Lytsepost

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

Lytsepost

Terug naar boven

Status

- Lytsepost is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.
* Vroeger was het een dorp, maar zeker sinds de 19e eeuw is het in de praktijk al een buurtschap. Formeel is de dorpsstatus pas in 1945 aan de plaats ontnomen.

- De buurtschap Lytsepost valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Buitenpost.

- Lytsepost is een van de acht kerkdorpen waar de naam Achtkarspelen op is gebaseerd.

- De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Lutkepost. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Op de plaatsnaamborden, die op een later moment worden vervangen, staat nog de Nederlandstalige variant bovenaan en de Friese er onder.

Oudere vermeldingen
1840 Lutjepost.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lytsepost ligt direct ZO van Buitenpost, rond de weg Lutkepost (dat is de parallelweg van de provincialeweg N358).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lytsepost 3 huizen met 17 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Reactie toevoegen