Aardenburg

Plaats
Stad
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

aardenburg markt met stadhuis [640x480].jpg

Aardenburg Markt met stadhuis ca. 1910

Aardenburg Markt met stadhuis ca. 1910

Aardenburg..jpg

In Aardenburg aangekomen, de oudste stad van de provincie Zeeland.

In Aardenburg aangekomen, de oudste stad van de provincie Zeeland.

Aardenburg. (2).JPG

De Kaaipoort aan een gezellig plein met heel veel zitjes.

De Kaaipoort aan een gezellig plein met heel veel zitjes.

Aardenburg.JPG

Een hoekje in de mooie plaats Aardenburg met de Sint Bavokerk.

Een hoekje in de mooie plaats Aardenburg met de Sint Bavokerk.

Aardenburg (2).JPG

Het bijzondere interieur van de Sint Bavokerk in Aardenburg.

Het bijzondere interieur van de Sint Bavokerk in Aardenburg.

ZL gemeente Aardenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Aardenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Aardenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Aardenburg

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Zwinhoeve.

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark International.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Aardenburg.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Aardenburg.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Aardenburg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aardenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Aardenburg is een stad in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1994. In 1995 over naar gemeente Sluis-Aardenburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- Wapen van de voormalige gemeente Aardenburg.

- De gemeente Aardenburg is per 1-4-1941 vergroot met de gemeenten Sint Kruis en Eede.

- Onder de stad Aardenburg vallen ook de buurtschappen Draaibrug en Smedekensbrugge.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
966 Rodenburgh, 1089 Redenburg, Redanburg, 1178 Erdenburg.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk burg ‘burcht, sterkte’ aan de waternaam *Rodana, mogelijk een Keltische waternaam.(1)

Bijnaam
De Aardenburgers worden ‘kikkers’ genoemd, sinds de fanfare eind 19e eeuw gifgroene uniformen kreeg. Op de Kaai pronkt een ‘Kikkerfontein’.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Aardenburg 't Uulehat. Site ACS De Nachtuuln.

Terug naar boven

Ligging

Aardenburg ligt ZO van Sluis.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Aardenburg 280 huizen met 1.566 inwoners, verdeeld in stad Aardenburg 230/1.295 en ‘Buiten-gemeente’ 50/271.

- Tegenwoordig heeft Aardenburg ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze streek is het oudst bewoonde deel van Zeeland. Reeds 7.000 jaar geleden woonden hier al mensen. Er is een Romeinse nederzetting geweest met een militair karakter (‘Castellum Rodanum’). Aardenburg heeft in de Romeinse tijd een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van de zuidelijke Noordzee.

Aardenburg bloeide reeds als koopstad in de 9e eeuw en verhief zich in de 13e eeuw door koophandel tot een grootte, dat zij 7 marktpleinen en 74 straten telde. Oorlogsrampen, watervloed en 't opslijken der haven (door verzanding van ‘t Zwin) vernietigden die welvaart. In 1604 werd zij door Prins Maurits voor de Unie gewonnen en in 1672 door de dapperheid harer ingezetenen voor het vaderland behouden. Nog geen 40 soldaten en 175 burgers sloegen toen niet alleen de aanval van 8.000 Fransen af, maar maakten zelfs 620 krijgsgevangenen.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Aardenburg, kunt u terecht bij:

- Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Aardenburg.

- Kerkelijke geschiedenis van Aardenburg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Rondweg om Aardenburg?
Er zijn al ca. 20 jaar plannen voor een rondweg om Aardenburg, zonder dat het nog tot concrete besluitvorming is gekomen. Volgens de voorstanders heeft Aardenburg behoefte aan een rondweg. De Traverse door het stadje is niet geschikt voor met name het zware vrachtverkeer. De regionale natuur- en milieuverenigingen hebben sinds de start van het proefproject Duurzaam Veilig in West-Zeeuws-Vlaanderen midden jaren negentig bezwaar gemaakt tegen een rondweg rond Aardenburg. Zij vinden dat er voldoende alternatieven zijn, en dat daarom de nadelen niet tegen de voordelen op wegen. Volgens de ZMF tast het verkeer op de rondweg de openheid van het landschap aan en zijn er onvoldoende veilige passages voor diverse populaties, zoals de boomkikker, die in dit gebied voorkomen.

Archeologisch onderzoek
De Provincie heeft in 2010 en 2011 de archeologische opgravingen met betrekking tot Romeins Aardenburg laten onderzoeken en publiceren. Publicatie van dit onderzoek ontsluit een deel van de Romeinse ontdekkingen en vondsten, die in het Zeeuws Archeologisch Depot liggen opgeslagen, voor verder wetenschappelijk onderzoek. Van 1955 tot 1988 zijn in Aardenburg grootschalige opgravingen uitgevoerd naar de Romeinse resten in de ondergrond van deze oude stad. Hierbij zijn onder andere de sporen gevonden van een versterking (castellum) en een omliggende nederzetting (vicus) uit ca. 175 - 275 na Chr. Aardenburg heeft een sleutelrol gespeeld in de Romeinse kustverdediging van de zuidelijke Noordzee. Ook moet Aardenburg in die periode een scharnierpunt zijn geweest in de regionale en overzeese contacten in het noordwesten van het Romeinse imperium.

In 2011 is er weer een stukje van de puzzel van Romeins Aardenburg op zijn plaats gevallen. Zo'n 1800 jaar geleden stond er op de hoek van de Landstraat en de Beekmanstraat een Romeins badhuis. Compleet met warm- en koudwaterbaden en een stookruimte. Dat blijkt uit bestudering van de vondsten, die al in 1965 werden opgegraven maar nu nader zijn onderzocht. Zo wordt langzamerhand duidelijk dat er buiten het Romeinse verdedigingswerk - het castellum - nog meer Romeinse bebouwing in Aardenburg was. Het bestaan van een badgebouw geeft volgens de archeologen aan dat Aardenburg een belangrijke positie had in Nederland. Filmpje over de 'ontdekking' in 2011 van het Romeins badhuis te Aardenburg.

Recente archeologische onderzoekingen hebben aan het licht gebracht dat er niet één Castellum is geweest, maar in elk geval twee en mogelijk zelfs drie. Die hebben er gestaan - in navolging van elkaar - tussen 170 en 290 na Christus. Het gebied van de Agglomeratie Aardenburg is ook groter dan lange tijd gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een Romeinse versterking bij Eede. In 2013 is een boek verschenen van ca. 400 pagina's waarin de recentste informatie over opgravingen in en om Aardenburg is verwerkt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aardenburg heeft 67 rijksmonumenten.

- Sint Bavokerk uit de 13e eeuw, met aan de binnenzijde beschilderde stenen grafkisten.

- 17e-eeuwse Kaaipoort.

- Anno 2016 wordt nog gezocht naar een herbestemming voor het voormalige stadhuis van Aardenburg.

- Gevelstenen in Aardenburg.

Terug naar boven

Evenementen

- Culturele evenementen in Aardenburg.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2012 zijn de Blokkreek bij Aardenburg en de Vrouwkenshoekkreek net over de grens met België heringericht. De Blokkreek is gebaggerd zodat de waterloop weer voldoende diepgang heeft en het ecologische systeem verbetert. De Vrouwkenshoekkreek is in het verleden tijdens de verdieping van het Leopoldkanaal dichtgegooid met baggerspecie uit het kanaal. De kreek is nu opengegraven zodat er weer een verbinding is ontstaan tussen de Blokkreek en de Vrouwkenshoekkreek.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Aardenburg.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Aardenburg RK en - Aardenburg alg.

Reactie toevoegen