Buitenpost

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

buitenpost_collage.jpg

Buitenpost, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Buitenpost, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

buitenpost_das_pas_binnenkomen.jpg

Welkom in Buitenpost! (© Google)

Welkom in Buitenpost! (© Google)

buitenpost_graffiti_station.jpg

Graffitikunstwerk in de wachtkamer van station Buitenpost (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Graffitikunstwerk in de wachtkamer van station Buitenpost (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Buitenpost..jpg

In Buitenpost vind je nog veel fraaie, monumentale panden

In Buitenpost vind je nog veel fraaie, monumentale panden

Buitenpost.jpg

De Singel in Buitenpost

De Singel in Buitenpost

Buitenpost. (3).jpg

De Hervormde kerk van Buitenpost in de bomen

De Hervormde kerk van Buitenpost in de bomen

Buitenpost. (2).jpg

Toegang tot de Hervormde kerk van Buitenpost

Toegang tot de Hervormde kerk van Buitenpost

Buitenpost

Terug naar boven

Status

- Buitenpost is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen (waar het dorp ook de hoofdplaats van is).

- Onder het dorp Buitenpost vallen ook de buurtschappen De Leste Stuver, Egypte (grotendeels), It Útlân en Lytsepost.

- Buitenpost heeft een eigen vlag en wapen.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Buitenpóst.

In het Fries
Bûtenpost.

Oudere vermeldingen
1388 en 1503 Post, 1418 Uetpost, 1480 Butapost, 1508 Buta post, 1558 Butenpost, 1579 sic: Butenbast.

Naamsverklaring
Samenstelling van buta 'buiten, in de richting van de zee, c.q. ten noorden van' en post 'eenvoudige brug, loopplank over een sloot'. Ter onderscheiding van Lutkepost. De variant van 1418 is een synoniem met ut 'uit, buitenwaarts gelegen'. De vorm Post kan ook betrekking hebben op Lutkepost.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Buitenpost ligt Z van het dorp Kollum, ZW van de dorpen Kollumerpomp, Warfstermolen, Burum en Pieterzijl, WZW van het dorp Visvliet, W van het dorp Grijpskerk, WNW van het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos en het dorp Lutjegast, NNW van de dorpen Augustinusga en Surhuizum, NNO van het dorp Drogeham, NO van het dorp Kootstertille, ONO van het dorp Twijzel, O van de dorpen Twijzelerheide en De Westereen, OZO van het dorp Kollumerzwaag en ZO van de dorpen Triemen en Oudwoude.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Buitenpost, samen met de buurtschappen Het Uitland, Klein-Uitland, De Horne en Scharnehuizum, 136 huizen met 882 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikelen over de geschiedenis van Buitenpost op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Buitenpost heeft 12 rijksmonumenten.

Molen
- Molen De Mûnts (Nederlands: De Monnik) (West 1a) stond oorspronkelijk in het Groningse Oosterhoogebrug, waar hij de Borgslooterpolder bemaalde. Hij is daar in 1871 gebouwd in verband met de aanleg van het Eemskanaal. Dit gebeurde op kosten van de provincie Groningen, die de molen na oplevering overdroeg aan het waterschap van de polder. In 1952 is voor de molen een sloopvergunning afgegeven, waarna hij "op afbraak" is verkocht aan een particulier. Deze stelde de molen beschikbaar voor herbouw in Buitenpost. Hij is daar in 1959 geplaatst en hernoemd tot De Mûnts. De molen, die twee waterlopen heeft, kreeg het op- en bemalen van de plaatselijke ijsbaan tot taak. In 1985 breekt de houten binnenroede, die is vervangen door een nieuw gebouwde ijzeren roede. De Mûnts is in 1994 gerestaureerd. Tegenwoordig is de molen, die inmiddels eigendom is van de gemeente Achtkarspelen, maalvaardig in circuit. De molen is te bezoeken als hij draait en op afspraak.

