BrabantStad

Streek
Brabantstad
Noord-Brabant

BrabantStad

Terug naar boven

Status

- BrabantStad is een strategisch samenwerkingsverband van de 5 grootste steden in Noord-Brabant: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg, en in die zin als 'regio' te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het samenwerkingsverband wordt ook wel B5 genoemd.

Terug naar boven

Beschrijving

"De samenwerking van Provincie en BrabantStad zet zich in voor het versterken van de economische kracht van Brabant - met een focus op kennis & innovatie en de toepassing daarvan – om daarmee bij te dragen aan welvaart en welzijn van de hele Brabantse samenleving. Daarbij streven we naar een goede balans tussen economie, ecologie en mens. Dat is beknopte samenvatting van de uitgangspunten.

We houden de volgende missie aan: BrabantStad wil een internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk zijn met een blijvende positie in de top van Europese en mondiale kennisregio’s.

Dit zijn onze lijnen naar de toekomst oftewel de sleutelopgaven voor BrabantStad in de periode 2012-2020:

1. Economische versterking door kennis, innovatie, valorisatie en betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt met een focus op hightech systems, maintenance, logistics, food & pharma en social innovation.

2. Vergroten van de internationale allure en het internationaal bereik van Brabant door het realiseren van complementaire topvoorzieningen en topevenementen, als ook door het vergroten van de internationale bereikbaarheid.

3. Versterken van de ruimtelijke structuur van het stedelijk netwerk via robuuste verbindingen tussen stedelijke regio’s en het toevoegen van kwaliteit en multimodaliteit op de belangrijkste knopen.

4. Zorgen voor duurzame beschikbaarheid van schone energie en koesteren van vitaal landschap rond de steden als kapitale vestigingsplaatsfactor."

Terug naar boven

Links

- Officiële site van BrabantStad.

Reactie toevoegen