's-Heer Hendrikskinderen

Plaats
Dorp
Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

s-heer_hendrikskinderen_plaatsnaambord_kopie.jpg

's-Heer Hendrikskinderen is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1856. In 1857 over naar gemeente 's-Heer Arendskerke, in 1970 over naar gemeente Goes.

's-Heer Hendrikskinderen is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1856. In 1857 over naar gemeente 's-Heer Arendskerke, in 1970 over naar gemeente Goes.

s-heer_hendrikskinderen_grootrondstempel_1911.jpeg

Vroeger werd er vaak geen adres op een poststuk gezet, omdat de postbode iedereen in het dorp toch wel wist te wonen. Zoals op deze ansichtkaart naar iemand in 's-Heer Hendrikskinderen in 1911, met een mooi aankomst-grootrondstempel. (© Jan Oosterboer)

Vroeger werd er vaak geen adres op een poststuk gezet, omdat de postbode iedereen in het dorp toch wel wist te wonen. Zoals op deze ansichtkaart naar iemand in 's-Heer Hendrikskinderen in 1911, met een mooi aankomst-grootrondstempel. (© Jan Oosterboer)

's-Heer Hendrikskinderen

Terug naar boven

Status

- 's-Heer Hendrikskinderen is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1856. In 1857 over naar gemeente 's-Heer Arendskerke, in 1970 over naar gemeente Goes.

- De gemeente 's-Heer Hendrikskinderen is in 1816 vergroot met de gemeente en buurtschap Wissekerke (niet te verwarren met het dorp Wissenkerke op Noord-Beveland).

- Wapen van de voormalige gemeente 's-Heer Hendrikskinderen.

- De handvol panden NO van het dorp, direct N van de Nieuwe Rijksweg, zouden te boek staan als buurtschap Anna's Moer. Volgens o.a. (1) heet(te) het streekje N van de Nieuwe Rijksweg Anna Moershoek. Volgens (2) en (3) viel dat onder de stad en gemeente Goes. Tegenwoordig valt het onder het dorp 's-Heer Hendrikskinderen.

- Onder het dorp 's-Heer Hendrikskinderen valt ook de buurtschap Wissekerke.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Sreinskinders.

Naamsverklaring
De kerk is in opdracht van een van de heren van Schenge gebouwd. Hendrik van Schenge zou met de stichting van de parochie begonnen zijn, maar overleed voortijdig, waarna zijn kinderen het werk zouden hebben afgemaakt. Het dorp heette oorspronkelijk 's-Heer Hendrikskinderenkerke.

Terug naar boven

Ligging

's-Heer Hendrikskinderen ligt W van Goes. Het dorp ligt op een uitloper van een kreekrug, waarop ook Goes is ontstaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 's-Heer Hendrikskinderen 33 huizen met 246 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 19/137 (= huizen/inwoners) en buurtschap Wissekerke 14/109. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met tegen de 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kastelen
Vroeger heeft er een mottekasteel ten zuidoosten van de kerk gelegen en ten zuiden van de in 1147 aangelegde ringdijk bevond zich kasteel Heer Hendriksburg, ook wel Huis te Werf genoemd. Het kasteel is vermoedelijk gesticht door een van de leden van de familie Van Schenge. Het kasteel, dat in de Kerkhoek gelegen was, werd in de 18e eeuw herberg. In 1803 bevond het zich in zo'n desolate toestand, dat het is gesloopt. Overblijfselen van het mottekasteel en het stenen kasteel zijn er nauwelijks, maar tijdens verschillende archeologische onderzoeken zijn wel sporen gevonden. Tijdens het meest recente onderzoek in 2014 zijn resten van een stuk muur van de poort van het slot Heer Hendriksburg aangetroffen. Leo Hollestelle heeft zeer uitgebreid onderzoek verricht naar de geschiedenis van de Hendriksburg en zijn bewoners. De resultaten van dat onderzoek zijn gepubliceerd in het artikel 'Het kasteel van 's-Heer Hendrikskinderen', in: Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland, 1986, pag. 51-70. Via de link is het artikel ook online te lezen. Zie ook het artikel over de historische wandeling in het dorp d.d. 21-5-2017, waar ook over deze kastelen is verteld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het voormalige tuincentrum aan de Nieuwe Rijksweg bij 's-Heer Hendrikskinderen maakt plaats voor dertig woningen. Eind 2018 is daar bij de gemeente een concreet plan voor ingediend. Dat komt goed uit, want in het dorp is behoefte aan nieuwbouwwoningen. Het is de bedoeling dat de leegstaande panden worden gesloopt om plaats te maken voor huizen van verschillende typen, waaronder patiowoningen, rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. Er komen ook huizen voor de sociale huursector.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 's-Heer Hendrikskinderen heeft 3 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Plein 1) heeft een zware toren van twee geledingen met haakse steunberen. Deze stamt uit de eerste helft van de 15e eeuw en is waarschijnlijk onvoltooid gebleven. In 1805 is er nog een achtkante lantaarn bovenop geplaatst. De klok dateert uit 1578 en is gegoten door Adriaen Steylaert. In 1805 is de zaalkerk aan de toren vastgebouwd, nadat de vorige kerk wegens bouwvalligheid was afgebroken. De kerk heeft neogotische gietijzeren vensters. Preekstoel uit ca. 1650. Het orgel is in 1912 gebouwd door de firma Standaart. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks is er eind mei de Wielerronde van Goes (in 2020 voor de 23e keer), op een parcours bij 's-Heer Hendrikskinderen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Oude Rijksweg in 's-Heer Hendrikskinderen is in 2010, precies 200 jaar na de uitvaardiging van de order van keizer Napoleon, met Waalse klinkers teruggebracht in historische staat. De keizer gelastte de verharding van de weg nadat hij er in 1810 passeerde. De gemeente, de lokale Vereniging Dorpsbelangen en Landschapbeheer Zeeland beijverden zich om van het wegdeel, een stuk van de oude Postweg die door Zeeland voerde, een informatief Ommetje te maken: van de kruising met de Jacoba van Beierenstraat tot Meubelstofferderij en koetsiershuis Brouwer in Wissekerke. Begin- en eindpunt worden gemarkeerd door informatieborden.

