Wammert

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

wammert_collage.jpg

Wammert, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wammert, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wammert

Terug naar boven

Status

- Wammert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Wammert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterlittens.

- De buurtschap Wammert ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wammert ligt rond de gelijknamige weg, dat is een doodlopend N zijweggetje van de provincialeweg N384 (Froonackerdyk), ZO van Easterlittens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Wammert 7 huizen met 44 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 10-tal panden en zal het inwonertal ca. 25 bedragen.

Reactie toevoegen