Nieuwveen

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

nieuwveen_platsnaambord_kopie.jpg

Nieuwveen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

Nieuwveen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

gemeente_nieuwveen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Nieuwveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Nieuwveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

nieuwveen_collage.jpg

Nieuwveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwveen-MSD-20120315-255199.jpg

Nieuwveen, Huize Ursula

Nieuwveen, Huize Ursula

Nieuwveen

Terug naar boven

Status

- Nieuwveen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuwveen.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Blokland. Vanouds viel het grootste deel van deze buurtschap onder het destijds Mijdrechtse dorp Vrouwenakker. Een klein deel van de buurtschap viel altijd al onder Nieuwveen. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1989 is de buurtschap door een grenscorrectie geheel onder laatstgenoemde gemeente en daarmee het dorpsgebied van dat dorp komen te vallen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1316 Nuenvene, 1346 Nuwenveen, 1351-1356 Niewenvene, 1665 Nieuwe veen, 1840 Nieuw-Veen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' en nuw, nieuw 'nieuw ontgonnen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuwveen grenst in het N aan de rivier de Amstel en ligt verder O van de Langeraarse Plassen en het dorp Langeraar, NO van het dorp Ter Aar, N van het dorp Nieuwkoop en de Nieuwkoopse Plassen, NW van het dorp Zevenhoven, W van het dorp Noordeinde, ZW van het dorp Vrouwenakker, ZZO van het dorp Kudelstaart, Z van de Westeinder Plassen en ZO van het dorp Leimuiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Nieuwveen 108 huizen met 767 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 102/732 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Uiterbuurt* 6/35. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.400 inwoners.

* Op deze pagina van Historische Kring Liemeer**, de enige pagina op het internet waar iets over de vroegere nezerzetting Uiterbuurt te vinden is, wordt onder meer vermeld dat deze toenmalige ambachtsheerlijkheid - net als het in de omgeving gelegen dorp Schoot - rond 1750 "door het water van de veenplassen is overspoeld". De oudere bebouwing aan de huidige Uiterbuurtweg, gelegen direct NO van de dorpskern van Nieuwveen, is hier vermoedelijk nog een restant - dan wel opvolger - van. In de Volkstelling van 1840 wordt deze nederzetting dus nog als buurtschap vermeld. Op de elders op deze pagina afgebeelde Kuijperkaart anno ca. 1870 komt de plaatsnaam al niet meer voor. Ook op latere kaarten komt de plaatsnaam niet meer voor. Op het hele internet is ook geen persoon of instantie te vinden die het huizengroepje aan deze weg nog als buurtschap beschouwt. Deze plaats(naam) is dus te beschouwen als 'voormalige buurtschap'.
** Als je deze pagina niet helemaal wilt doorlezen, maar specifiek wilt weten wat er op deze pagina over Uiterbuurt wordt vermeld, moet je op de pagina met je zoekfunctie (ctrl-f) op deze naam zoeken.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Kring Liemeer.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is in Nieuwveen het nieuwe woon- en recreatiegebied De Verwondering gerealiseerd.

- De gemeente Nieuwkoop profileert zich als ondernemende, groene en duurzame gemeente. Nieuwkoop wil voorzien in de ruimtebehoefte van bedrijven door voldoende ruimte te bieden op een beperkt aantal goede bedrijventerreinen. De behoefte aan bedrijventerrein is anno 2017 echter groter dan de ruimte die kan worden gecreëerd door alleen herontwikkeling van bestaande terreinen. Hiermee is de ontwikkeling van Schoterhoek II in Nieuwveen noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor bedrijven. Het betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek met ca. 10 ha. Het plangebied bevindt zich aan de zuidkant van het dorp, begrensd door de Schilkerweg in het N, en het waterzuiveringsterrein en het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek in het O. De grond is in 2016 bouwrijp gemaakt. De planning is dat de uitgifte van de kavels 5 jaar in beslag neemt.