Terug naar boven

Beeld

- Toelichting bij het poststuk: vroeger werd niet alleen een 'vernietigingsstempel' geplaatst (zodat de zegel niet opnieuw gebruikt kon worden. Tevens 'vertrekstempel' genoemd omdat je eraan kon zien wanneer het stuk het bestelproces was ingegaan), maar ook een 'aankomststempel', zodat bij eventuele klachten ook kon worden aangetoond wanneer het stuk in de plaats van aankomst was aangekomen. In dit geval is het stuk in Hoedekenskerke op 18-1-1911 tussen 1 en 2 uur 's middags ('1-2N' =namiddag) het bestelproces ingegaan, en dezelfde nacht nog (19-1-1911, 12-8V = tussen 12 en 8 uur 'voormiddag') in 's-Heer Hendrikskinderen aangekomen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over 's-Heer Hendrikskinderen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis Heer Hendrik heeft in 2015 zijn voorzieningen vernieuwd en uitgebreid, om weer helemaal aan de eisen des tijds te voldoen. Zo zijn o.a. de internet-, wifi- en tv-voorzieningen verbeterd, is er het nodige aan de inrichting vervangen en uitgebreid, en is er een buitenontmoetingsplaats ingericht. Het dorpshuis wordt goed gebruikt; wekelijks komen er naar schatting zo'n 250 regelmatige gebruikers over de vloer, daarnaast bedraagt het aantal incidentele bezoekers op jaarbasis tussen de 4.000 en 5000.

- Onderwijs: - "Basisschool De Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen wil een school zijn met een open christelijke identiteit, waar we samen verantwoordelijk zijn voor ieders welbevinden. We doen dit in onderling vertrouwen, harmonie en met respect voor een ieder, vanuit welke gezindte of afkomst je ook op school komt. Wij beogen ons onderwijs zo in te richten dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwik­kelen, hun mogelijkheden leren gebruiken en hun grenzen verkennen. Op basis van wederzijds respect voor de normen en waarden willen wij dat de kinderen leren open te staan voor diversiteit, want we leven in een multiculturele samenleving. Samen met ouders/verzorgers zien wij het als onze taak de kinderen op te voeden tot weerbare en mondige mensen, die delen in de zorg voor elkaar, respectvol kunnen omgaan met het milieu en kennis hebben genomen van de ontstaansgeschiedenis van onze samenleving.

Onze school heeft adaptief leren hoog in het vaandel staan. Er wordt nadrukkelijk uitgegaan van het feit dat elk kind wil leren en ontwikkelen, mits het zich veilig en gehoord voelt. We hechten veel waarde aan relatie, autonomie en competentie. Bij ons zijn de leerlingen verdeeld in heterogene groepen. Leerlingen uit jaargroep 1, 2 en 3 spelen en werken en leren met elkaar. Leerlingen uit jaargroep 4, 5 en 6 werken samen in een groep. Voor de leerlingen uit jaargroep 7 en 8 hebben we een bovenbouwgroep."

- Sport: - " Korfbalvereniging Tjoba is opgericht in 1941. Al snel werd aansluiting gezocht bij de korfbalbond en in 1945 kon voor de eerste maal getoast worden op een kampioenschap. De wintertrainingen vonden plaats in Samuël, het toenmalige verenigingsgebouw van 's-Heer Hendrikskinderen. In het tweede decennium van het bestaan van Tjoba zijn aansprekende successen behaald, met als hoogtepunten 3 Zeeuwse titels en zelfs 2 maal landskampioen (1961 en 1962) bij de zaterdagclubs. Tevens is dit het startsein voor een landelijk spelend Tjoba. Enkele spelers van Tjoba schoppen het zelfs tot heuse internationals. Tjoba groeit en met de prestaties groeit de accommodatie mee. Er komt een tweede veld bij en in 1971 wordt de kantine geopend. De houten keet en de koeienwasbakken zijn daarmee verleden tijd. Sindsdien worden er regelmatig goede resultaten behaald. De A-junioren zijn in het seizoen 2002-2003 zelfs tweemaal Nederlands kampioen voor afdelingsjunioren geworden. Een prestatie van formaat. Tegenwoordig komt de club wowel op het veld als in de zaal uit in de 1e klasse." Bijzonder is dat bij thuiswestrijden een telkens wisselend groepje leden een lekkere Daghap maakt voor wie na afloop niet alleen wil naborrelen maar ook happen, voor slechts 5 euro.

- Toneel: - Toneelvereniging Heer Hendrik is opgericht in 1958. Een zeer actieve vereniging met ca. 30 leden, variërend in leeftijd van nog geen 20 tot tegen de 70 jaar. Sommigen zijn al tientallen jaren lid, anderen nog maar enkele maanden. De meeste leden spelen regelmatig mee in een productie en/of zetten zich achter de schermen in als souffleur, productieassistent, creatief vormgever of technicus.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van 's-Heer Hendrikskinderen, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen