Alinghuizen

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Groningen

alinghuizen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Alinghuizen is een buurtschap van het dorp Winsum, in de gemeente Het Hogeland

Alinghuizen is een buurtschap van het dorp Winsum, in de gemeente Het Hogeland

Alinghuizen

Terug naar boven

Status

- Alinghuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Winsum.

- De buurtschap Alinghuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

- De buurtschap Alinghuizen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Oalnhoezn (1), Allenhoezen (2).

Oudere vermeldingen
Alingahuizen, Alingahuisen, Allingahuisen, Aldingahuisen, 1595 Alingehuys, Aelingehuyzzen, 1781 Alinge huisen, 1839 Alingahuizen, Allingahuizen, 1840 (3) Alinghuizen.

Naamsverklaring
Betekent: bij de huizen 'nederzetting' van de lieden van de persoon Ale.(4)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Alinghuizen ligt ZW van het dorp Winsum, NO van het dorp Garnwerd en N van de buurtschap Klein-Garnwerd, rond het N gedeelte van de weg Klein Garnwerd.

- Geografische bijzonderheid is dat de buurtschap oorspronkelijk ten westen van het Reitdiep lag, maar door de kanalisering van dat water, in 1638, is het ten oosten daarvan komen te liggen. Het oude, meanderende gedeelte van het Reitdiep bestaat nog steeds en heet sindsdien het Oude Diepje (vroeger ook De Raken of Oude Reitdiep genoemd). Een bijkomstigheid van de toenmalige kanalisering is dat Alinghuizen buiten de streek het Westerkwartier is komen te liggen: die ligt namelijk W (en Z) van het Reitdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Alinghuizen 4 huizen met 25 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd slechts een handvol huizen, met circa 15 inwoners.

Reactie toevoegen