Egypte (Achtkarspelen)

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

egypte_plaatsnaambord_kopie.jpg

Egypte is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. De buurtschap valt grotendeels onder het dorp Buitenpost, deels onder het dorp Twijzel. De buurtschap heeft in 2019 plaatsnaamborden gekregen.

Egypte is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. De buurtschap valt grotendeels onder het dorp Buitenpost, deels onder het dorp Twijzel. De buurtschap heeft in 2019 plaatsnaamborden gekregen.

Egypte (Achtkarspelen)

Terug naar boven

Status

- Egypte is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Egypte valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Buitenpost, deels onder het dorp Twijzel.

- Tot medio 2019 waren 13 buurtschappen in de gemeente Achtkarspelen voorzien van plaatsnaamborden. Stichting Oud-Achtkarspelen inventariseerde in 2014 dat er door de jaren heen nóg 31 buurtschappen en streekjes in de gemeente zijn geweest, die deels nog altijd bestaan. Zij pleitte ervoor om de kerntjes die redelijkerwijs nog altijd als buurtschap zijn te beschouwen, ook van plaatsnaamborden te voorzien. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft naar aanleiding daarvan op 28 maart 2019 11 buurtschappen uit die inventarisatie expliciet als zodanig vastgesteld, en besloten daar in de loop van 2019 plaatsnaamborden te plaatsen. Een van die buurtschappen is Egypte.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- "De plaatsnaam kan verwijzen naar de aanwezigheid van zand. Dit is dan een herinnering aan het bijbelse verhaal van de uittocht uit Egypte, toen men door het zand in de woestijn moest. Het zou ook een verwijzing naar zigeuners kunnen zijn, in het Engels 'gypsies', die in dit gebied hebben gewoond." (bron: Stichting Oud-Achtkarspelen)

- "Er wordt gesuggereerd dat het teruggaat naar het begin van de 19e eeuw. De Franse bezetter zette een burgerlijk administratiesysteem op, en daartoe moest iedere inwoner in Nederland zich laten inschrijven op het gemeentehuis. Als er iemand van het volk uit de naamloze streek achter in de westelijke miedlanden van Buitenpost zich meldde om zich te laten registeren in de burgerlijke stand, schreef een olijke ambtenaar als woonplaats op: Egypte. En zo kwam de streek volgens de (eigen) overlevering aan de exotische naam." (bron: Binnenstebuitenpost.nl)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Egypte ligt rond de gelijknamige weg, direct NW van Buitenpost, Z van Veenklooster, ZO van Kollumerzwaag, NO van Twijzel. De weg loopt grotendeels N en Z langs de spoorlijn Leeuwarden-Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Egypte omvat ca. 20 huizen onder het dorpsgebied van Buitenpost (= huisnrs. 1-5 en 2-32) en ca. 10 huizen onder het dorpsgebied van Twijzel (= de hogere huisnrs.). In totaal dus ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buurtschap Egypte is lang een besloten gemeenschapje geweest. Pas in 1952 is door de gemeente Achtkarspelen 34.000 gulden geïnvesteerd in de aanleg van een nieuw aan te leggen weg van Buitenpost naar Zandbulten (dat rond 1970 onderdeel is geworden van het dorp Kollumerzwaag), waarmee een goede ontsluiting werd bereikt. Dit gebeurde overigens met moeite en pas in 1954, want sommige landeigenaren bleven lang dwarsliggen, waardoor onteigening van de van hen benodigde gronden noodzakelijk was. (bron: Binnenstebuitenpost.nl)

Het viaduct over de spoorlijn dateert uit 1975 (kosten: een miljoen gulden) en is onderdeel van de rondweg-west om het dorp Buitenpost.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Paviljoen MeM / De Muzykpleats
Sander en Atsje van De Muzykpleats (Egypte 16a) organiseren op hun locatie allerlei muzikale en andere creatieve activiteiten. In 2019 hebben ze een prachtig houten gebouwtje kunnen kopen, in de vorm van een ui, dat in 2018 gebouwd en gebruikt is t.b.v. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Ze hebben het pand 'Paviljoen MeM, 't Plak foar Minsken en Muzyk' gedoopt en organiseren er regelmatig kleinschalige optredens van bijzondere bands.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
Het Wâldpykpaad bij Paviljoen MeM in buurtschap Egypte bij Buitenpost is op Paasmaandag 2022 op geheel eigen wijze geopend door Willem Wâldpyk (Willem de Vries). Ook heeft deze mooie locatie toen het Wâldpykcertificaat uitgereikt gekregen door de in deze buurtschap opgegroeide Henk Pilat van het Streekmerk Wâldpyk. Het Wâldpykpaad is een route voor de echte Wâldpiken die buiten de paden willen wandelen over de schouwpaden van het Egyptebos. Een Wâldpyk doet dingen “oars as oars” en is “grutsk op ‘e romte”.

Op de Wâldpykpaden kunnen jong en oud dwalen door het Egyptebos van Staatsbosbeheer en ontdekken wat er leeft en groeit. Het wandelpad bij Paviljoen MeM is een grote belevingsroute voor jong en oud waar telkens iets nieuws over Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te ontdekken valt. Het Wâldpykpaad bij Paviljoen MeM is een samenwerking van Paviljoen MeM, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA), Staatsbosbeheer, Stichting Wrâldfrucht en vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Laatstgenoemde wil samen met andere partijen ervoor zorgen dat op meerdere plekken in het Nationaal Landschap wâldpykpaden worden aangelegd om het bijzondere landschap te ontdekken.

"Dwaal je wel eens in het voorjaar langs de schouwpaden in het bos van buurtschap Egypte langs de grenssloot de Swadde? (de sloot die de gemeente Achtkarspelen scheidt van de gemeente Noardeast-FryslânO). Vanaf het schouwpad langs de Swadde kun je Landgoed Fogelsanghstate in Veenklooster van ‘de andere kant’ bewonderen. Fogelsanghstate, in de volksmond ‘het Feankleasterbosk’ geheten, is in het voorjaar vanwege het broedseizoen gesloten, maar vanaf het Egyptebos valt er wel van te genieten. Alleen de blik op het authentieke theehuisje al, prachtig gelegen op een Hoge berg (De Modderberg) is de wandeling waard! Maar als je eenmaal aan de wandel bent kun je meer ontdekken! Bijvoorbeeld De ‘Hamstra poele’, een pingoruïne uit de ijstijd, met eromheen nog een stukje prachtig, kleinschalig coulisselandschap." (bron: Paviljoen MeM)

Dobben
De in de fraaie natuur van deze omgeving aanwezige dobben - in de ijstijden ontstane natuurlijke plassen, die vaak gebruikt werden als drinkplaatsen voor vee - zijn rijksmonumenten.

Reactie toevoegen