Wieuwens

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

wieuwens_collage.jpg

Wieuwens, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wieuwens, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wieuwens

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wieuwens.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wieuwens.

Terug naar boven

Status

- Wieuwens is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Baarderadeel.

- De buurtschap Wieuwens valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterlittens.

- De buurtschap Wieuwens heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Wiewens. De buurtschap werd vroeger ook wel Sprong genoemd. Kennelijk was er ook een periode dat men niet hiertussen kon kiezen, want in diverse plaatsenlijsten komt de plaats voor onder de vermelding 'Sprong of Wieuwens'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wieuwens ligt Z van Easterlittens, rond de weg Wieuwens. Buurtschap en dorp worden van elkaar gescheiden door de Frjentsjerter Feart (voor 2007: Franekervaart).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Wieuwens 4 huizen met 23 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Wieuwens een 5-tal panden.

Reactie toevoegen