Bakkersdam

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

bakkersdam_straatnaambordje_bakkers_dam.jpg

Buurtschap Bakkersdam heeft helaas geen plaatsnaambordjes en moet het doen met enkele zeer bescheiden straatnaambordjes, vreemd genoeg, in ieder geval hier, halverwege de buurtschap bij de Linieput, gespeld als 2 woorden, terwijl de plaats Bakkersdam heet

Buurtschap Bakkersdam heeft helaas geen plaatsnaambordjes en moet het doen met enkele zeer bescheiden straatnaambordjes, vreemd genoeg, in ieder geval hier, halverwege de buurtschap bij de Linieput, gespeld als 2 woorden, terwijl de plaats Bakkersdam heet

Bakkersdam

Terug naar boven

Status

- Bakkersdam is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 grotendeels gemeente Waterlandkerkje (per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis), t/m 31-3-1941 tevens deels gemeente Sint Kruis (per 1-4-1941 over naar gemeente Aardenburg, in 1995 over naar gemeente Sluis-Aardenburg, in 2003 over naar gemeente Sluis).

- De buurtschap Bakkersdam valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Oostburg (hoge huisnummers), deels onder het dorp Sint Kruis (huisnummers 1, 2 en 3).

- Buurtschap Bakkersdam heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaatsnaam is vroeger ook wel als Bakkers Dam gespeld geweest, als twee woorden. Wellicht heeft dat ooit ook voor de gelijknamige straatnaam gegolden. Vandaag de dag is de straatnaam echter officieel (bijvoorbeeld in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG) als één woord. Het is daarom curieus dat de straatnaam ter plekke, in ieder geval op het bordje bij de Linieput, nog als twee woorden staat gespeld.

Naamsverklaring
De buurtschap is vernoemd naar de Bakkersdam, die in 1788 gelijktijdig met de Kapitalendam in de - toen veel breder dan tegenwoordig zijnde - Passageule is aangelegd om de verzanding van deze waterloop tegen te gaan. Dit is gedaan om militaire redenen. De dam werd dan ook beschermd door een geschutsbatterij. De dam lag op de plaats waar de Sint Kruiskreek in de Passageule uitmondt. Anderen stellen dat de dam werd gelegd "door het Coxysche Gat, waardoor Cadzand aan de vaste wal werd gehecht."

De Bakkersdam is op zijn beurt vernoemd naar de Bakkerspolder, die in 1650 is drooggelegd, en tegenwoordig het zuidelijk deel vormt van de Dierkensteenpolder.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bakkersdam ligt rond de gelijknamige weg, Z van Oostburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bakkersdam heeft ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Door de aanleg van de Bakkersdam in 1788 kon Oostburg niet meer per schip worden bereikt. De schepen konden niet verder meer komen dan Slepershaven, dat vlak ten noorden van deze dam lag. Maar ook dit duurde niet lang, aangezien de vaargeul naar het westen toe steeds verder verzandde.

Voormalig fort (ligt dat er nog?, bij de buurtschap ligt nog wel een meertje genaamd Linieput, red.).

Reactie toevoegen