Liemeer

Voormalige gemeente
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

Liemeer

Terug naar boven

Status

- Liemeer is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart.

- De fusiegemeente als zodanig is in 1991 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven. Aanvankelijk kreeg de gemeente de werknaam Nieuwveen (zijnde wettelijk standaard de naam van de grootste fusiepartner, zolang nog geen definitieve naam is vastgesteld). De definitieve gemeentenaam, Liemeer dus, is in 1994 in werking getreden.

- De gemeente Liemeer is in 2007 opgeheven en opgegaan in de gemeente Nieuwkoop.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Historische Kring Liemeer. "De Kring heeft als doelstellingen: de geschiedenis van de kernen van deze voormalige gemeente onderbrengen en bewaren, zoals: oude foto's; bodemvondsten; oude archieven; kaarten; documentatie in de vorm van boeken, knipsels en publicaties e.d.; het onderbrengen van historisch materiaal en het exposeren daarvan in de Oudheidkamer; het stimuleren van publicaties over de lokale geschiedenis en het oplossen van vragen en het naspeuren en onderzoeken daarvan.

Het vergroten van de kennis over het verleden van de kernen van de voormaIige gemeente Liemeer en het stimuleren daarvan voor de inwoners, door o.a.: de uitgave van een halfjaarlijks periodiek "De Baardman"; het organiseren van excursies naar kerken, oude boerderijen, musea in de streek; het houden van lezingen over de geschiedenis van de streek; het archiveren van allerlei gegevens over de dorpen in het werkgebied; het exposeren van historisch materiaal; het toegankelijk maken van foto's en kaarten via de computer; deelname aan Open Monumentendag; cursussen paleografie (oud-schrift) en genealogie (stamboomonderzoek); het actief betrekken van de scholen bij het museumgebeuren. Adres Oudheidkamer: Kerkstraat 31, Nieuwveen. Openingstijden: woensdag 19.30-21.30 uur (niet in juli en augustus), zondag 14.00-16.00 uur."

Reactie toevoegen