Molensteen
De molensteen uit de voormalige graanpelmolen aan de Molenreed (nu Schepperstraat) in Buitenpost is een aantal jaren geleden door amateur-archeoloog Kloetstra gered van de steenverpulveraar in Burgum. Daarna kwam ze terecht in het IJstijdenmuseum. Jan Kloosterman ontfermde zich over haar lot en ging op zoek naar een waardige plek in het dorp. Ondernemer Piet Kapenga kon deze op het Boelensplein voor Kapenga Wonen in de Voorstraat aanbieden. In het kader van het 50-jarig jubileum van zijn zaak heeft hij de molensteen geadopteerd en daarna geschonken aan het dorp. Met een kleine ceremonie en de onthulling van een informatiepaneel door wethouder Max de Haan is dit in april 2019 formeel bezegeld. De goede staat waarin de steen verkeert en de gunstig gelegen plek waar ze is geïnstalleerd, zorgen voor een aanwinst in het straatbeeld van het dorp.

IJstijdenmuseum
"Het IJstijdenmuseum in Buitenpost vertelt het boeiende verhaal over de twee laatste ijstijden die een grote rol hebben gespeeld bij de vorming van het landschap in Noord-Nederland. Ook laten we zien hoe de oermensen zoals de Neanderthaler toen leefden. Tijdens de voorlaatste ijstijd werd een grote laag keileem afgezet met daarin heel veel stenen: de zwerfstenen. In het museum laten we zien hoeveel verschillende soorten er zijn, hoe ze hier naartoe zijn gebracht door het landijs en waar ze vandaan zijn gekomen. Tijdens de laatste ijstijd hebben in warmere perioden hier oerjagers geleefd, na het einde van de laatste ijstijd werd de mens geleidelijk aan boer: de oerboeren. De oerjagers en de oerboeren gebruikten veel van de zwerfstenen om er wapens en werktuigen van en mee te maken. Daarom spreken we over de Steentijd. Deze oude werktuigen van steen laten we uitgebreid zien. Ook tonen we hoe de oerjagers en oerboeren leefden. Wil je ontdekken hoe de mensen tijdens de Steentijd in de Fryske Wâlden leefden en werkten en hoe hun omgeving er toen uitzag? Kom dan naar het IJstijdenmuseum. Het museum met de grootste collectie over de Steentijd in Noord-Nederland!"

Gevelstenen
- Gevelstenen in Buitenpost.

Terug naar boven

Evenementen

- Grote Vlooienmarkt en Braderie (Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag).

- De Swaddekuier (weekend eind juni of begin juli) is een wandeltocht van naar keuze 10, 20 of 40 km door Nationaal Landschap De Friese Wouden.

- Op een zaterdag in juli organiseert het IJstijdenmuseum de Oerboerenmarkt, waar standhouders de oude ambachtelijke tradities aan de bezoekers laten zien en demonstreren.

- Op een zaterdag eind juli is er bij het IJstijdenmuseum de Prehistorische Markt. Op het terrein is een kraampjesmarkt waarin allerlei demonstraties over oude ambachten worden gegeven Er zijn smeden die allerlei gereedschappen maken zoals dat ook in de prehistorie plaats vond. Jongeren kunnen actief deelnemen aan de activiteiten. In het museum worden rondleidingen gehouden waarbij verhalen worden verteld over Neanderthalers die hier meer dan 40.000 jaar geleden door het noorden van Nederland trokken op jacht naar mammoeten en ander groot wild. In de prehistorische tuin kunnen kinderen hun eigen brood bakken boven een open vuur.

- In de jaarlijkse Feestweek Buitenpost (eind juli tot begin augustus) zijn er tal van evenementen en activiteiten, waaronder een grote fierljepwedstrijd, ringrijden/ringsteken, en op de laatste dag het Concours Hippique (waarvoor zie de alinea hierna), een grote Jaarmarkt en afsluitend vuurwerk.

- Het dorp is van oudsher nauw met het paard verbonden. Lange tijd kende het dorp jaarlijks een grote Paardenmarkt, die met meer dan 800 paarden omstreeks de jaren dertig van de vorige eeuw haar hoogtepunt bereikte. De edele viervoeter vervult tegenwoordig nog 'slechts' een functie voor sport en ontspanning. Daarom vindt al sinds 1954 op de dag van de Paardenmarkt - de 1e woensdag in augustus - een groot hippisch festijn in het dorp plaats: het Concours Hippique Buitenpost (in 2022 voor de 67e keer), een van de mooiste eendaagse openlucht paardensportevenementen van Nederland. Voor nadere informatie over wat dit evenement inhoudt, zie de aankondiging van Concours Hippique 2017 en de videoreportage Concours Hippique 2014.

- Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs Kids2Kids (op een zaterdag in mei en oktober). Een deel van de opbrengst en de spullen die overblijven gaan naar een goed doel.

- De Kerstmarkt Buitenpost (op een zaterdag in de 1e helft van december) is volgens de organisatie "de meest sfeervolle kerstmarkt van Noord Nederland".

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
Archeologische vondsten wijzen op zeer oude bewoning van de 'mieden' waardoor wandelroute Dijkhuisterweg (5,5 km, ZO van Buitenpost) voert. Zo zijn aan de randen van pingoruïnes prehistorische werktuigen aangetroffen. Aan het eind van het pleistoceen (ongeveer 10.000 jaar geleden) werd het landschap echter zo nat dat het de mens verjoeg. Pas in de middeleeuwen vestigen zich opnieuw mensen in het gebied. Maar droog was het nog steeds niet. Zo zou de nederzetting St. Gangolfus in de IJzermieden ten zuiden van de Dijkhuisterweg in de 14e eeuw verlaten zijn als gevolg van wateroverlast.

De wandelroute voert door het miedenlandschap van de Noordelijke Friese Wouden. Ten zuiden van de Dijkhuisterweg liggen de IJzermieden, ten noorden de Buitenpostermieden. Beide maken deel uit van een groot Miedenproject, waarin onder meer Staatsbosbeheer samen met bewoners en deskundigen werkt aan een inrichtingsplan voor 'de miedengebieden', het gebied tussen ruwweg De Westereen, Surhuisterveen en Buitenpost. De mieden liggen op de overgang van hoger gelegen elzensingellandschap naar de lager gelegen veen- en kleigebieden. Het project ‘Cultuurhistorie, mens en natuur’ werkt aan de versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de mieden. Voor de centrale mieden, waaronder de IJzer- en Buitenpostermieden, moet het inrichtingsplan er onder meer voor zorgen dat het karakteristieke verkavelingspatroon behouden blijft en dat petgaten door uitgraving weer zichtbaar worden in het landschap. (bron: Historischepaden.nl)

Zwembad
"Op 30 augustus 2021 gingen de deuren van het nieuwe zwembad De Kûpe in Buitenpost open. Met een wedstrijdje over de stormbaan is op 4 september het zwembad door wethouder Jouke Spoelstra en kinderen uit het dorp officieel in gebruik genomen. ‘De Kûpe vervult in deze regio al 47 jaar een belangrijke functie. Hier hebben veel generaties leren zwemmen. Ik zelf ook,’ vertelt wethouder Jouke Spoelstra. ‘In het nieuwe zwembad krijgt het leszwemmen een impuls en stimuleren we breedtesport waaronder waterpolo en wedstrijdzwemmen. Ook het doelgroepzwemmen kunnen we beter faciliteren in dit bad, zodat iedereen mee kan doen en kan genieten van dit mooie zwembad.’

Energieneutraal en ultramodern zwembad. Het 47 jaar oude zwembad is vervangen door een energieneutraal en ultramodern zwembad. Het 6-baans zwembad is met een beweegbare bodem en klapwand zo ingericht, dat meerdere groepen gebruikers het bad tegelijk kunnen gebruiken. Het zwembad blijft gebruik maken van de warmtekoppeling van het naastgelegen bedrijf Enitor Primo. Het dak is voorzien van zonnepanelen, er wordt gebruik gemaakt van een waterbuffer waarin restwarmte kan worden opgeslagen. Daarnaast is door het hele gebouw led-verlichting toegepast. Het ontwerp is van architect Slangen + Koenis en is tot stand gekomen met inbreng van gebruikers en personeel van het zwembad, vrijwilligers en omwonenden. ‘Het interieur wordt grotendeels bepaald door de houten constructie, de houten dakelementen en de houten wandafwerking. Door deze houten basis aan te vullen met grotendeels lichte kleuren en veel daglicht krijgt het interieur een warme en frisse uitstraling,’ vertelt architect Robbert Muskens. ‘De buitenkant van het zwembad is voorzien van eigentijds metselwerk gecombineerd met schoonbeton panelen en champagnekleurige accenten en is geïnspireerd op de statige herenhuizen en jaren dertig woningen in Buitenpost.’" (bron: gemeente Achtkarspelen)

Maskelyn
"Cultureel podium Maskelyn is in 2000 opgericht door een groep Buitenposters. Het doel is om mensen in eigen omgeving te laten genieten van activiteiten in de vorm van concerten en theater. Maskelyn staat voor variatie, wat zich uit in “Toppers fan eigen Grûn”, afgewisseld met verrassende optredens van artiesten van buiten de provincie tot zelfs over de grens. Bij elk optreden wordt een passende locatie in Buitenpost gezocht waarmee wordt ingespeeld op de sfeer en beleving. Dat betekent dat je als bezoeker de ene keer in de kerk wordt verwelkomd en de andere keer in de kroeg. Andere locaties zijn Het Tuincafé van de Kruidhof, de Raadzaal van het Gemeentehuis, zalencentrum The Point en Interieurcafé Pilat & Pilat. Door het enthousiasme van de vrijwilligers en de steun van een grote groep sponsoren is het voor een ieder mogelijk om voor een acceptabel bedrag een fantastische middag of avond te beleven. Via flyers, de website, nieuwsbrieven en regionale bladen word je op de hoogte gebracht van de activiteiten die plaatsvinden in de periode van oktober tot mei."

Botanische Tuin
- Botanische Tuin De Kruidhof hortus van Fryslân is de grootste kruidentuin van Nederland. De Kruidhof kent een historie van meer dan 80 jaar en is sinds eind jaren zeventig eigendom van de gemeente Achtkarspelen. Sinds 2000 is het een 'geregistreerd museum', met als hoofdcollectie geneeskrachtige kruiden. Op het terrein staan meer dan 1500 soorten kruiden en ruim 2.000 verschillende planten. Er zijn 17 thematuinen op 3,5 hectare. De medewerkers bestaan uit een klein team van betaalde krachten en meer dan 60 vrijwilligers. Ook werken er dagelijks 20 tot 30 personen met behoud van uitkering of via een andere zorg- of hulpinstantie. In maart 2018 is de nieuwe bezoekershal van De Kruidhof gereed gekomen. Ook het IJstijdenmuseum, de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Stichting Oud-Achtkarspelen gaan van deze ruimte gebruik maken om zich te presenteren.

Kringloop
"Raderwerk is een kringloop zonder winstoogmerk en is gericht op de zorg voor het milieu en de zorg voor mensen. Mensen die op zoek zijn naar een dagbesteding of werkervaring op willen doen worden bij ons begeleid en opgeleid. Het ontdekken van je talenten en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden staan hierbij centraal. Op deze manier helpt Raderwerk mensen op weg naar zelfstandig leven, wonen en werken. Raderwerk is onderdeel van stichting WerkPro. WerkPro is er voor mensen die graag willen werken en daarbij wat ondersteuning nodig hebben. De werkbedrijven van WerkPro zijn dan ook niet gericht op winst. Door spullen te kopen en in te brengen bij Raderwerk draag jij bij aan het voortbestaan van Raderwerk en een fijne leer- en werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Raderwerk kringloop vind je in Kollum en Buitenpost. In onze winkels vind je een ruime sortering van betaalbare en gebruikte spullen. Van serviesgoed tot huishoudelijke apparaten en van meubels tot kleding. Elke week wisselt het aanbod. Kom zelf het huidige assortiment bewonderen!"

Terug naar boven

Beeld

- Honderden oude foto's en ansichtkaarten van Buitenpost, met toelichting. - Foto's van bijzondere objecten in het dorp, met toelichting.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Buitenpost (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Buitenpost.

