Bourtange

Plaats
Dorp
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

bourtange marktplein [640x480].jpg

Bourtange Marktplein

Bourtange Marktplein

Bourtange

Terug naar boven

Status

- Bourtange is een vestingdorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. Van 1808 t/m 1821 is het een zelfstandige gemeente geweest.

- Onder het dorp Bourtange vallen ook de buurtschappen Abeltjeshuis, Pallert, Stakenborg, Stobben en Wollingboermarke. In het dorpsgebied is ook nog sprake van een buurtje De Kiele.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Boertang.

Oudere vermeldingen
Gebied: 1573 Op die Bertaing, fort: 1593 Op d'Boirtange, 1612 Bourtange, 1658 Bourtanger Fort, 1773 Bourtanger Schans, 1781 Fortresse de Bourtange, 1936 Boertange.

Naamsverklaring
De spelling met ou staat onder Franse invloed. Een tange is de benaming voor een zandrug in hoogveengebied, een zandschiereiland in de venen, verwant met tonge in landtong. Volgens sommigen is de aanduiding boertange ontstaan doordat op de tange een boer 'huis, schuur' was gebouwd. In Westerwolde duidt boer echter het gemeenschappelijk bezit van de boeren aan. Mogelijk is boertange te vergelijken met woorden als boermande, boermarke en boerveen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bourtange ligt O van Stadskanaal, ZO van Vlagtwedde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bourtange 54 huizen met 355 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ruim 700 inwoners. Binnen de vesting zelf wonen ca. 70 mensen. Het zou daarmee weleens de kleinste nog bestaande complete vesting (d.w.z. geheel omgeven door grachten en wallen) van Nederland kunnen zijn.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Bourtange is de voortzetting van de vesting van die naam, tussen 1580 en 1593 aangelegd op een zandige hoogte in het vroegere Boertanger Moeras. De vesting is in 1852 buiten gebruik gesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bourtange heeft 12 rijksmonumenten.

- De Vestingmolen (Kapitein Prottstraat 1c) is een standerdmolen en staat op een van de wallen van de voormalige legervesting. Oorspronkelijk stond op deze locatie al in 1619 een walmolen. Deze standerdmolen staat sinds 1832 in de Ter Apeler buurtschap Ter Haar. Bij de reconstructie van de vesting is deze molen in 1980 als kopie van de oorspronkelijke molen in Ter Haar gebouwd. De molen wordt regelmatig door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld, is eigendom van de gemeente Westerwolde en is een gemeentelijk monument.

- Naast de standerdmolen op het molenbastion was ook reeds in de 17e eeuw een kleine rosmolen geplaatst. Deze werd gebruikt om in tijden van nood toch graan te kunnen malen. Ook deze rosmolen is bij de reconstructie van de vesting in ere hersteld, en wel in 1988. Artikel over de standerdmolen en de rosmolen te Bourtange.

- Gevelstenen in Bourtange.

Terug naar boven

Beeld

- Verzameling foto's, ansichtkaarten e.a. documenten m.b.t. Bourtange.

Terug naar boven

Literatuur

- Tweedehands boeken over Bourtange (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "Basisschool Willem Lodewijck is de enige school in Bourtange. Het is een kleine openbare school. Dit betekent dat ieder kind, ongeacht afkomst, ras of godsdienst zich thuis moet voelen op onze school. Het team beoogt dus ook vanuit dat principe het onderwijs gestalte te geven. De naam van de school is onverbrekelijk verbonden met de vesting, als eerbetoon aan de Friese stadhouder Willem Lodewijck van Nassau.

OBS Willem Lodewijck biedt onderwijs dat uitdagend en ontdekkend is, waarbij het schoolteam wil aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Zowel binnen de leerinhouden als binnen de didactische werkwijzen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen. De leerstof biedt naast de basisleerstof tevens mogelijkheden voor differentiatie. We geven ook onderwijs buiten de muren van de school. We verzorgen onderwijs in een buitenlokaal, in de buurt en bij bedrijven en instellingen. We doen dit niet alleen; ouders en (zorg)instellingen zijn van essentieel belang voor het slagen van ons onderwijs. De lijnen zijn kort, de buurt is belangrijk.

Zelfstandig werken en zelfstandig leren vinden wij een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen, het kunnen opkomen voor jezelf, iemand zijn en de wereld om je heen ontdekken, tot slot draagt ons onderwijs ook bij aan succeservaringen in het vervolgonderwijs."

- Overige verenigingen: - Stichting Bourtange Oude Voertuigen en Machines (BOVEM) heeft ca. 30 leden, die hun oude auto's, landbouwvoertuigen en landbouwmachines koesteren. Ze organiseren regelmatig activiteiten en nemen deel aan activiteiten van anderen. Onder de link vind je daar vele fotoverslagen van.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bourtange.

Reactie toevoegen