Behelp

Plaats
Buurtschap
Asten
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Behelp

Terug naar boven

Status

- Behelp is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Asten.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heusden, voor de post Heusden (Asten).

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1680 In de Behelp. De buurtschap wordt voor het eerst schriftelijk vermeld in 1435.(1)

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse behelp, Nieuwnederlands behulp 'hulp, bijstand'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Behelp ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Antoniusstraat (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Heusden), Waardjesweg (het gedeelte ZO van het kruispunt met de Bosweg), Koekoeklaan, Kievitslaan, Broekstraat, Sengersbroekweg, Korhoenweg, Merelweg (het gedeelte W van het kruispunt met de Heikamperweg) en Heikamperweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Heusden). De buurtschap ligt direct Z en direct ZW van het dorp Heusden, ZO van het dorp Someren, NO van het dorp Someren-Eind en Z van het dorp Asten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Behelp omvat ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De inwoners maakten gebruik van de beemden bij de Eeuwelse Loop.

- Bewoningsgeschiedenis van een aantal (bestaande en verdwenen) panden in buurtschap Behelp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het kader van de regeling 'Ruimte voor Ruimte' is recentelijk een nieuwe woning gebouwd op het perceel Behelp 10, waar zich voorheen alleen een onbebouwd weiland bevond.

Reactie toevoegen