Budschop

Plaats
Dorp
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

budschop_plaatsnaambord.jpg

Plaatsnaamborden zijn soms misleidend; voor de argeloze voorbijganger lijkt Budschop, door de witte borden onder blauwe borden Nederweert, 'slechts' een wijk van dat dorp. Budschop is echter wel degelijk een eigen dorp. Zie verder het kopje Status.

Plaatsnaamborden zijn soms misleidend; voor de argeloze voorbijganger lijkt Budschop, door de witte borden onder blauwe borden Nederweert, 'slechts' een wijk van dat dorp. Budschop is echter wel degelijk een eigen dorp. Zie verder het kopje Status.

Budschop

Terug naar boven

Status

- Budschop is een dorp* in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Nederweert. Ook het Z van het dorp gelegen bedrijventerrein heet Budschop.
* Sommigen vermelden deze kern als buurtschap. Dat was het oorspronkelijk wel, maar daar is het inmiddels met bijna 1.800 inwoners toch wel iets te groot voor. Anderen betitelen het als wijk, omdat het voor de postadressen en voor de plaatsnaamborden (zie de alinea hierna) gemakshalve 'in' - niet alleen de gemeente maar ook de plaats(naam) - Nederweert ligt. Anderzijds ligt de kern toch duidelijk gescheiden van dat dorp, en heeft het ook een duidelijke eigen identiteit (met o.a. een eigen parochie en Dorpsraad). Bovendien spreekt de gemeente zelf ook van deze kern als zijnde een van de zes kernen van de gemeente Nederweert. Dus dit alles overwegende, is het te prefereren om Budschop als dorp te kwalificeren.

- Het dorp Budschop heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Nederweert. Dat was vermoedelijk omdat het toen nog maar net de status - en bebouwing - van buurtschap was ontstegen, en pas in die tijd een parochie is geworden. Het heeft ook geen eigen blauwe plaatsnaambordern (komborden), maar komborden genaamd Nederweert met een wit bord Budschop er onder, wat voor de argeloze voorbijganger suggereert dat het 'slechts'` een wijk van het dorp Nederweert zou zijn. Maar dat is dus - zoals in de alinea hierboven uiteengezet - niet zo. Kennelijk heeft de gemeente, omdat de dorpen aan elkaar grenzen, er gemakshalve één 'bebouwde kom' van gemaakt. Maar het zijn dus wel degelijk twee aparte dorpen.

- Onder het dorp Budschop valt ook een klein deel van de buurtschap Kreijel, het grootste deel van de buurtschap Nieuw- en Winnerstraat en een klein deel van de buurtschap Sluis 13.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Budschap.

Terug naar boven

Ligging

Budschop ligt direct O van Nederweert en wordt van dat dorp gescheiden door de Zuid-Willemsvaart en de N266 (Nederweert-Someren). In het ZO scheidt de Noordervaart het dorp van buurdorp Nederweert-Eind.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Budschop 29 huizen met 144 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Budschop is vanouds een buurtschap. De buurtschap heeft sinds 1957 dorpse kenmerken gekregen, als naoorlogse uitbreiding van Nederweert, door de bouw van een woonwijk en basisschool. In 1964 wordt besloten dat er 'geestelijke zorg' moet komen in deze inmiddels tot woonkern uitgegroeide gemeenschap, en krijgt kapelaan H.H. Seegers de opdracht hierin actie te ondernemen. Dit resulteert in de bouw van een noodkerk, nadat een eerder plan om een voormalige zuivelfabriek te kopen niet doorgaat in verband met bouwvalligheid van de fabriek. De houten noodkerk wordt in ‘s-Gravenhage aangekocht en door vrijwilligers naar Budschop vervoerd en opgebouwd. In de kerk worden banken geplaatst uit de H. Gregoriuskerk te Brunssum, die wegens mijnschade is afgebroken. De naam van de Sint Rochuskerk wordt ontleend aan de inmiddels gesloopte bedevaartkapel.

