Abbekinderen

Plaats
Buurtschap
KapelleGoes
Zuid-Beveland
Zeeland

Abbekinderen bord [640x480].jpg

Abbekinderen (buurtschap van Kloetinge gem. Kapelle), sinds kort is de identiteit van deze buurtschap ter plekke expliciet zichtbaar middels plaatsnaamborden, dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots.

Abbekinderen (buurtschap van Kloetinge gem. Kapelle), sinds kort is de identiteit van deze buurtschap ter plekke expliciet zichtbaar middels plaatsnaamborden, dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots.

Abbekinderen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Abbekinderen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Abbekinderen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Abbekinderen.

Terug naar boven

Status

- Abbekinderen is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, in grotendeels gemeente Kapelle, deels gemeente Goes. T/m 1969 gemeente Kloetinge.

- De buurtschap Abbekinderen valt grotendeels onder het dorp Kloetinge, deels onder de stad Goes (voor nadere toelichting hierop zie bij Statistische gegevens).

- Bij de herindelingen van 1970 is het grootste deel van de gemeente Kloetinge naar de gemeente Goes overgegaan. Een klein deel is echter naar de gemeente Kapelle gegaan (het betrof 329 hectare met 31 inwoners). Dit deel heeft een eigen postcode gekregen (4482) met als postale woonplaatsnaam Kloetinge, en heeft in de praktijk grotendeels betrekking op de buurtschap Abbekinderen. Bijzonder is dus dat de formele woonplaats Kloetinge grotendeels in de gemeente Goes ligt (postcode 4481) en voor een klein deel in de gemeente Kapelle (postcode 4482).

- De buurtschap Abbekinderen heeft - sinds 2011 - officiële witte plaatsnaamborden, dankzij de inzet van inwoner mr. W. Sloots, en ligt buiten de bebouwde kom (tussen de kernen Goes, Kloetinge en Kapelle).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Apekinders.

Oudere vermeldingen
"Op sommige kaarten verkeerdelijk onder den naam van Apekinderen voorkomende."(1)

Naamsverklaring
Betekent ‘bezitting van de kinderen van de persoon Abbe’.(2)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Abbekinderen ligt Z van Kloetinge, tussen spoorlijn en A58, rond de Abbekindersezandweg.

Terug naar boven

Statistische gegeves

De buurtschap Abbekinderen omvat de panden aan de Abbekindersezandweg. De huisnummers 9-21 en 6-20 vallen onder de postale woonplaats Kloetinge (gemeente Kapelle!), weliswaar met witte plaatsnaamborden Abbekinderen en met een eigen postcode (4482). De huisnummers 1-7 en 2-4 zijn inmiddels in de ZO bebouwing van de stad Goes komen te liggen en vallen ook onder die stad en gemeente.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het terrein nabij het Abbekindersebos waarin zich overblijfselen bevinden van het slot Smallegange, is een rijksmonument. Deze 'ridderhofstede' is in 1560 afgebrand. Vermoedelijk is er ter plekke niets meer van te zien en betreft het alleen nog funderingen?

De buurtschap was vroeger groter van omvang en gelegen rond een zogeheten vliedberg. Bij archeologische opgravingen zijn sporen van middeleeuwse boerderijen gevonden. Tegenwoordig heeft de bebouwing van Goes-Zuid de buurtschap deels opgeslokt (zie bij Statistische gegevens). Het Oosterscheldeziekenhuis ligt slechts op een steenworp afstand naar het W.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Waterschap heeft sinds oktober 2009 de Abbekindersezandweg afgesloten voor doorgaand verkeer, omdat deze weg veel als sluiproute werd gebruikt door verkeer van en naar Goes, en dit plattelandsweggetje daar niet op berekend is. Ook de in de nabijheid gelegen Groeweg, Wrangeweg en Spaanweg waren afgesloten voor doorgaand verkeer, maar zijn in februari 2011 weer opengesteld om bij te dragen aan de doorstroming van het verkeer rond het zuiden van Goes, o.a. van en naar de zorginstellingen aldaar, zoals het Oosterscheldeziekenhuis. Een definitieve oplossing van de verkeersproblematiek kan pas worden verwacht met een extra aansluiting van Goes ter plekke op de A58, die naar verwachting in 2015 zijn beslag zal krijgen. Actuele ontwikkelingen en rapporten m.b.t. de verkeerssituatie in en rond Abbekinderen op de site van Waterschap Scheldestromen.

Reactie toevoegen