Abbekinderen

Plaats
Buurtschap
Kapelle Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

Abbekinderen bord [640x480].jpg

Abbekinderen (buurtschap van Kloetinge, dit deel van de buurtschap ligt in de gem. Kapelle), sinds kort is de identiteit van deze buurtschap ter plekke expliciet zichtbaar middels plaatsnaamborden, dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots.

Abbekinderen (buurtschap van Kloetinge, dit deel van de buurtschap ligt in de gem. Kapelle), sinds kort is de identiteit van deze buurtschap ter plekke expliciet zichtbaar middels plaatsnaamborden, dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots.

Abbekinderen

Terug naar boven

Status

- Abbekinderen is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, in grotendeels gemeente Kapelle, deels gemeente Goes. T/m 1969 gemeente Kloetinge.

- De buurtschap Abbekinderen valt, postaal gezien, grotendeels onder de formele woonplaats Kloetinge, gem. Kapelle ( = een deel van het ZO buitengebied van dit dorp in de gemeente Kapelle, zie hierna), deels onder de stad Goes (voor nadere toelichting hierop zie ook nog bij Statistische gegevens). In de praktijk valt echter de gehele buurtschap onder het dorp Kloetinge.

- Bij de herindelingen van 1970 is het grootste deel van de gemeente Kloetinge naar de gemeente Goes overgegaan. Een klein deel, ZO buitengebied, is echter naar de gemeente Kapelle gegaan (het betrof 329 hectare met 31 inwoners). Dit deel heeft een eigen postcode gekregen (4482) met als postale woonplaatsnaam Kloetinge, en heeft in de praktijk grotendeels betrekking op de buurtschap Abbekinderen. Bijzonder is dus dat de formele woonplaats Kloetinge grotendeels in de gemeente Goes ligt (postcode 4481) en voor een klein deel in de gemeente Kapelle (postcode 4482).

- De buurtschap Abbekinderen heeft - sinds 2011 - officiële witte plaatsnaamborden, dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots, en ligt buiten de bebouwde kom (tussen de kernen Goes, Kloetinge en Kapelle).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Apekinders.

Oudere vermeldingen
"Op sommige kaarten verkeerdelijk onder den naam van Apekinderen voorkomende."(1)

Naamsverklaring
Betekent ‘bezitting van de kinderen van de persoon Abbe’.(2)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Abbekinderen ligt Z van Kloetinge, tussen spoorlijn en A58, rond de Abbekindersezandweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Abbekinderen omvat de panden aan de Abbekindersezandweg. De huisnummers 9-23 en 6 vallen onder de postale woonplaats Kloetinge (gemeente Kapelle), weliswaar met witte plaatsnaamborden Abbekinderen en met een eigen postcode (4482). De huisnummers 1-5 en 2-4 zijn inmiddels in het buitengebied van de stad Goes komen te liggen, vallen ook postaal onder die stad en liggen in de gemeente Goes.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het terrein nabij het Abbekindersebos waarin zich overblijfselen bevinden van het slot Smallegange, is een rijksmonument. Deze 'ridderhofstede' is in 1560 afgebrand. Vermoedelijk is er ter plekke niets meer van te zien en betreft het alleen nog funderingen?

Bij archeologische opgravingen in Abbekinderen in 2014 zijn sporen van middeleeuwse boerderijen gevonden. Er zijn bewoningssporen aangetroffen vanaf de 10e eeuw tot zeker in de 14e eeuw. Dit betekent een continuïteit van bewoning op deze locatie en meer kennis over het ontstaan van deze buurtschap, die vroeger dus groter was dan nu. Mogelijk is deze kern ontstaan als gevolg van de ligging van de kastelen en vliedbergen die in de omgeving hebben gestaan. Twee bijzondere vondsten zijn onder meer fibulae of mantelspelden. De vondsten worden tentoongesteld in het stadskantoor van Goes en het gemeentehuis van Kapelle. Er is een evaluatierapport verschenen over de opgravingen. (bron: Gemeentearchief Goes)

Tegenwoordig heeft de bebouwing van Goes-Zuid buurtschap Abbekinderen deels opgeslokt (zie bij Statistische gegevens). Het Oosterscheldeziekenhuis ligt slechts op een steenworp afstand naar het W.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Waterschap heeft sinds oktober 2009 de Abbekindersezandweg afgesloten voor doorgaand verkeer, omdat deze weg veel als sluiproute werd gebruikt door verkeer van en naar Goes, en dit plattelandsweggetje daar niet op berekend is. Ook de in de nabijheid gelegen Groeweg, Wrangeweg en Spaanweg waren afgesloten voor doorgaand verkeer, maar zijn in februari 2011 weer opengesteld om bij te dragen aan de doorstroming van het verkeer rond het zuiden van Goes, o.a. van en naar de zorginstellingen aldaar, zoals het Oosterscheldeziekenhuis. Een definitieve oplossing van de verkeersproblematiek kan pas worden verwacht na het gereed komen van een extra aansluiting van Goes ter plekke op de A58 (planning: eind 2017). Zie ook de animatiefilm nieuwe aansluiting Goes op de A58, en de drone-film m.b.t. werk aan de nieuwe aansluiting Goes op de A58 (jan. 2017).

Reactie toevoegen