De gemeente heeft de ambitie de ontwikkeling van Schoterhoek II te voorzien van duurzame energie. In samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland is een systeem ontwikkeld waarbij energie (door middel van een warmtepomp) kan worden gehaald uit het effluent (gezuiverd rioolwater). Deze energie voorziet de gebouwen van warmte. Dit heeft geresulteerd in het realiseren van een warmtenet op basis van hernieuwbare energie voor Schoterhoek II en Zwembad Aarweide in Nieuwveen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwveen heeft 1 rijksmonument.

- Nieuwveen heeft 26 gemeentelijke monumenten.

- De voorheen Hervormde, thans Protestantse (PKN) Ontmoetingskerk (Kerkstraat 45) dateert uit 1832 en is de opvolger van een vorige kerk uit 1559. "De kerk is een rijksmonument vanwege het tweeklaviers orgel uit 1858, gemaakt door H. Knipscheer. Het instrument heeft tien registers en een vrij pedaal. Het pedaal is een moderne uitbreiding uit 1968. Van het werk van de Amsterdamse orgelmaker Knipscheer is relatief weinig bewaard gebleven. Zijn instrumenten munten uit door klassieke bouwprincipes gepaard gaande aan een eigentijdse klankgeving. De instrumenten zijn nog geheel op ambachtelijke wijze vervaardigd. Het instrument is nog nagenoeg ongeschonden bewaard gebleven behoudens de, vrij van het orgel geplaatste, uitbreiding met een zelfstandig pedaalwerk met drie registers." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente te Nieuwveen.

- De Molenromp van Bovenmolen G ligt op de kaart gezien links - als je ter plekke bent rechts - van het Zouthuissluizermolenpad, bereikbaar vanaf het Nieuwveens Jaagpad dat langs de Amstel loopt, naast huisummer 82. De polder werd bemalen door 8 vijzelmolens, in vier gangen van elk twee-hoog. Toen men overging op elektrische bemaling is bovenmolen G, die dateerde uit 1810, in 1926 gedeeltelijk afgebroken en verbouwd tot woning.

- Een aantal boerderijen in Nieuwveen is genoemd naar Russische steden. Dat blijkt de volgende oorzaak te hebben: Nadat de Nieuwkoopse en Zevenhovense polder begin 19e eeuw met behulp van windmolens waren drooggelegd, werden de eerste gronden geveild in 1809 in Amsterdam. Eén van de kopers was bankier en zakenman Robert Voûte. Hij kocht de gronden als geldbelegging en verpachtte ze aan boeren uit de omgeving. Vanwege zijn financiële belangen in Rusland vernoemde hij de eerste vijf boerderijen die tussen 1809 en 1815 gebouwd werden naar Russische steden: Moskou, Petersburg, Riga, Arghangel en Astrakan. Door verkoop en vererving kwam de grond met de vijf boerderijen in handen van Anna Aleida de Beaufort-Stoop. Zij liet, tussen de bestaande, vijf nieuwe boerderijen bouwen die eveneens namen van Russische steden kregen: Odessa, Kazan, Smolensk, Charkov en Wilna.

- Gevelstenen in Nieuwveen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 1987 is er in Nieuwveen jaarlijks het Dorpsstraatfeest met Braderie, op de laatste vrijdag in juni.

- Sinterklaas.

- In de Nicolaaskerk in Nieuwveen is er in de 1e helft van december een tentoonstelling van kerststallen en kerstgroepen uit binnen- en buitenland, groot en klein, modern en klassiek. Op zaterdag- en zondagmiddag ben je van 13.30 tot 16.30 uur welkom in de kerk. Een gezellig familie-uitje. De koffie en thee staan klaar. Tijdens de openingstijden wordt door een organist sfeervolle kerstmuziek verzorgd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Het mooie openluchtzwembad Aarweide in Nieuwveen (Schilkerweg 21), in het Groene Hart, heeft 3 bassins; een wedstrijdbad van 25 meter, een recreatiebad en een peuterbad. In 2020 is er een spraypark bijgekomen. De drie bassins grenzen aan een heerlijke grote zonneweide. Voor de oudere jeugd is er een voet- en volleybalveld. Daarnaast zijn er twee springkussens, een voor de kleinsten en een voor de oudere kinderen. Zwembad Aarweide heeft ook een grote glijbaan die in een apart bassin eindigt. Het peuterbad heeft een eigen zonneweide. Bij de kiosk die op warme dagen geopend is, zijn snoep, snacks, ijs en drinken te koop. Als de kiosk gesloten is, kun je bij het kassagebouw koffie, thee of chocolademelk kopen. Bij het kassagebouw is ook een magnetron voor het opwarmen van een babyfles. Vlak bij het kassagebouw zijn kluisjes te huur voor het opbergen van waardevolle zaken. Waaom Aarweide?: 3 buitenbaden; grote zonneweide; grote glijbaan; apart kinderbad; veilig en schoon. Word vrijwilliger! Stichting tot Behoud Zwembad Aarweide is een vrijwilligersorganisatie. Zonder vrijwilligers kan ons zwembad niet bestaan! Misschien wil jij ons ook helpen? Kijk dan op onze Vrijwilligerspagina voor meer informatie."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Nieuwveen van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - In 1956 is in Nieuwveen een lokale Scouting-afdeling opgericht door een groep enthousiastelingen die vonden dat er voor de jeugd te weinig te doen was. De RK kerk was hier nauw bij betrokken. Zij heeft de grond aan de W.P. Speelmanweg ter beschikking gesteld om een gebouw te realiseren. Kapelaan Mette heeft zich jarenlang ingezet om financiën bij elkaar te schrapen door bij iedere verjaardag van parochianen met de pet langs te gaan. Na jaren sparen, gebruik van tweedehands materialen en met hulp van lokale ambachtslieden is uiteindelijk de Mettenburcht gebouwd. In 1963 is deze officieel geopend.

Er werd ook een Jeugdraad opgericht, met als hoofddoel het ondersteunen en bieden van onderdak aan jeugdverenigingen en vrijwillige jeugdactiviteiten. Later heeft de Jeugdraad de doelstelling verbreed; ook andere verenigingen vallen hier nu onder. Middels de verhuur kan het onderhoud en de inventaris van de Mettenburcht worden bekostigd. De Mettenburcht fungeert nu al ca. 20 jaar als ‘dorpshuis’ van Nieuwveen. In de weekenden wordt het verhuurd voor verjaardagen en andere bijeenkomsten. Doordeweeks is het het clubgebouw van de Scouting, kaartclub, KBO, Computerclub, Zonnebloem en de Visclub. Enkele jaren geleden werd duidelijk dat de Mettenburcht te klein was geworden om alle gebruikers voldoende ruimte te bieden voor hun activiteiten. In 2014 is er daarom een 6-tal kantoorunits geplaatst die met behulp van vele vrijwilligers en lokale bedrijven zijn omgebouwd tot een nieuwe zaal en extra bergruimte.

- Onderwijs: - "Per 1 augustus 2019 zijn OBS De Tamboerijn en KBS St. Nicolaas officieel samen een nieuwe school geworden: SWS De Veenvogel. In 2015 zijn de eerste stappen richting een fusie reeds gezet. Door veranderend beleid, maar ook vanuit de gedachte dat men samen verder komt dan alleen, is er bewust gekozen voor "samenwerken boven concurreren". Om daarmee goed onderwijs in ons dorp blijvend te realiseren, vanuit samenwerking én diversiteit. Al in juli 2017 hebben beide bestuurders en beide voorzitters van de medezeggenschapsraden de intentieverklaring Fusie ondertekend. Hiermee werd het echte startsein voor de opbouw van 'de beste school voor Nieuwveen' gegeven. Team, ouders en leerlingen hebben samengewerkt in verschillende werkgroepen om de nieuwe school vorm te geven. In een periode van samen spelen naar samen leren en samen wonen zijn we nu samen een nieuwe school. Op 25 april 2019 is door de burgemeester in aanwezigheid van de wethouders en vele inwoners de nieuwe naam onthuld: Samenwerkingsschool De Veenvogel.

Niet kiezen maar delen. De Veenvogel in Nieuwveen is een jonge samenwerkingsschool met een brede identiteit. Ons enthousiaste team heeft een groot hart voor alle kinderen met hun verschillen. Wij zijn trots op onze school omdat we hier met alle kinderen, ouders en leerkrachten vorm geven aan het samen leren, werken en groeien in een gestructureerde en uitdagende leeromgeving. De dialoog met ouders en kinderen zien wij als belangrijke voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van elk kind. U bent van harte welkom op onze school! Met vriendelijke groet, namens het team, Tanja van den Berg."

- Jeugd en jongeren: - "De officiële naam van Scouting Nieuwveen is de Abbé Pierre-groep en Titus Brandsma-troep. Binnen de organisatie zijn er een aantal leeftijdsgroepen met ieder hun eigen verhaal en spelaanbod; de zogeheten speltakken. Bij onze Scouting hebben we vijf van deze leeftijds­groepen. De jongste groep is de Bevers (4-6 jaar), gevolgd door de Welpen (7-11 jaar), de Scouts (11-14 jaar), de Explorers (14-18 jaar) en de Stam (18+). Er zijn momenteel ongeveer 100 leden en 25 vrijwillige stafleden die de groepen (bege)leiden. Meer informatie over de diverse groepen vind je op de speltakpagina’s op onze site.

Kampen. Ieder jaar, in het voorjaar en in de zomer, gaan de diverse groepen op kamp ergens in Nederland. De Welpen vertoeven een week in een blokhut en de Scouts en Explorers kamperen in tenten op een Scouting Labelterrein. De Welpen worden de hele kampperiode bezig gehouden met sport en spel, speurtochten en knutselen in en rond de blokhut. De Scouts en Explorers hebben tijdens de kampweek hun eigen tent en keuken en een eigen stukje bos waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tijdens de kampweek zijn er veel spellen, waaronder nachtspellen. Er wordt verder gepionierd, er worden hikes gelopen, etc. De Scouts kunnen dan in de praktijk brengen wat zij gedurende het jaar geleerd hebben. Naast deze traditionele jaarlijkse zomerkampen gaan de Scouts en Explorers ook nog 1 of 2 keer per jaar een (lang) weekend weg."

- Muziek: - "Fanfare Crescendo Nieuwveen werd in 2002 landskampioen in de Vaandelafdeling van de KNFM en in 2006 uitgenodigd om deel te nemen aan het internationaal topfanfarefestival in België. Uiteraard organiseert de muziekvereniging zelf ook allerlei muzikale evenementen, zoals diverse HaFaBraconcerten in samenwerking met andere aansprekende top orkesten maar ook ‘gewoon’ popconcerten met regionale bands. Want naast een eerste divisie orkest wil Crescendo vooral een vereniging zijn waar het plezier in samen muziek maken voorop staat. Voor alle vrienden van Crescendo wordt jaarlijks het Voorjaarsconcert georganiseerd. Tijdens dit concert laten alle geledingen, van AMV klas tot solisten, van zich horen. Muziekvereniging Crescendo repeteert op dinsdagavond van 19:45 tot 22:15 uur. Hoewel de verticale doorstroming goed op gang is gekomen zijn er in het fanfareorkest momenteel toch enkele plaatsen vacant. Ervaren muzikanten uit de regio die op zoek zijn naar een dynamisch orkest met uitdagend repertoire zijn dan ook van harte welkom.

