Zwart Moerken

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

zwart_moerken_logo_2_kopie.jpg

Mooi toepasselijk logo van Buurtvereniging Zwart Moerken uit de gelijknamige buurtschap bij Rijsbergen. In de zin van de naamsverklaring van de buurtschap betekenen de elementen 'zwart' en 'moer' iets anders. Daarover kun je lezen onder het kopje Naam.

Mooi toepasselijk logo van Buurtvereniging Zwart Moerken uit de gelijknamige buurtschap bij Rijsbergen. In de zin van de naamsverklaring van de buurtschap betekenen de elementen 'zwart' en 'moer' iets anders. Daarover kun je lezen onder het kopje Naam.

zwart_moerken_jubileum_50_jaar_2013_bonte_avond_kopie.jpg

Buurtvereniging Zwart Moerken heeft in 2013 met een zeer drukbezochte Bonte Avond het 50-jarig bestaan gevierd.

Buurtvereniging Zwart Moerken heeft in 2013 met een zeer drukbezochte Bonte Avond het 50-jarig bestaan gevierd.

zwart_moerken_moerkes_snertpakket_oktober_2020.jpg

Op 24 oktober 2020 rook het in bijna alle huizen in buurtschap Zwart Moerken naar heerlijke verse zelfgemaakte erwtensoep, met ingrediënten uit de omgeving. Hoe dat kwam, kun je lezen onder het kopje Links > Buurtvereniging.

Op 24 oktober 2020 rook het in bijna alle huizen in buurtschap Zwart Moerken naar heerlijke verse zelfgemaakte erwtensoep, met ingrediënten uit de omgeving. Hoe dat kwam, kun je lezen onder het kopje Links > Buurtvereniging.

Zwart Moerken

Terug naar boven

Status

- Zwart Moerken is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert. T/m 1996 gemeente Rijsbergen.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Rijsbergen.

- De buurtschap Zwart Moerken heeft een mooie vlag, die inwoners bij bijzondere gelegenheden uithangen.

- De buurtschap Zwart Moerken heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Voor de verklaring van zwart (in dit verband) zie bij Schijf, voor moer zie bij Moerdijk.

Terug naar boven

Ligging

Het grondgebied van de buurtschap, zoals opgenomen in de oprichtingsakte van 1963: "Zwart Moerken, Ettenseweg oneven nummers vanaf de Oranjestraat tot aan de turfvaart en even nummers vanaf 36 tot aan de turfvaart, Waterman tot aan de Laguitensebaan, Boomkesvaart tot en met nummer 2, Bredaseweg oneven nummers vanaf 25 tot aan de gemeentegrens Breda en even nummers vanaf bebouwde kom Rijsbergen tot aan de gemeentegrens Breda, Montenslaan vanaf N263 tot aan de beek, Rijsbergseweg vanaf gemeentegrens Rijsbergen tot aan de Sintelweg en Tiggeltsebergstraat 2 en 4." De buurtschap ligt tussen de Turfvaart in het W en de Aa of Weerijs in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zwart Moerken omvat ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kapelletje 'Maria, Middelares Aller Genade' (zie de 3e kapel onder de link) dateert uit 1948. Uit dankbaarheid voor de goede afloop van de oorlog en in navolging van andere buurtschappen besluiten de inwoners van buurtschap Zwart Moerken tot de oprichting van een Mariakapel. De bouwgrond wordt afgestaan door Adrianus de Koning, die samen met Cees Bastiaansen geld inzamelt voor de bouw. De opbrengst is bijna achthonderd gulden. Het graafwerk en de aanplanting worden door de inwoners zelf uitgevoerd. Eind 1947 wordt met de bouw begonnen. Vanwege de strenge winter, die het werk drie maanden stil legt, wordt de kapel pas op 30 mei 1948 ingezegend.

Zo op het eerste gezicht heeft het gebouwtje iets van een versteende expositietroon of de overhuiving van een kerkelijk ciborium. Het is een deels geopend bakstenen gebouwtje onder een pannen zadeldakje. Het enigszins overkragende topgeveltje met vlechtingen is doorbroken door een rondboog en wordt aan de voorzijde geschraagd door twee stenen kolommen. Een veelkleurig beschilderd gipsen beeld op een bakstenen sokkel in de kleine gebedsruimte, toont de Onbevlekte Ontvangenis volgens het visioen dat Katharina Labouré in 1830 ten deel viel: Maria staande op een wereldbol, omgeven door wolken. Onder Haar voeten vertrapt Zij de slang die een oranjekleurige appel in de bek heeft. Vroeger kwam men in de meimaand iedere avond en elke zondag bij het kapelletje bijeen voor het rozenkransgebed. Nu is dit teruggelopen tot een enkele zondag in mei en bij bijzondere gelegenheden zoals moederdag.

- Bij het kapelletje in buurtschap Zwart Moerken staat een herdenkingsmonument t.g.v. het 25-jarig bestaan van de buurtvereniging in 1988.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Flora en fauna
- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Zwart Moerken (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Koolmezen en vleermuizen
Buurtvereniging Buurtschap Zwart Moerken heeft begin 2000 maar liefst 95 nestkastjes voor koolmezen gemaakt. Dat is een 'woonwijk' voor koolmezen geworden in eikenbomen aan de Watermanseweg. Als de meesjes zich hier nestelen, kunnen zij zich tegoed doen aan de eikenprocessierupsen die in deze bomen zitten. De leden van de buurtvereniging hebben er ook nog eens 35 planken voor vleermuizen bevestigd. Ook die weten wel raad met eikenprocessierupsen.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit buurtschap Zwart Moerken op Facebook.

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging 'Buurtschap Zwart Moerken' is in 1963 ontstaan uit een afsplitsing van een buurtvereniging samen met de Meten. De doelstelling zoals die in de Statuten uit 1963 is opgenomen betreft het bevorderen van de goede verstandhouding en onderling contact van de inwoners van de buurtschap door middel van verschillende culturele, sportieve of andere activiteiten. De activiteiten die we door het jaar heen zoal op ons programma hebben staan zijn bijvoorbeeld een buurtfeest, het maken van een paasstukje, een buurtpraatmiddag en een sportieve activiteit voor de jeugd. Een jaarlijks terugkomende activiteit is de Nieuwjaarsreceptie die op een zondag begin januari plaatsvindt." De vereniging heeft ca. 70 leden (d.w.z. een- of meerpersoonshuishoudens).

In verband met het coronavirus heeft Buurtschap Zwart Moerken in 2020, in ieder geval tot oktober, nog niets voor haar buurtgenoten kunnen organiseren. Om het jaar niet helemaal geruisloos te laten verlopen, hebben ze in oktober 2020 aan alle leden een 'Moe(r)ke's Erwtensoeppakket' gebracht. De groenten zijn geleverd door Godrie Boerderijwinkel en het vlees door Hoeve het Laag. Het verrassingspakket werd gecompleteerd door een mooie flyer met daarop het recept van een heerlijke erwtensoep, ontworpen en geschonken door De Studio Breda.

Reacties

(2)

Voor 11 september zijn wij op zoek naar een wc wagen. Van Ruben tentverhuur begreep ik dat jullier er 1 verhuren. Kunnen jullie even belken hierover: 0625191189

Groet,
Willem Zwama
Breedschotsestraat 8a
Rijsbergen

De pagina waar u nu reageert, is een pagina óver de buurtschap, maar niet ván de buurtschap. U moet hen dus zelf benaderen en niet mij. Hier vindt u hun e-mailadres https://www.zwartmoerken.nl/contact.php en hier hun Facebookpagina waar u evt. ook een bericht kunt plaatsen en/of een chatbericht kunt sturen: https://www.facebook.com/jubileum.zwartmoerken
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen