Amstelhoek

Plaats
Dorp
De Ronde Venen
Utrecht

Amstelhoek.JPG

Amstelhoek met zicht op de Amstel.

Amstelhoek met zicht op de Amstel.

Amstelhoek

Terug naar boven

Status

- Amstelhoek is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. T/m 1988 gemeente Mijdrecht.

- Curieus is dat de inwoners (en/of gemeente) kennelijk vinden dat ze in een wijk wonen, getuige het Wijkcomité en Wijkplan (voor beide: zie verderop). Vanouds was Amstelhoek een buurtschap van Mijdrecht, maar tegenwoordig is het toch echt een heus dorp (en geen 'wijk' van de kern Mijdrecht), met bijv. een eigen postcode (1427), officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), een eigen bebouwde kom dus, met significante kern en kerk, op ruime afstand van de kern Mijdrecht. Wat ons betreft dus een dorp en geen wijk.

- Onder het dorp Amstelhoek valt ook de buurtschap Mennonietenbuurt.

Terug naar boven

Ligging

Amstelhoek ligt NW van Mijdrecht, direct ZO van Uithoorn, aan de rivier de Amstel, die hier de grens vormt met de provincie Noord-Holland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Amstelhoek heeft ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De omlegging van de provinciale weg N201 en de verplaatsing van bedrijven uit Amstelhoek bieden volop kansen om de leefkwaliteit voor de inwoners van dit dorp te vergroten. Overlast van verkeer en bedrijven verdwijnt en er kunnen nieuwe woningen en andere functies worden gerealiseerd. Met name bij senioren en starters is behoefte aan passende woonruimte. Voor senioren zijn voorzieningen op loopafstand belangrijk. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat gezinnen met jonge kinderen in Amstelhoek (blijven) wonen. Met dit als doel wordt het dorp autoluw en duurzaam veilig ingericht zonder de bereikbaarheid uit het oog te verliezen. Tot slot moet de unieke ligging aan de Amstel beter benut worden met fiets- en wandelpaden. Voor het dorp is al eerder bepaald, in overleg met de bewoners, wat de kansen en knelpunten in de dorpskern zijn. Dat heeft geleid tot de Structuurvisie Amstelhoek (2011).

- De afgelopen jaren is de N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn omgelegd en verbeterd om aan de eisen van het verkeersaanbod te kunnen blijven voldoen. Onderdeel hiervan is het in 2014 gebouwde Aquaduct Amstelhoek dat het verkeer tussen dit dorp en Uithoorn middels een tunnel onder de Amstel door leidt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Gereformeerde Kruiskerk (Piet Heinlaan 1) is het enige rijksmonument van het dorp. Naar verluidt is dit het eerste ontwerp van architect B.W. Plooy. In 1927 wordt de eerste dienst gehouden. De kerk bedient behalve Amstelhoek ook de gemeente Uithoorn. Halverwege de jaren zeventig is het interieur voorzien van nieuwe kleuren, die buiten de bescherming vallen. Tot 2002 is de kerk in gebruik bij de 'Samen Op Weg' gemeente van Uithoorn. Nadien in gebruik genomen als woning (de Thamerkerk in Uithoorn is de centrale kerk geworden van de gefuseerde PKN-gemeente). De kerk is ontworpen in de trant van de Amsterdamse school. De kerk is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde door de plaats die het gebouw inneemt in het oeuvre van architect B.W. Plooy, alsmede door de Amsterdamse School-kenmerken, en tevens vanwege de situationele waarde als landmark of herkenningspunt voor Amstelhoek. Voorganger van deze kerk was een kerkje uit 1852 in de Mennonietenbuurt. Deze is na het gereedkomen van de nieuwe, hierboven beschreven kerk gesloopt.

- Fort Amstelhoek heet officieel Fort bij Uithoorn. De vrijwilligers van Fort bij Uithoorn hebben in 2017 in samenwerking met leerlingen van het Amsterdamse Hout- en Meubileringscollege (HMC) een 6-tal nieuwe zogeheten gekken gemaakt. Het fort staat erom bekend dat er veel authentieke elementen bewaard zijn gebleven. De gekken, die onder andere gebruikt worden om er voor te zorgen dat de kachels beter trekken, waren dringend aan vervanging toe. Aangezien daar slechts een bescheiden  budget voor beschikbaar was, heeft men deze creatieve oplossing bedacht. Door een samenwerking aan te gaan met het HMC is er een win-win situatie gecreëerd; de studenten leerden werken met metaal en het Fort bij Uithoorn kon voor een relatief laag bedrag nieuwe gekken plaatsen.

- Amstelhoek heeft 3 gemeentelijke monumenten:

1) Gemaal (Amstelkade 121).

2) Voormalige zuivelfabriek Blantema uit 1918, ook wel, zoals nog op de gevel staat, Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Mijdrecht (Amstelkade 60), De intentie is om de komende jaren de omliggende industrie te slopen en de zuivelfabriek te behouden. In het gebied komen nieuwe woningen, waarbij het tevens de bedoeling is een herbestemming te vinden voor het pand van de zuivelfabriek.

3) Transformatorhuisje (De Bruinlaan 4).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Amstelhoek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Wijkcomité Amstelhoek.

Reactie toevoegen