Specifiek in Fryslân is in ca. 15 dorpen sprake van de traditie van het jaarlijkse of tweejaarlijkse Iepenloftspul (Openluchtspel). Bijzonder in Easterwierrum is dat ze daar al minstens 20 jaar de traditie hebben van het Berne-Iepenloftspul (oftewel Kinder-Openluchtspel), door kinderen uitgevoerd dus. De voorstellingen zijn in juni.

- Tentfeest Do Komst (op een zaterdag in juli) is begonnen in 1985, opgezet door een groep vrienden. Toen nog gehouden in de loods van Bouwbedrijf Bootsma, sinds 2000 midden op het dorpsplein, en sinds 2005 in een tent, zodat men niet meer afhankelijk is van het weer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Easterwierrum.

- Onderwijs: - Het kleine Easterwierrum heeft nog altijd een eigen dorpsschool, De Fôlefinne, met ca. 35 leerlingen.

- Muziek: - Fanfare Ons Ideaal.

- Sport: - Keatsferiening Easterwierrum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Easterwierrum.

Reactie toevoegen