De Stapel

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

De Stapel

Terug naar boven

Status

- De Stapel is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente de Wijk.

- De buurtschap De Stapel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp de Wijk.

- Vanouds heeft De Stapel altijd plaatsnaamborden gehad, maar ergens in de jaren zeventig zijn ze verwijderd. Sinds 1985 heeft (inmiddels oud-)bewoonster Grietje Hogen Esch-Stapel zich ingezet voor het weer (terug)plaatsen van plaatsnaamborden. Telkens wordt het door de gemeente afgewezen. Bij haar 25-jarig huwelijk in 1989 (met haar man Herman) krijgt ze plaatsnaamborden cadeau, die na overleg met de gemeente aan beide kanten van de buurtschap geplaatst mogen worden. Enige tijd later verwijdert de gemeente de borden omdat ze "illegaal geplaatst zouden zijn". In 2014 besluit de gemeente uiteindelijk dat plaatsnaamborden hier letterlijk en figuurlijk toch wel op hun plek zijn. Op 13 augustus 2014 zijn de borden onthuld door mevr. Hogen Esch en burgemeester De Groot.

Overigens is het ons een raadsel wat de/een gemeente hier tegen zou kunnen hebben: een buurtschap is óók een (woon)plaats, hoe klein ook, en bij een plaats horen plaatsnaamborden (daar zijn die dingen immers voor in het leven geroepen). Wat ons betreft zo logisch als 1+1=2. Als je witte borden plaatst, zoals hier, dan heeft het qua wet- en regelgeving geen enkele impact (er hoeft geen bestemmingsplan te worden aangepast, het heeft verkeerskundig geen invloed want het wordt niet ineens een bebouwde kom etc.). En voor de kosten hoeft men het ook niet te laten (2 x €250 voor 2 plaatsnaamborden). Dus waarom dit soms zo lang moet duren...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Stapel.

Familienaam
Er zijn veel families met de achternaam Stapel, van wie in ieder geval een deel vanouds uit deze buurtschap afkomstig is. Omdat er in De Stapel zoveel families woonden met de familienaam Stapel, werd ter onderscheiding een bijnaam toegevoegd. Zo kende men Jan met 't gat, dikke Jan, Geuchiens Willem en Coba's Luuks. De bewoners van de Wildschutserve droegen de bijnaam 'Snuuke', afkomstig van Snoeken of Snoek. Rond 1800 woonde op Erve Wildschut namelijk Jentje Willems (1764-1836) die getrouwd was met Jan Snoeken (1762-1828).

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Stapel ligt ZO van de Wijk, rond de Stapelerweg, en grenst in het W en Z aan het riviertje de Reest, die hier de grens vormt met de provincie Overijssel. Kennelijk valt de N van de Stapelerweg gelegen Leijenweg ook nog onder de buurtschap, want op nr. 5 aan deze weg is basisschool De Stapel gevestigd geweest.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Stapel 15 huizen met 94 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikel over de geschiedenis van De Stapel, en in het bijzonder over de voormalige Vuile Dijk en de vroegere kerspelgrens (tussen de kerspelen de Wijk en Avereest) die grillig door de buurtschap liep.

- Op 12 juni 1910 heeft in De Stapel een liefdesdrama met moord plaatsgevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Stapel heeft 1 rijksmonument.

- De Muur tegen Geweld, het nationale monument voor geweldsslachtoffers (op de hoek van de Stapelerweg en de Commissieweg), is op 24 september 2011 officieel in gebruik gesteld, op de landelijke Dag Herdenken Geweldslachtoffers, in aanwezigheid van Koningin Beatrix, staatssecretaris Fred Teeven en iniatiefnemer Dirk Guichelaar uit De Krim (gem.Hardenberg). In overleg met de beheerders kunnen desgwenst naamplaatjes van geweldsslachtoffers aan de muur worden bevestigd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute 't Ende (6 km).

- In Informatiecentrum Het Ende wordt iets verteld over het werk van Het Drentse Landschap en kun je meer te weten komen over het Reestdal: de sfeervolle landgoederen, het indrukwekkende hoevenlandschap, prachtige heidevelden en een beek die op zijn geheel eigen wijze door dit bijna onaangetaste landschap stroomt. Je kunt vanaf deze plek twee leuke wandelingen door dit bijzondere gebied maken. Dat kan door de paaltjes met de paarse koppen te volgen. Beschrijving van hoeve 't Ende en van de bijzondere vondsten die hier bij de restauratie rond 1970 gedaan zijn.

- Aan de Stapelerweg staan o.a. 2 monumentale beuken, waarvan 1 ex. met 6,55 m. omtrek de dikste beuk van Drenthe is.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Vrouwen: - NbvP Vrouwen van Nu afd. De Stapel.

Reactie toevoegen