Jeugdopleiding. Door zowel dirigent als bestuur wordt er veel aandacht besteed aan de opleiding van jonge muzikanten. Dit heeft er toe geleid dat er voor de jeugd diverse mogelijkheden bestaan om muziekles te volgen. Muziekleraren en dirigenten zijn allemaal gediplomeerd en gemotiveerd om hun muzikaliteit over te brengen op de leerlingen. Zo wordt vanaf dag 1 dat een leerling lid wordt bij Crescendo gewerkt aan een toekomst binnen de vereniging. Voor de eerste muzikale kennismaking geeft Crescendo AMV/blokfluit lessen op diverse basisscholen in Nieuwveen en Zevenhoven. Basisschoolleerlingen kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden voor individuele muziekles. Naast de individuele muziekles leren de beginnende leerlingen al heel samenspelen in de blazersklas.

Eenmaal op niveau stromen deze leerlingen door naar het Jeugdorkest. Het jeugdorkest heeft binnen onze vereniging zijn eigen plek verworven. Zo organiseert de jeugd zijn eigen concerten zoals het Pepernotenconcert op de zondag voor 5 december. Verder dagen zij Crescendo leden uit tot mooie muzikale presentaties tijdens Crescendo got Talent, de muzikale talentenjacht binnen de vereniging. Maar ook buiten de vereniging gaan zij de uitdaging met andere jeugdorkesten graag aan, we gaan dan ook met enige regelmaat ook met de jeugd op concours. Binnen het jeugdorkest werken docenten en leerlingen, tijdens de wekelijkse individuele muzieklessen, samen aan de voorbereiding op het HaFaBra diploma. Deze opleiding voldoet aan de landelijke richtlijnen binnen het raamleerplan van de HaFaBra-opleidingen. Het jeugdorkest repeteert op de dinsdagavond, van 18.15 uur tot 19.30 in De Ringkant te Nieuwveen.

Jeugdactiviteiten. Zomermuziekkamp. Ook regionaal neemt Crescendo deel aan diverse jeugdactiviteiten. Samen met andere blaasorkesten uit Zuid-Holland wordt er elke zomer een spetterend muziekkamp georganiseerd waar het niet uitsluitend om het aanleren van muzikale vaardigheden gaat! Ook leerlingen van muziekscholen en andere blaasorkesten kunnen zich inschrijven voor het Zomermuziekkamp. Play in. In de kerstvakantie studeren jeugdleden van zowel Crescendo Nieuwveen, DSS uit Aarlanderveen als Arti et Religioni te Langeraar een gezamenlijk concert in. Ook deze drie daagse Play in staat in het teken van samen leren en plezier maken."

- Computers: - "Computerclub Het Groene Hart houdt elke 3e zaterdag van de maand een computerbijeenkomst in De Mettenburcht, W.P. Speelmanweg 22a te Nieuwveen. Op deze dag worden problemen met elkaar opgelost en nieuwigheden uitgewisseld. De jaarlijkse contributie is € 20,00 per jaar."

- Sport: - "S.v. Nicolaas Boys is de oudste en misschien wel de leukste voetbalvereniging van de gemeente Nieuwkoop. Als voetbalvereniging hebben wij de ambitie een gezellige sociaalbindende factor binnen het dorp Nieuwveen te zijn, met als spil een sfeervolle accommodatie die bol staat van de activiteiten voor zowel senioren als jeugd. S.v. Nicolaas Boys is opgericht in 1934 en onze groen-zwarte tenues zijn al ruim 85 jaar te bewonderen op de velden in de KNVB regio West II. Ondanks wat haar leeftijd doet vermoeden is Nicolaas Boys een springlevende en actieve vereniging met een rijke geschiedenis. Nicolaas Boys heeft circa 450 leden. Wij zijn actief met circa 25 teams op de zaterdag en zondag in zowel senioren- als ook jeugdcompetities. We hebben zeven seniorenelftallen inclusief het dameselftal.

De doelstelling van s.v. Nicolaas Boys in Nieuwveen is om met de hoogste seniorenteams en de selectieteams van de verschillende jeugdafdelingen op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Verder wil de vereniging iedere voetballer de mogelijkheid geven op zijn of haar eigen niveau te spelen en wil ze de daarbij behorende training en begeleiding optimaal verzorgen. De jeugdafdeling is de afgelopen jaren kwalitatief sterk gegroeid. In alle leeftijdsgroepen voetballen elke zaterdag vele voetballers van Nicolaas Boys en wij zijn ook heel trots op de jongens en meisjes van onze teams. Bij onze teams staat plezier in de sport voorop. Toch zullen ook deze teams voor de overwinning gaan. Vanaf de leeftijd van 5 jaar ben je van harte welkom om op een plezierige en ontspannen manier voetbal te spelen. De jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag en de senioren doen dit op zondag. Trainen vind plaats op de doordeweekse avonden met uitzondering van vrijdag. Het sportcomplex bestaat uit een kantine met zes kleedkamers en een scheidsrechterskleedruimte. We hebben twee velden waarvan het 2e veld is voorzien van verlichting. Tevens hebben wij een trainingsveld en een parkeerplaats. Kortom, voetbalvereniging Nicolaas Boys is een vereniging waar je als lid trots op kunt zijn. Ben je lid van een “concurrent” wees dan gerust een beetje jaloers, kun je daar niet mee leven dan is er maar één oplossing: lid worden van Nicolaas Boys."

- "In het begin van de jaren zeventig besloot een clubje tennisliefhebbers dat er ook in ons dorp een tennisvereniging zou moeten komen. Binnen de vriendenkring werden nog meer medestanders gezocht en al snel was er een lijst van ca. 100 potentiële leden. Opvallend was dat daar bijna geen autochtone Nieuwveners bij waren, dus allemaal import. Tennis was in die tijd nog een sport voor de 'elite', of wat daar ook voor door mocht gaan. Op 30 oktober 1974 is tennisvereniging TV Nieuwveen officieel opgericht. Het toenmalige bestuur ging met de gemeente aan de slag om te zoeken naar een goede locatie. Dat werd, na onderhandelingen met Huize Ursula, een stuk grond achter de RK kerk. In 1978 werd, na een rondje kennismaken met andere banen in de buurt, besloten tot de aanleg van zogeheten Matecobanen. Deze harde banen hadden als voordeel dat er ook in de winter kon worden doorgespeeld. Het eerste clubtoernooi was het kennismakingstoernooi op 1 september 1978.

Een clubhuis was er nog niet en er werd een caravan aangeschaft, die op het parkeerterrein werd gebruikt als het eerste onderkomen. Op dat toernooi werd de basis gelegd voor een hele gezellige vereniging. Veelzeggend was het ook dat niemand het in die tijd nodig vond om lid te worden van de KNLTB. Dat gebeurde pas jaren later. De gezelligheid werd nog groter toen ook het clubhuis in gebruik werd genomen. De financiële situatie van de club was redelijk gezond, maar er moest toch ieder jaar veel moeite gedaan worden het aantal leden te verhogen. Langzaam maar zeker werden ook de eerste autochtone Nieuwveners lid en kwamen er ook relatief veel leden van buiten Nieuwveen. In 1987 waren de banen aan vervanging toe en op 22 augustus 1988 werden de banen feestelijk heropend door wethouder Gé Pulleman. Onder het motto; 'Tennis een sport voor 8 tot 80' speelden de twee oudste leden Rie Robertz (68) en Piet Hoogervorst (64), uitgedost in tenniskleding uit de jaren dertig een partijtje tennis met de jongsten Rachel Deurloo (10) en Sebastiaan Tesselaar (8)."

- Zorg: - "Woonzorgcentrum het Futurahuis in Nieuwveen is in 2016 gebouwd in het plan ‘De Verwondering’, gelegen midden in het Groene Hart en ontwikkeld met bijzondere aandacht voor het landschap en duurzaamheid. Het gebied kenmerkt zich door haar prachtige landelijke ligging. Het Futurahuis biedt plaats aan 17 bewoners. Locatiebeheerder Harry Verbeek geeft samen met de medewerkers invulling aan de zorg, die dag en nacht beschikbaar is." "Mijn ervaring is dat wanneer medewerkers het goed naar hun zin hebben, de sfeer goed is en dat de bewoners daar ook weer van profiteren. Onze rol in het leven van de bewoners is om hen goed te volgen, te ondersteunen en te begeleiden waar nodig. Dat betekent dat wij de regie zoveel als mogelijk laten waar deze hoort, namelijk bij de bewoner zelf", aldus Harry.

- Woonservicecentrum Résidence Sassenoord is een in 2010 geheel gerenoveerde monumentale villa waarin zeven comfortabele appartementen zijn gerealiseerd. "Sassenoord kan met recht een uniek verpleeghuis worden genoemd; een gerestaureerd herenhuis middenin Nieuwveen. En ook uniek omdat deze locatie met slechts zeven bewoners met een lichamelijke zorgvraag, bijzonder klein is. De cliënten zijn daarmee als vanzelf zeer met elkaar betrokken. De rijke geschiedenis van deze plek is overal in het pand merkbaar; de prachtige statige trap, de grote open haard in de gemeenschappelijke woonkamer, de heerlijke serre... Het maakt wonen in dit groene dorp uitzonderlijk prettig."

- "Het 40 ha grote Landgoed Ursula van zorginstelling Ipse De Bruggen ligt in het centrum van Nieuwveen. Er wonen 450 mensen met een verstandelijke beperking. De samenstelling van de woongroepen is divers. Zo komen ze tegemoet aan de verschillende behoeften van bewoners. Ook crisisopvang en tijdelijk verblijf zijn mogelijk. Daarnaast zijn er allerlei vormen van dagbesteding, van bakkerij tot atelier, en volop recreatiemogelijkheden. Voorzieningen: specialistische zorg en therapie (zoals medische diensten, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie en gedragsdeskundigen); centra voor dagbesteding; manege; kinderboerderij; zwembad; sportcentrum; camping; kapel met wekelijkse diensten; allerlei clubs. Vanaf 22.15 uur heeft het nachtzorgteam de verantwoording voor de zorg van de cliënten. Hun motto is: "een goede nacht is een goede dag"."

Reacties

(2)

In dit lemma is sprake van de buurtschap Uiterbuurt. Dat buurtschap heeft evenwel geen eigen lemma in de plaatsengids.nl. Behalve dat het buurtschap in de 18e eeuw een afzonderlijk ambacht vormde en in bezit van de stad Haarlem was, weet ik er verder niets van.

Op Plaatsengids.nl vermeld ik in principe alleen alle redelijkerwijs nog bestaande plaatsen met een eigen pagina/lemma, omdat er duizenden plaats(nam)en zijn verdwenen in de loop der eeuwen en ik vooralsnog mijn handen nog vol heb aan het completeren van de beschrijvingen van de ca. 6.500 nog bestaande plaatsen. Maar als een plaatsnaam verdwenen is, wijd ik er op de pagina van de plaats waar het nu onder valt nog wel een informatieve alinea aan m.b.t. waar het lag, en wanneer en waarom het verdwenen is (wat ik met name doe als ik van iemand een concrete vraag krijg dat ie er meer over wil weten, zoals u nu in dit geval). Zodat men er op die manier toch nog het e.e.a. over kan vinden en niet meer in het ongewisse hoeft te blijven over wat er met de plaats(naam) in kwestie gebeurd is. Ik heb deze plaatsnaam nagezocht en er is niet veel over te vinden. Ik heb er slechts één informatieve pagina over kunnen vinden. Ik heb er nu onder Statistische gegevens een alinea aan gewijd, met een link naar die pagina, waar men e.e.a. kan lezen over deze ambachtsheerlijkheid door de eeuwen heen. En ik heb de pagina Nieuwveen ook m.b.t. andere aspecten nog wat verder uitgewerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen