Abbekinderen

Plaats
Buurtschap
Kapelle Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

Abbekinderen bord [640x480].jpg

Abbekinderen, sinds 2011 is de identiteit van deze buurtschap ter plekke expliciet zichtbaar door plaatsnaamborden dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots. Dit deel van de buurtschap ligt in de gem. Kapelle.

Abbekinderen, sinds 2011 is de identiteit van deze buurtschap ter plekke expliciet zichtbaar door plaatsnaamborden dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots. Dit deel van de buurtschap ligt in de gem. Kapelle.

abbekinderen_plaatsnaambord_verhaal_mr._willem_sloots.jpg

Mr. Willem Sloots, voorheen woonachtig in buurtschap Abbekinderen, vertelt op zijn site hoe het zo gekomen is dat deze buurtschap sinds 2011 plaatsnaambordjes heeft. Wat ons betreft een gevalletje "goed voorbeeld doet goed volgen"!

Mr. Willem Sloots, voorheen woonachtig in buurtschap Abbekinderen, vertelt op zijn site hoe het zo gekomen is dat deze buurtschap sinds 2011 plaatsnaambordjes heeft. Wat ons betreft een gevalletje "goed voorbeeld doet goed volgen"!

abbekinderen_afsluiting_abbekindersezandweg_behalve_bestemmingsverkeer_sinds_2009.jpg

Het waterschap heeft sinds 2009 de Abbekindersezandweg afgesloten voor doorgaand verkeer omdat deze weg veel als sluiproute werd gebruikt door verkeer van en naar Goes en dit weggetje daar niet op berekend is. Sindsdien is het er een stuk rustiger.

Het waterschap heeft sinds 2009 de Abbekindersezandweg afgesloten voor doorgaand verkeer omdat deze weg veel als sluiproute werd gebruikt door verkeer van en naar Goes en dit weggetje daar niet op berekend is. Sindsdien is het er een stuk rustiger.

Abbekinderen

Terug naar boven

Status

- Abbekinderen is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, in deels gemeente Kapelle, deels gemeente Goes. T/m 1969 gemeente Kloetinge. Vanaf 1970, wegens grenscorrectie (waarbij de gemeente Kloetinge wordt opgeheven), in de vorengemelde deelsituatie.

- De buurtschap Abbekinderen valt, postaal gezien, deels onder de formele woonplaats Kloetinge, gem. Kapelle ( = een deel van het ZO buitengebied van dit dorp in de gemeente Kapelle, zie hierna), deels onder de stad Goes (voor nadere toelichting hierop zie ook nog bij Statistische gegevens). In de praktijk valt echter de gehele buurtschap onder het dorp Kloetinge.

- Bij de herindelingen van 1970 is het grootste deel van de gemeente Kloetinge naar de gemeente Goes overgegaan. Een klein deel, namelijk ZO buitengebied, is echter naar de gemeente Kapelle gegaan (het betrof 329 hectare met 31 inwoners). Dit deel heeft een eigen postcode gekregen (4482) met als postale woonplaatsnaam Kloetinge, en heeft in de praktijk grotendeels betrekking op de buurtschap Abbekinderen. Bijzonder is dus dat de formele woonplaats Kloetinge grotendeels in de gemeente Goes ligt (postcode 4481) en voor een klein deel in de gemeente Kapelle (postcode 4482).

- De buurtschap Abbekinderen heeft - sinds 2011 - witte plaatsnaamborden, dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots, en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Apekinders.

Oudere vermeldingen
1571 Abbekinderen, ca. 1750 Apekinderen, 1838-1857 Abb(e)kinderen.

Naamsverklaring
Betekent '(onverdeeld erfgoed) van de kinderen van de persoon Abbe'. Vergelijk 's-Heer Hendrikskinderen en Waanskinderen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Abbekinderen ligt Z van het dorp Kloetinge, tussen spoorlijn en A58, rond de Abbekindersezandweg. De buurtschap ligt verder direct ZO van de stad Goes, W van het dorp Kapelle, WNW van het dorp Biezelinge, NNO van het dorp 's-Gravenpolder en NO van het dorp 's-Heer Abtskerke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap omvat de panden aan de Abbekindersezandweg. De huisnummers 11-23 en 6 vallen onder de postale woonplaats Kloetinge (gemeente Kapelle), weliswaar met witte plaatsnaamborden Abbekinderen en met een eigen postcode (4482). De huisnummers 1-5 en 2-4 zijn inmiddels in het buitengebied van de stad Goes komen te liggen, vallen ook postaal onder die stad en liggen in de gemeente Goes. De buurtschap heeft ca. 10 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Slot Smallegange
Het terrein nabij het Abbekindersebos, waarin zich overblijfselen bevinden van het slot Smallegange, is een rijksmonument. Deze 'ridderhofstede' is in 1560 afgebrand. Vermoedelijk is er ter plekke niets meer van te zien en betreft het alleen nog funderingen?

Middeleeuwse boerderijen
Bij archeologische opgravingen in Abbekinderen, in 2014, zijn sporen van middeleeuwse boerderijen gevonden. Er zijn bewoningssporen aangetroffen vanaf de 10e eeuw tot zeker in de 14e eeuw. Dit betekent een continuïteit van bewoning op deze locatie en meer kennis over het ontstaan van deze buurtschap, die vroeger dus groter was dan nu. Mogelijk is deze kern ontstaan als gevolg van de ligging van de kastelen en vliedbergen die in de omgeving hebben gestaan. Twee bijzondere vondsten zijn onder meer fibulae of mantelspelden. De vondsten worden tentoongesteld in het stadskantoor van Goes en het gemeentehuis van Kapelle. Er is een evaluatierapport verschenen over de opgravingen. (bron: Gemeentearchief Goes)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het waterschap heeft sinds oktober 2009 de Abbekindersezandweg in buurtschap Abbekinderen afgesloten voor doorgaand verkeer* omdat deze weg veel als sluiproute werd gebruikt door verkeer van en naar Goes en dit plattelandsweggetje daar niet op berekend is. Sindsdien is het er een stuk rustiger. Op andere wegen in de buurt is het daarom natuurlijk iets drukker geworden, vooral tijdens de spits. Ook de in de nabijheid gelegen Groeweg, Wrangeweg en Spaanweg waren afgesloten voor doorgaand verkeer, maar zijn in februari 2011 weer opengesteld om bij te dragen aan de doorstroming van het verkeer rond het zuiden van Goes, onder andere van en naar de zorginstellingen aldaar, zoals het Oosterscheldeziekenhuis. Uit dit artikel begrijpen wij dat de afsluiting van de Abbekindersezandweg enkele jaren vóór 2017 definitief is geworden. Verlichting van de verkeersproblematiek in deze omgeving is er gekomen na de aanleg van een extra aansluiting van Goes ter plekke op de A58 (= afrit 35a, die eind oktober 2017 is opgeleverd). Zie ook de animatiefilm over die nieuwe aansluiting van Goes en de dronefilm met betrekking tot het werk daaraan (januari 2017).
* Zie de afbeelding op deze pagina. (© Google)

Reactie toevoegen