- Nieuws: - "De Binnenste Buiten Post wordt al sinds 1999 met plezier gemaakt door een groep vrijwilligers. In 1998 gaf Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) opdracht tot een onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp. Daaruit bleek dat de inwoners de behoefte voelden aan eigen blad waarin het lokale de boventoon voerde. Het bestuur van PBB pakte deze uitdaging op door in eerste instantie samen te werken met een bestaand middenstandsblaadje. Dit bleek al snel te weinig te bieden. In de zomer van 1999 werd besloten zelf een uitgave te maken. Op 1 november 1999 verscheen de eerste officiële De Binnenste Buiten op zogeheten weekendformaat. Het eerste exemplaar besloeg 8 pagina’s en verscheen in zwart/wit met een rode steunkleur. Het blad verschijnt nu regelmatig in driedubbele dikte, volledig in kleur en in een oplage van 2800 exemplaren. Nog altijd vormen de vrijwilligers de basis voor het uitvoerende werk. De Binnenste Buiten is ondertussen ondergebracht in Stichting Dorpsblad De Binnenste Buiten, waarin PBB nog steeds de eindverantwoordelijke is. Een andere onmisbare factor is uiteraard de adverteerder. De plaatselijke middenstand is vanaf het begin voor ons een betrouwbare steunpilaar geweest. Naast het papieren blad wordt ook via de website en via Facebook informatie geboden." - De maandelijkse dorpskrant De Binnenste Buiten is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor het dorp en zijn inwoners. Ze houdt zich niet alleen bezig met het algemeen belang. Als het nodig is komt ze ook op voor straten, verenigingen en organisaties of een individuele inwoner. De vereniging heeft geen binding met politieke, religieuze of commerciële partijen of belangen. PBB ziet het als haar belangrijkste taak om bij te dragen in het goed en prettig wonen van alle inwoners. Haar werk concentreert zich op verschillende onderwerpen: - verkeersveiligheid; - vergroting van de binding en verbinding tussen haar inwoners, middenstand en organisaties; - een voldoende voorzieningenniveau van winkels, scholen, vervoer, sport en cultuur; - een prettige leefomgeving; - een gezonde ontwikkeling van het dorp.

Wat doet PBB om dit te bereiken? Een greep uit haar bezigheden: - ze geeft dorpsblad De Binnenste Buiten uit en verzorgt de website en Facebookpagina Binnen Buitenpost; - beheert het Leefbaarheidsfonds en subsidieert. Verenigingen en organisaties zoals Concours Hippique, Sinterklaasintocht en Winterlichtroute worden hiermee geholpen. Ook de verlichting van de molen in Het West betaalt ze; - neemt initiatief tot acties. Ze stond bijvoorbeeld aan de basis van het oorlogsmonument aan de Haersma de Withstraat, de Dierenweide, het vrijwillig bestuur van zwembad De Kûpe, de Winterlichtroute, de Initiatiefgroep Wonen en het nieuwe Groen project; - heeft overleg met andere plaatselijk belangen in de gemeente in de Federatie Plaatselijk Belangen Achtkarspelen; - ze voert veel overleg met overheid, ambtelijke organisaties en raadsfracties; - doet de organisatie van de zwerfvuilacties; - draagt zorg voor onder andere de welkomborden, dorpsplattegrond, kunstwerk aan de Voorstraat, molensteen op het Boelensplein en plantenbakken bij de ingangen van het dorp.

Door lid te worden van onze vereniging help je ons. Voor maar € 5,- per jaar hoor je erbij! Wat krijg je daarvoor terug? - het werk van een betrokken groep mensen om ons en jouw dorp een plaats te laten zijn waar het fijn wonen en leven is; - inspraak op onze ledenvergadering; - zolang de voorraad strekt, het jubileumboek 'Buitenpost, een goede gelegenheid' uit 2020."

- Onderwijs: - Basisschool De Mienskip. - Basisschool De Lichtbron.

- Muziek: - "Mede-initiatiefnemer en eerste dirigent Tjeerd Brouwer startte Brassband De Wâldsang als koperensemble van streekmuziekschool De Wâldsang in Buitenpost. In 1977 ging Brassband De Wâldsang als zelfstandige brassband verder. De band ontwikkelde zich enorm en al spoedig werden er concerten uitgevoerd, wedstrijden gewonnen, uitzendingen op de radio verzorgd en zo werd men niet uitsluitend in de provincie Friesland, maar in het hele land bekend. In de korte, maar niettemin rijke historie van de band, hebben vele muzikanten en diverse dirigenten van naam een bijdrage geleverd aan de lange reeks van muzikale successen.

In de jaren zeventig en tachtig werd Brassband De Wâldsang in totaal zeven keer uitgeroepen tot “VARA’s Brassband van het Jaar”. Op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen werd Brassband De Wâldsang 14 maal bekroond met de kampioenstitel, waarvan de laatste werd behaald in 2009. Daarnaast heeft de band 19 keer deelgenomen aan de Europese Brassband Kampioenschappen. Beste klasseringen daar waren twee derde plaatsen in 1981 en 1990. 1999 was voor Brassband De Wâldsang een bijzonder jaar. Naast de kampioenstitel bij de Nationale Brassband Kampioenschappen werd men bij het Friese Brassband Festival tweede, verder kampioen bij de Internationale concertwedstrijd te Leest (België) en in Nederland werd Brassband De Wâldsang uitgeroepen tot "Brassband van de eeuw". Op Tjeerd Brouwer volgden andere dirigenten zoals Dirk Lautenbach en Bienze IJlstra. Sinds 1989 is Rieks van der Velde de dirigent, voormalig euphoniumspeler van De Wâldsang. Naast dirigent is Rieks ook een begenadigd arrangeur.

Voor veel verenigingen is het een lastige klus om die concerten te organiseren en er ook nog eens een leuke invulling aan te geven. Sommige werken met thema’s, andere laten de hele vereniging een concert verzorgen en er zijn ook verenigingen die gasten uitnodigen om hun concert te laten slagen. Brassband De Wâldsang uit Buitenpost wil graag uw gast zijn en samen met uw vereniging er een bijzonder geslaagd concert van maken. Of u een gedeelte van het concert door De Wâldsang laat verzorgen of een avondvullend galaconcert, het is allemaal mogelijk. Eventuele speciale arrangementen voor deze concerten kunnen door onze dirigent worden gemaakt. Daarnaast is het ook mogelijk om uw vereniging een of meerdere werken samen met De Wâldsang uit te laten voeren. Wilt u een bepaald thema op uw concert? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. En wat betreft de kosten, daar komen we in onderling overleg vast uit. Vraag gerust een offerte aan. Of uw vereniging een koor is, een harmonieorkest, een fanfareorkest, een symfonieorkest of net als De Wâldsang een brassband of misschien nog wel van een andere samenstelling, samen maken we er een onvergetelijk concert van. Kortom: een concert samen met brassband De Wâldsang wordt een concert op hoogstaand niveau! Wij zien uit naar een plezierige muzikale samenwerking met allerlei verenigingen in heel Nederland."

- Mannenkoor Westerlauwers is opgericht in 1977 en heeft meer dan 100 leden, afkomstig uit de Fries-Groningse grensstreek.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Buitenpost.

- Korfbalvereniging Flamingo's.

- Duurzaamheid: - De gemeente Achtkarspelen heeft de ambitie om een flinke stap te zetten op het gebied van duurzame energie. De gemeente heeft daarom het initiatief genomen tot de realisatie van een zonneweide aan de noordkant van Buitenpost. Het plan van Solarfields is als beste beoordeeld en zodoende hebben zij hier in 2019 een zonnepark gerealiseerd. Op Zonnepark Achtkarspelen zijn 30.436 zonnepanelen geplaatst voor een vermogen van 11,7 MWp. Dat is jaarlijks groene stroom voldoende voor ruim 3.800 huishoudens. Iedereen kon mee investeren in Zonnepark Achtkarspelen. Dat kon door een of meer Zonnedelen te kopen. Met een ZonneDeel profiteren de deelnemers direct van de op Zonnepark Achtkarspelen opgewekte duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van het Zonnedeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Buitenpost algemeen 1, - idem algemeen 2 en - idem kerk.

Reacties

(2)

Ook jaarlijks:
Concours Hippique (dit jaar voor de 64e keer) altijd op de eerste woensdag van augustus.
Deze dag is traditioneel de afsluitende dag van de Feestweek met naast het Concours Hippique een grote Jaarmarkt en afsluitend vuurwerk.
Ook elk jaar in de Feestweek: grote fierljepwedstrijd, ringrijden/ringsteken.
Op Hemelvaartsdag en op tweede Pinksterdag: grote vlooienmarkt en braderie.

Dank voor uw aanvullingen! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen