de Wijk

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

De Wijk plaatsnaambord HF [640x480].jpg

de Wijk moet kennelijk met een kleine d worden geschreven, hoewel het taalkundig gezien eigenlijk een D zou moeten zijn.

de Wijk moet kennelijk met een kleine d worden geschreven, hoewel het taalkundig gezien eigenlijk een D zou moeten zijn.

DR gemeente De Wijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente de Wijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente de Wijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

de Wijk

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving de Wijk.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving de Wijk.

Terug naar boven

Status

- De Wijk is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente de Wijk.

- Onder het dorp de Wijk vallen ook de buurtschappen De Stapel, Eemten, Haalweide en Noordwijk. Vanouds viel onder het dorp ook de buurtschap Oosterwijk (ter onderscheiding van het dorp, dat oorspronkelijk Westerwijk heette). Dit is door nieuwbouw recentelijk een wijk van het dorp geworden. De vanouds de Wijkse buurtschappen Rogat en De Schiphorst zijn bij de herindelingen van 1998 middels grenscorrectie naar de gemeente Meppel overgegaan.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
De Wiek. Een inwoner van dit dorp is een Wieker.

Spelling
- Conform de plaatsnaamborden en de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), moet de Wijk met kleine d worden geschreven. Dit als enige plaats in Nederland van degene die met voorvoegsel De beginnen. Taalkundig is dat eigenlijk fout, maar bij eigennamen zoals plaatsnamen is dat formeel niet relevant (de gemeente is namelijk bevoegd om een naam vast te stellen incl. de spelling, ook als die taalkundig eigenlijk fout is, en daarmee is die formeel dan weer 'goed'. Begrijpt u wel?). In de Topografische atlas Drenthe en (daarmee?) op Google Maps staat de naam ehh 'foutief' (we zetten het maar tussen aanhalingstekens omdat het taalkundig goed is maar formeel fout,zoals hiervoor toegelicht) gespeld met hoofdletter D. En op de nieuwe snelwegborden bij de Wijk staat ook De Wijk... En op lokale sites zien we ook regelmatig beide spellingen (soms zelfs binnen één artikel) afwisselend gebruikt worden. Tja, begrijpelijk dat zo'n van het gangbare afwijkende spelling aanleiding blijft geven tot misverstanden en oneenduidigheden...

Terug naar boven

Ligging

De Wijk (hier dan toch maar een hoofdletter d omdat het aan het begin van de zin staat ;-) ligt ZO van Meppel, in het Z grenzend aan het riviertje de Reest, die hier de grens vormt met de provincie Overijssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp De Wijk 276 huizen met 1.857 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 80/640 (= huizen/inwoners), het dorp Zuid-Koekange 41/243 en de buurtschappen Stapel 15/94, Schiphorst 52/323, Oshaar 15/135, Noord-Koekange 48/263, Eemten 9/59 en Haalweide 16/100. Tegenwoordig heeft het dorp de Wijk ca. 1.100 huizen met ca. 2.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Postgeschiedenis van de Wijk.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Historische Vereniging de Wijk-Koekange. De inhoud van de jaargangen 198-2011 van het periodiek van de vereniging: 't Olde Karspel is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Wijk heeft 32 rijksmonumenten.

- De monumentale stuw in het riviertje de Reest op landgoed Dickninge is in 2010 gerestaureerd. De houten stuw, die de gracht van Dickninge van water voorziet, dateert uit de middeleeuwen. Toen was op het landgoed het gelijknamige Benedictijner klooster gevestigd. In 2011 is nabij de stuw een vispassage in de Reest aangelegd. Deze maakt het mogelijk dat vissen een veel groter deel van de Reest op kunnen trekken. Overigens zien wij Dickninge soms vermeld als gelegen in de buurtschap De Schiphorst, maar die is dus in 1998 als woonplaats naar de gemeente Meppel overgegaan. Wellicht viel Dickninge vanouds onder De Schiphorst maar tegenwoordig ligt het voor de postadressen in de Wijk.

- De Wieker Meule.

- Gevelstenen in de Wijk.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van de Wijk van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - de Wijk nieuwssite.

- Nieuws: - De 2-wekelijkse dorpskrant dewijk.info is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Welzijn: - Ontmoetingscentrum De Havezate.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van de Wijk.

Reactie toevoegen