In 1965 sticht het bisdom hier een rectoraat en benoemt Seegers tot bouwrector. In 1968 wordt P.W.J. Coenders aangesteld als architect voor de definitieve kerk. Hij maakt een ontwerp voor een multifunctionele ruimte. De bouw wordt gegund aan Gebr. Kluskens te Nederweert. In 1972 komt de kerk gereed. In hetzelfde jaar wordt het rectoraat Budschop verheven tot parochie, wat je de kers op de taart van de transformatie van buurtschap naar dorp zou kunnen noemen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2010 vastgestelde Structuurvisie Centrum Nederweert - Budschop is een vertaling van het in 2009 door de gemeenteraad vastgestelde gelijknamige Masterplan.

- Sinds 2013 is in het N van Budschop de nieuwe woonwijk Merenveld in ontwikkeling.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Rochuskerk uit 1972. Door het formaat zowel als de ligging - terzijde van een doorgaande weg aan een plein, tussen bejaardenwoningen en het groen - is de kerk geen 'landmark' in het dorp Budschop en vormt het tevens geen onderdeel van de stedenbouwkundige structuur. De niet-georiënteerde zaalkerk is opgebouwd uit een aantal multifunctionele ruimten, die onderling zijn afgescheiden door schuifwanden. In de kerk staan stoelen. Door de utilitaire bouw is de kerk van buiten niet als zodanig herkenbaar. Zie verder bij Geschiedenis.

- Molen Sint Joseph staat in de buurtschap Kreijel en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjemarkt (Koningsdag).

- Popfestival RascalFest (weekend begin juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen / nieuws: - Site van en over Budschop. - D'Indjs Blaedje is de wekelijkse huis-aan-huiskrant voor de dorpen Nederweert-Eind (Limburgs: D'Indj) en Budschop. Onder de link vind je de nieuwssite van deze krant.

- Dorpsraden en buurtverenigingen: - Dorpsraad Budschop. - Buurtvereniging Sint Rochus.

- Onderwijs en kinderopvang: - Het oorspronkelijke pand van Basisschool Budschop (Ospelseweg 18) dateert uit 1956 en is een gemeentelijk monument. In 2014 is hier door UArchitects op zorgvuldige wijze een aanbouw aan gerealiseerd, om zo te komen tot een Brede School, waar sindsdien de basisschool, de kinderopvang en Peuterspeelzaal De Apeköpkes integraal in zijn gehuisvest. "De meerwaarde van de nieuwe brede scholen* is dat de versnippering tussen onderwijs, kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk wordt verminderd en uiteindelijk wordt opgeheven. In tegenstelling tot de vele kleine scholen die in kleine woongemeenschappen worden gesloten, kunnen op deze locaties de beide scholen juist een herstart en opwaardering krijgen.
* In buurdorp Nederweert-Eind, dat in dit opzicht in dezelfde omstandigheden verkeert, is tegelijkertijd een soortgelijk project gerealiseerd.

Door een integrale, holistische aanpak ontstaat er één ontwikkelingsklimaat voor kinderen. Ook de meerwaarde voor ouders is evident: een gemeenschappelijk gedeelde pedagogische visie en dagarrangementen die het kind een leerzame en plezierige tijd bieden. Op Basisschool Budschop en basisschool De Tweesprong te Nederweert-Eind is door de verbouwing een geweldige kans ontstaan om onderwijs en opvang te integreren in de kleine woongemeenschappen. Onderwijs en kinderdagopvang, met onder andere peuterspeelzaalwerk, kunnen gezamenlijk vorm en inhoud geven aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul t/m 12 jaar. Hierdoor kan een naadloze overgang tussen onderwijs, opvang en vrije tijd plaatsvinden op de beide scholen. Middels het project Kunst Van Lezen is als onderdeel van de verbouwingen tevens een eigen schoolbibliotheek opgezet voor de leerlingen van beide scholen, die hier boeken voor school en thuis kunnen lenen en lezen." Aldus de architecten. Voor nadere informatie zie de projectdocumentatie van UArchitecten (zie ook de PDF-documenten onderaan de pagina).

- Jeugd: - Jong Nederland Budschop is een club voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Vrijwilligers begeleiden hen en zorgen voor een gevarieerd activiteitenprogramma dat tegelijk ontspannend en leerzaam is.

Reactie toevoegen