Wammert

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

wammert_collage.jpg

Wammert, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wammert, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wammert

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wammert.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wammert.

Terug naar boven

Status

- Wammert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Baarderadeel.

- De buurtschap Wammert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterlittens.

- De buurtschap Wammert heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wammert ligt ZO van Easterlittens, rond de weg Wammert, dat is een doodlopend N zijweggetje van de provincialeweg N384 (Froonackerdyk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Wammert 7 huizen met 44 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Wammert een 10-tal panden en zal het inwonertal ca. 25 bedragen.

Reactie toevoegen